För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.

Våra Grannar i Norden

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Våra Grannar i Norden[redigera | redigera wikitext]

Danmark[redigera | redigera wikitext]

Om Danmark och några mer frekvent användna danska källor

Slaegthistorisk Forening

Dansk Demografisk Database

DIS-Danmark

Finland[redigera | redigera wikitext]

Om Finland och några mer frekvent användna finska källor

Arkistolatios

Riksarkivets digitala arkiv

Genealogiska Samfundet i Finland

Hiski

Finsk-svensk ordlista för släktforskare

Svensk-finsk ordlista för släktforskare

Förkortningslista

Sverigefinländarnas arkiv

Skogsfinsk Genealogi

Migrationsinstitutet

Åland

Norge[redigera | redigera wikitext]

Om Norge och några mer frekvent användna norska källor

Digitalarkivet

DIS-Norge

Herred, prestegjeld og sogn i Norge

Byggdeböcker - O.Rygh

Island[redigera | redigera wikitext]

Riksarkivet

Norden[redigera | redigera wikitext]

Emiweb

Genealogi över Östersjön

Finnsam

Dagligt liv i norden i det sekstende aarhundrede

Hur skriva Nordiska bokstäver

FamilySearch.org-information om länder

Danmark
[redigera | redigera wikitext]


Danmark och Sverige var i omgångar i krig med varandra under 1600- och 1700-talen som ledde till att Danmark fick till Sverige avstå Gotland, Härjedalen, Skåne, Blekinge och Halland. Vid freden i Kiel år 1814 förlorade Danmark Norge som kom i union med Sverige.

Nord01.png

Nord04.png

Nord05.png

Nord06.png

Nord07.png

Finland
[redigera | redigera wikitext]


År 1323 blev katolicismen och det Svenska väldet befästa i Finland. En gräns drogs från Systerbäck i nord-västlig riktning genom landet till Pattijoki vid Bottniska viken. Finländska kollonister slog sig ned i området norrut varigenom norra Österbotten lades under den svenska kronan. Flera krig med Ryssland ändrade gränserna. På 1780-talet strävade befälhavaren över Savolaksbrigaden, Göran Magnus Sprengporten, att lösgöra Finland från Sverige. Efter kriget mot Ryssland fick Sverige år 1809 avträda de Finska länen, Åland och Västerbotten intill Torne och Muoni älvar till Ryssland. Våren 1919 erkännde England och U.S.A. formellt det självständiga Finland som under Mannerheims ledning i det Finska frihetskriget med hjälp av Tyskland befriats från Ryssland för att hamna under tysk ledning. Vid Tysklands sammanbrott 1914 avstod den tyske prinsen Fredrik Karl av Hessen den Finska kronan. Ett självständigt Finland var fött.

Nord02.png

Nord08.png

Nord09.png

Nord10.png

Nord11.png

Nord13.png

Några vanliga förkortningar på Svenska, Finska och Larin som släktforskaren kan stöta på under sin forskning finns på www.genealogia.fi/lyh/indexr.htm

Nord26.png

Nord12.png

Nord14.png

Norge
[redigera | redigera wikitext]

När Olav, som var kung i Norge och i Danmark, avled år 1387 fick hans hustru Margareta i brist på arvsberättigade bli regent. Hon fick sin systerson Erik i Pommern vald till kung i Sverige och då han redan var kung i Danmark och Norge stiftade Margareta vid Eriks kröning i Kalmar år 1397 en evig union mellan de tre länderna. Erik avsattes i Danmark och i Sverige. I Norge avlöstes han av sin systerson Kristofer av Bayern som regerade där åren 1442-1448. Efter Kristoffers död splittrades Norge genom att den Danske konungen Kristian av Oldenburg och den Svenske Karl Knutsson valdes bägge till Norges konung.


År 1540 enades man dock om Kristian som Norsk konung och en evig union mellan Danmark och Norge ingicks samma år.


Vid freden i Brömsebro år 1645 förlorade Norge till Sverige, Jämtland och Härjedalen. Efter ett nytt krig förlorade Norge år 1657 Bohus och Trondheim län till Sverige. Trondheim återvanns dock år 1660 till Norge.


Genom den Engelska blockaden 1807-1814 isolerades Norge från Danmark. Vid freden i Kiel år 1814 avstod Fredrik den IV all rätt till Norge med undantag för Färöarna, Island och Grönland till den Svenske konungen. År 1905 upplöstes unionen mellan Sverige. Ett självständigt Norge var fött.

Nord03.png

Nord15.png

Nord25.png

Nord16.png

Nord28.png

Island
[redigera | redigera wikitext]

Nord24.png

Norden
[redigera | redigera wikitext]

Norden är en geografisk benämning på Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige som tillsammans utgör Norden. Genom Norge och Sverige och ned till Danmark går en bergskedja som heter Skanderna. Den har gett upphov till att Norge, Sverige och Danmark geografiskt tillsammans benämns Skandinavien. Finland och Island hör således ej till Skandinavien.

Nord18.png

Nord27.png

Nord19.png

Nord20.png

Hur skriva nordiska bokstäver som ej finns på den egna datorns tangentbord?


1. När tangetbordet har en tiosiffrig nummertangetuppsättning vid sidan av det för bokstäver och en ALT-knapp kan man skriva in bokstävernas nummerkod på detta nummertangentbord samtidigt som man trycker ned ALT-knappen.

Nord21.png


2. När man endast behöver en bokstav några enstaka gånger och har bokstaven i ett dokument kan man "klippa och klistra" bokstaven genom att markera den, högerklicka och därefter klicka på kopiera (copy) i rullgardinsmenyn. Flytta markören dit man vill ha bokstaven samt högerklicka och därefter klicka på klista in (paste) i rullgardinsmenyn.


3. När man har ett ofta återkommande behov av att kunna skriva andra tecken kan man installera i datorn flera tangentbord, ett som skriver till exempel Svenska, ett som skriver till exempel Norska, och så vidare. Detta gör man genom att:

A. Gå till "Start"

B. Välj inställningar

C. Välj kontrollpanelen

D. Dubbelklicka på Region och Språk inställning. I det fönster som öppnas väljs "lägg till ett annat språk".

E. Klicka på "språk" som öppnar text och språkinstallationen. Klicka på "detaljer" för att se vilka språk som finns att tillgå.

F. Om det sökta språket ej finns med i förteckningen går man tillbaks till "språk" och väljer "installera filer".

G. Eventuellt blir du ombedd att sätta i din Windows XP-installationsdisk i CD.stationen och välja "installera filer".

H. Stäng kontrollpanelen.


Till höger i aktivitetsfältet finns nu en ikon som visar SV om du har en svensk installation samt när man klickar på ikonen visar förkortningen för den andra språkinstallationen. När SV visar kan man skriva svenska tecken, när den andra språkkoden visas kan man skriva det språkets tecken. Man kan växla mellan språken i samma dokument.


Bokstävernas ordningsföljd i Danmark:

Nord22.pngBokstävernas ordningsföljd i Finland, Norge och Sverige


Nord22.png


Bokstävernas ordningsföljd påverkar ordningen i hur namn på personer och orter sorteras.


Förr i tiden i datorns barndom fanns ej de Nordiska tekcnena å,ä och ö i datorernas alfabet. Ibland ersatte man bokstäverna med aa för å, ea för ä och eo för o eller så skrev man a eller o och överlåter till läsaren att bedömma om det är ett a, eller å, eller ä. Till exempel: Ostergotland betyder då inte Östra Gotland utan Östergötland! vilket givetvis kan ställa till förtret när man hamnar geografiskt fel på grund av att man tokat ortsnamnet fel med hur det var tänkt att vara.


För den som läser Engelska finns kortfattade presentationer på http://www.familysearch.org www.familysearch.orgför många länder - inklusive de Nordiska.


Nord23.png