För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.

Lathunden

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Vad vill du göra? länk till artikel länk till hemsida
Söka i kyrkböckerna www.arkivdigital.se
www.genline.se
www.ra.se.
Klicka här
Söka efter en församling De svenska församlingarna www.skatteverket.se/folkräkningen
Sveriges församlingar då och nu www.nemo.nu/namn/sfgt/index.htm
Svenska kyrkan www.svenskakyrkan.se/defaultaspx?id=692854
Kyrkokartan www.kyrkokartan.se
Socken-sök (snabb-sök) www.genealogi.se
Sokat www.ronneby.se/publicweb/templates/Page.asp?id=5416
Klicka här
Söka efter en ort, gård, by Rosenberg www.svar.ra.se
Ortnamnsregistret www.sofi.se/3191
Atlas över svenska ortsnamn www.sverigeatlas.se
Söka i kartor Rikets indelningar www.gis.scb.se/atlas/RikIndAtlas1992
Sveriges län med kommuner www.home.swipnet.se/~w-13626
Sveriges Nationalatlas www.sna.se
Söka i demografiska databaser Demografiska databasen Södra Sverige www.ddss.nu
Umeå Universitet www.ddb.umu.se
Klicka här
Söka i databaser Sondera www.sondera.kb.se
NAD www.nad.ra.se
SVAR www.svar.ra.se
Disbyte www.dis.se
PLF Oskarshamn www.plfoskarshamn.se
Släktdata www.slaktdata.org
SCB www.scb.se/Pages/List__250824.apsx
Söka efter soldater Centrala soldatregistret http://soldat.dis.se
Söka dödsanonnonser o graver Familjesidan www.familjesidan.se
Finngraven www.finngraven.se
Svenska gravar www.gravar.se
Fonus www.minnesalbum.fonus.se/default.aspx?cat=126
Sv kyrkan kyrkogårdsförvaltningen www.svenskakyrkan.se
Hitta graven i Stockholm www.hittagraven.stockholm
Sveriges dödbok CD-skiva
Gravsatta i Sverige www.gravar.se
Klicka här
Söka efter skillsmässor Skilda i Stockholm 1794-1916 CD-skiva
Söka i kommunal- o sockenstämmoprotokoll Svensk lokalhistorisk databas www.lokalhistoria.nu
Söka i (person)register Kan finnas i Landsarkivens expeditioner Kan vara filmade eller skannade
Glimten www.glimten.net
Registersök www.genealogi.se
-Några exempel - Avskrifter www.orustgenealogi.se
Kyrkoboksregister www.venersborgsslektforske.se
Sockenregister över Personregister till Skånska Arkivalier; Skånes Genealogiska Förbund
Eslövsbyggdens CD-skiva
Eskilstuna-Strängnäs CD-skiva
Nyköping CD-skiva
Människor i Malmö CD-skiva
CD-skivor förteckning www.dis.se
Klicka här
Söka i historiska kartor Lanmäteriet www.lantmateriet.se
Riksarkivet www.riksarkivet.se
Krigsarkivet http://krigsarkivet.se
Söka efter föreningar Sveriges Släktforskarförbund www.genealogi.se
Genealogiska föreningen www.genealogi.net
Sveriges hembygdsförbund http://www.hembygd.se
Söka läshjälp Släktforskarnas hus www.slakforskarnashus.se
Söka datorhjälp DIS www.dis.se
Söka historisk information Om Sverige www.Tacitus.nu
Cybercity www.historia.se.se
Clio den historiska bokklubben www.cio.se
Om det gamla Sverige
Nordisk familjebok http://runeberg.org/nf
Vårt kulturarv www.hem.passagen.se/kulturarv
Söka i domböcker Domboksforskning www.domboksforskning.se
Söka efter bilder Riksantikvarieämbetet www.kringla.raa.se/kringla
Sockenkyrkor (under omläggning) www.raa.se
Flygfoton www.aerobilder.se
www.flygfotohistoria.minne...
Söka ord Ordboken www.ordboken.nu
SABO:s ordbok www.saob.se
SABO:s ordlista www.svenskaakademien.se..
Sofia www.sofi.se
Vad betyder namnet www.historiska.se...
Dagens namn www.svenskaakademien.se...
Söka i ordlistor Finsk-Svensk-Finsk www.genealogia.fi/sve.indexr.htm
Svensk-Latinsk www.runeberg.org/swelatin
Svensk-Engelsk-Svensk www.ord.se
Söka efter telefonkataloger Infobel www.infobel.com/world
Hitta vägen Eniro http://kartor.eniro.se
Stadskartan www.stadskartan.se/start
Hitta www.hitta.se
Vara informerad Rötter www.genealogi.se
Svenska Arkivsamfundet www.arkivsamfundet.se
Nättidningen Svensk Historia www.svenskhistoria.se
Glimten www.glimten.net