För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.

Riksarkivet (Sverige)

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Länk till Svenska huvudsidan Länk till Svenska portalsidan

Riksarkivets vapen.
Kort historik
[redigera | redigera wikitext]

Riksarkivet är en av Sveriges äldsta myndigheter med rötter i medeltiden. Officiellt grundades myndigheten genom en kansliordning år 1618. Under århundradena har organisationen vuxit och arkivhyllorna med den. Landsarkiven och Riksarkivet har samarbetat på olika sätt över tiden. Den 1 januari 2010 gick man samman i en myndighet, Riksarkivet.

Riksarkivets främsta uppgift är att se till att de offentliga arkiven hanteras och förvaras på ett sådant sätt att de kan förväntas bestå under lång tid. RA ska också bevara, vårda, tillhandahålla och levandegöra arkivmaterial som förvaras där[1]. Myndighetschefen kallas riksarkivarie.[2]

Gamla Riksarkivet, bild från 1896.

Verksamheten vid statliga myndigheter, som Riksarkivet och landsarkiven är, styrs av instruktionen, en förordning som säger vilka uppgifter myndigheten har och hur verksamheten ska organiseras. Därutöver kommer varje år i december ett regleringsbrev som ger besked om vilka mål och krav på återrapportering som regeringen beslutat för det kommande året.

Riksarkivet sorterar under Kulturdepartementet och ska därför också leva upp till de övergripande målen för den nationella kulturpolitiken. Lagar och regler som är viktiga för verksamheten är arkivlagen, arkivförordningen, sekretesslagen, tryckfrihetsförordningen och personuppgiftslagen (PUL).

Riksarkivets utveckling[redigera | redigera wikitext]

 • 1618 bildades Riksarkivet officiellt
 • 1805 räknar Krigsarkivet som sitt ursprung. 1995 införlivades Krigsarkivet med Riksarkivet.
 • 1899 öppnades det första landsarkivet i Vadstena
 • 1903 bildades två landsarkiv, ett i Lund, ett i Uppsala
 • 1905 kom nästa landsarkiv, denna gång i Visby
 • 1911 utökades den statliga arkivorganisationen med landsarkivet i Göteborg
 • 1928 startade Landsarkivet i Östersund sin verksamhet
 • 1935 slog Landsarkivet i Härnösand upp dörrarna.
 • 1953 införlivades statens heraldiska verksamhet.
 • 1984 tillkom Svensk Arkivinformation (SVAR).
 • 1995 införlivades Krigsarkivet som en enhet inom Riksarkivet.
 • 2010 slogs landsarkiven samman med Riksarkivet.

Andra arkiv som ingår i Riksarkivet[redigera | redigera wikitext]

Krigsarkivet[redigera | redigera wikitext]

1995 införlivades den tidigare självständiga myndigheten Krigsarkivet som en enhet inom Riksarkivet. Släktforskare kan använda Krigsarkivet för att forska i gångna tiders soldater. Krigsarkivet har också en mycket betydande kartsamling med ca 35 000 handritade kartor från 1600-, 1700- och början av 1800-talet. Samlingen innefattar kartor och sjökort från hela världen.

Landsarkiven[redigera | redigera wikitext]

Sedan 1 januari 2010 är också de tidigare fristående Landsarkiven en del av Riksarkivet.

Riksheraldikämbetet[redigera | redigera wikitext]

Myndigheten Riksheraldikerämbetet lades ned 1953 och statens heraldiska verksamhet inordnades därvid som en avdelning inom Riksarkivet. Riksheraldikerämnetets chef hade haft titeln riksheraldiker men i den nya organisationen blev titeln i stället statsheraldiker.

SVAR[redigera | redigera wikitext]

Riksarkivets omedelbara betydelse för släktforskarna är och har varit SVAR (Svensk Arkivinformation), som tillkom 1984 och vars uppgift är att göra arkivalier tillgängliga digitalt för allmänheten. Rent konkret har det betytt att man kunnat beställa hem (hyra) Mikrofiche med Mikrofilmade arkivhandlingar som t.ex. Kyrkböcker, Domböcker och Militärrullor, via sitt kommunbibliotek. På senare år har samma slags arkivhandlingar digitaliserats och gjorts tillgängliga genom en internettjänst[3] och ett antal CD- och DVD-skivor. Riksarkivet har även upprättat forskarcentra i några orter, t.ex. Ramsele. Detta är överlåtet i juli 2010 till Stiftelsen arkiv och kulturhus i Ramsele, Riksarkivets filial i Arninge norr om Stockholm, samt Landsarkivets forskarsal på Arkivcentrum Syd i Lund.

Länkar[redigera | redigera wikitext]

Nationella och regionala arkiv[redigera | redigera wikitext]

Se också vår samlingsida med artiklar för de Svenska Landsarkiven

Internationella[redigera | redigera wikitext]

Länkar till riksarkiven i våra Nordiska grannländer.

Referenser[redigera | redigera wikitext]