Fadersnamn eller patronymikon

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till: navigering, sök
Länk till Svenska huvudsidan Länk till Svenska portalsidan

Patronymikon

Patronymikon (pluralis patronymikon eller patronymika) eller fadersnamn (farsnamn) är ett namn som har bildats av faderns förnamn för att markera vem en individs far är. Ett namn baserat på moderns förnamn kallas metronymikon. Som exempel kan nämnas de svenska son- och dotternamnen (Andersson, Svensson, Nilsson, respektive Larsdotter, Andersdotter, Knutsdotter med flera) som ursrprungligen var patronymika, men sedan omvandlats (skedde runt 1900) till ärftliga familjenamn , släktnamn eller efternamn. Patro- eller metronymika ärvs normalt inte av bärarens barn, och skall därför inte förväxlas med dagens svenska sonnamn.

Bruket att barn behåller faderns patronymikon som familjenamn förekommer i Sverige på 1700-talet och blir utbrett vid 1800-talets slut. Därmed får även hustrun makens efternamn vid giftermål. Patronymikon förekommer dock fortfarande under 1900-talet, men avskaffas slutgiltigt i Sverige år 1966.

Namnlagar

Sverige har sin första egentliga namnlag från 1901 och som gjorde att de flesta familjer frångick patronymikon som sitt efternamn utan började använda familjenamn eller släktnamn istället. Denna lag ändrades vid 7 olika tillfällen innan den ersattes av en ny namnlag den 1 januari 1964. Vi har nu en namnlag (1982:1136) som trädde i kraft 1 januari 1983.

Läs mer

Det finns mer information om namnbildning i Sverige, Norden och världen på Internet. När det gäller den Svenska namnbildningen är Riksarkivet och Riksskatteverket bra källor.