Lathunden

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till: navigering, sök


Vad vill du göra? länk till artikel länk till hemsida
Söka i kyrkböckerna www.arkivdigital.se
www.genline.se
www.ra.se.
Klicka här
Söka efter en församling De svenska församlingarna www.skatteverket.se/folkräkningen
Sveriges församlingar då och nu www.nemo.nu/namn/sfgt/index.htm
Svenska kyrkan www.svenskakyrkan.se/defaultaspx?id=692854
Kyrkokartan www.kyrkokartan.se
Socken-sök (snabb-sök) www.genealogi.se
Sokat www.ronneby.se/publicweb/templates/Page.asp?id=5416
Klicka här
Söka efter en ort, gård, by Rosenberg www.svar.ra.se
Ortnamnsregistret www.sofi.se/3191
Atlas över svenska ortsnamn www.sverigeatlas.se
Söka i kartor Rikets indelningar www.gis.scb.se/atlas/RikIndAtlas1992
Sveriges län med kommuner www.home.swipnet.se/~w-13626
Sveriges Nationalatlas www.sna.se
Söka i demografiska databaser Demografiska databasen Södra Sverige www.ddss.nu
Umeå Universitet www.ddb.umu.se
Klicka här
Söka i databaser Sondera www.sondera.kb.se
NAD www.nad.ra.se
SVAR www.svar.ra.se
Disbyte www.dis.se
PLF Oskarshamn www.plfoskarshamn.se
Släktdata www.slaktdata.org
SCB www.scb.se/Pages/List__250824.apsx
Söka efter soldater Centrala soldatregistret http://soldat.dis.se
Söka dödsanonnonser o graver Familjesidan www.familjesidan.se
Finngraven www.finngraven.se
Svenska gravar www.gravar.se
Fonus www.minnesalbum.fonus.se/default.aspx?cat=126
Sv kyrkan kyrkogårdsförvaltningen www.svenskakyrkan.se
Hitta graven i Stockholm www.hittagraven.stockholm
Sveriges dödbok CD-skiva
Gravsatta i Sverige www.gravar.se
Klicka här
Söka efter skillsmässor Skilda i Stockholm 1794-1916 CD-skiva
Söka i kommunal- o sockenstämmoprotokoll Svensk lokalhistorisk databas www.lokalhistoria.nu
Söka i (person)register Kan finnas i Landsarkivens expeditioner Kan vara filmade eller skannade
Glimten www.glimten.net
Registersök www.genealogi.se
-Några exempel - Avskrifter www.orustgenealogi.se
Kyrkoboksregister www.venersborgsslektforske.se
Sockenregister över Personregister till Skånska Arkivalier; Skånes Genealogiska Förbund
Eslövsbyggdens CD-skiva
Eskilstuna-Strängnäs CD-skiva
Nyköping CD-skiva
Människor i Malmö CD-skiva
CD-skivor förteckning www.dis.se
Klicka här
Söka i historiska kartor Lanmäteriet www.lantmateriet.se
Riksarkivet www.riksarkivet.se
Krigsarkivet http://krigsarkivet.se
Söka efter föreningar Sveriges Släktforskarförbund www.genealogi.se
Genealogiska föreningen www.genealogi.net
Sveriges hembygdsförbund http://www.hembygd.se
Söka läshjälp Släktforskarnas hus www.slakforskarnashus.se
Söka datorhjälp DIS www.dis.se
Söka historisk information Om Sverige www.Tacitus.nu
Cybercity www.historia.se.se
Clio den historiska bokklubben www.cio.se
Om det gamla Sverige
Nordisk familjebok http://runeberg.org/nf
Vårt kulturarv www.hem.passagen.se/kulturarv
Söka i domböcker Domboksforskning www.domboksforskning.se
Söka efter bilder Riksantikvarieämbetet www.kringla.raa.se/kringla
Sockenkyrkor (under omläggning) www.raa.se
Flygfoton www.aerobilder.se
www.flygfotohistoria.minne...
Söka ord Ordboken www.ordboken.nu
SABO:s ordbok www.saob.se
SABO:s ordlista www.svenskaakademien.se..
Sofia www.sofi.se
Vad betyder namnet www.historiska.se...
Dagens namn www.svenskaakademien.se...
Söka i ordlistor Finsk-Svensk-Finsk www.genealogia.fi/sve.indexr.htm
Svensk-Latinsk www.runeberg.org/swelatin
Svensk-Engelsk-Svensk www.ord.se
Söka efter telefonkataloger Infobel www.infobel.com/world
Hitta vägen Eniro http://kartor.eniro.se
Stadskartan www.stadskartan.se/start
Hitta www.hitta.se
Vara informerad Rötter www.genealogi.se
Svenska Arkivsamfundet www.arkivsamfundet.se
Nättidningen Svensk Historia www.svenskhistoria.se
Glimten www.glimten.net