Genline

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till: navigering, sök


Genline har nu uppgifter om födda, vigda och avlidna till och med 1937 vilket är längre fram i tiden än vad Arkivdigital och SVAR har för närvarande (augusti 2010).

Genl1.png


Genline, som var först ut med att digitalisera kyrkobokföringen i Sverige, har förutom skapandet av släktträd enligt ovan, även påbörjat en indexering (GIDx-projektet) av torp och gårdsnamn i husförhörslängderna för att underlätta sökningen efter dem.

Genl2.png


Vidare kan Genlines användare lägga in sin texttolkade information om enskilda personer i kyrkoböckerna. Denna tolkning av personnamn blir slumpmässig beroende av vad Genlineanvändaren registrerar.

Genl3.png


Gen4.png


Genl5.png
Genl6.png


Klicka på Sök plats knappen som öppnar fältet plats. Fyll i den plats som efterfrågas och fyll i vid behov för att begrända antalet svar årsspann, exakt stavning eller soundex. Den senare söker efter ord som uttalas på samma sätt enligt amerikansk metod.

Genl7.png


I vårt sökexempel får vi med orter som Daltorpa och alla torpare då vi ej valt exakt stavning. Genline har en utförlig information på sin hemsida om hur man söker via Family Finder och använder GIDx.


Genl8.png


Genl9.png
Genlines Tips och råd nås på deras hemsida www.genline.se
Tillbaka till Huvudsidan