Sverige Historia

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till: navigering, sök
Flag of Sweden svg.png

Sverige (officiellt 'Konungariket Sverige) är ett nordiskt land på Skandinaviska halvön i Nordeuropa. Sverige har landgräns i väst med Norge och i nordost med Finland, samt en fast förbindelse över havet med Danmark via Öresundsbroni sydväst.

Med en area på 449 964 km² [1] är Sverige det storleksmässigt femte största landet i Europa och har en befolkning på 9,5 miljoner människor. Sverige har en låg befolkningstäthet med 21 invånare per km² men med en betydligt högre täthet i södra halvan av landet. Omkring 85 procent av befolkningen lever i tätorter och denna andel förväntas öka.[2] Sveriges Huvudstad är Stockholm, som är landets största stad med 1,4 miljoner invånare i tätorten och totalt 2,1 miljoner invånare i storstadsområdet. Sveriges näst största stad är Göteborg med 550 000 invånare i tätorten och totalt cirka 940 000 invånare i storstadsområdet. Den tredje största staden är Malmö med 280 000 invånare i tätorten och 670 000 i storstadsområdet.

Sverige är en konstitutionell monarki med ett parlamentariskt system och en utvecklad ekonomi. Sverige rankas fyra i världen i The Economists "Democracy Index" och på nionde plats i Förenta nationernas "Human Development Index". Landet har varit medlem i Europeiska unionen (EU) sedan 1 januari 1995.

Sverige urskiljde sig som en oberoende och enad stat under Medeltiden. Under 1600-talet expanderade landet kraftigt under vad som har kommit att kallas Stormaktstiden. Större delen av de erövrade nationerna utanför skandinaviska halvön förlorades under 1700-talet och 1800-talet. Den östra delen av Sverige, idag Finland, förlorades till Ryska imperiet år 1809. Det senaste kriget som Sverige direkt var delaktigt i var Napoleonkrigen 1814, när Sverige förlänades Norge från Danmark in i Svensk-norska unionen, en personalunion som varade till 1905. Ännu 2009 framhålls den militära alliansfriheten som en central del i Sveriges utrikespolitik, samtidigt som medlemskapet i Nato-samarbetet Partnerskap för fred lett till att Sverige skickar styrkor utomlands.[3][4] Sverige deltar även i EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik.

Sverige hade den snabbast växande ekonomin[5], den högsta graden av innovation [6] och den mest konkurrenskraftiga ekonomin i Europeiska unionen under 2010.[7]

Källor/Referenser

  1. SCB anger: "Arealen (inkl. större insjöar men exkl. vatten utanför kustlinjen) är 450 295 km², därav landareal 410 335 km². Arealen vatten mellan kustlinjen och territorialgränsen är 81 499 km²." Källa: Statistisk årsbok för Sverige 2010, [Årg. 96], Statistiska centralbyrån, Stockholm 2010 ISBN 978-91-618-1496-1, s. 9
  2. (PDF) Yearbook of Housing and Building Statistics 2007. Statistics Sweden, Energy, Rents and Real Estate Statistics Unit. 2007. ISBN 978-91-618-1361-2. http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BO0801_2007A01_BR_BO01SA0701.pdf 
  3. Nato och Partnerskap för fred<!-- Bot generated title -->
  4. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap Militär alliansfrihet [1] (läst 2010-10-04)
  5. ”CIA – The World Factbook – Country Comparison :: National product real growth rate”. Cia.gov. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2003rank.html. Läst 11 mars 2011. 
  6. INNOVATION UNION SCOREBOARD 2010. The Innovation Union's performance scoreboard for Research and Innovation. (PDF) 1 February 2011. ec-europa.eu. Retrieved on 2011-08-17.
  7. Schwab, Klaus, red (2010) (på engelska) (PDF). The Global Competitiveness Report 2010–2011. Geneva: World Economic Forum. ISBN 92-95044-87-8. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf. Läst 2011-08-17