Dylta Bruksförsamling (Svavelbruk)

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Länk till Svenska huvudsidan

Sveriges län > Örebro län > Dylta Bruksförsamling

Historia

Även kallad Dylta svavelbruks församling. År 1575 utbruten ur Axberg som kapellförsamling, för att 1819 åter uppgå i Axberg.

Platser/orter

Dylta Bruksförsamling (Svavelbruk)
Förvaltningstillhörighet
Stift Strängnäs
Pastorat -1575 Axberg och Hovsta
1575-1687 Axberg, Hovsta och Dylta bruk
1688-1961 Axberg och Hovsta
1962- Axberg, Hovsta, Kil och Ervalla
Län Örebro
Landskap Närke
Härad Örebro
Tingslag -1903 Örebro härad
1904-1947 Glanshammar och Örebro
1948-1970 Östernärkes domsaga
Domsaga -1771 Norra Närke
1772-1809 Örebro, Glanshammar och Fellingsbro
1810-1970 Östernärke
1971- Örebro
Fögderi 1720-1917 Östernärke
1918- Örebro
Länsmansdistrikt -1871 Örebro härad
1872-1917 Örebro härads östra
Kronofogdedistrikt 1965- Örebro
Kommun 1863-1951 Axberg
1952-1970 Axberg (storkommun)
1971- Örebro
Militär indelning Lägg till Nedastående platser är hämtade från olika husförhörslängder. Under de första årtiondena av 1800-talet ökade antalet platsnamn marknat i denna socken.

Från 1808-1829 Husförhörslängd, Ortregister

Anneberg

Bruksdrängar, Brunstorp, Bosängen, Bölabäcken

Dagakarlar, Danielsvall, Degertorpet, Dylta

Fallahagen

Halvarboda, Harsjön (Lilla), Herregården, Hålahult, Hästfallstorpet

Inhyses

Jakobsdal

Klockargården

Lilla Harsjön, Listre (Norra)

Mogruvan

Norra Listre, Norrtorp, Norräng

Simängen

Tunnbindare

Udden

Viken, Vitmossen

Från 1829-1831 Husförhörslängd, Ortregister

Andersbo, Arken, Arrud, Askarboda, Axbergshammar

Berga, Bergenshag, Bosängen, Brunnsjötorp, Brunstorp, Brunstorp (Stora), Bröderhagen, Bölabäcken

Dammsätter, Danielsvall, Dunderängen, Dylta Kvarn, Dylta (Norra), Dylta Svavelbruk, Dylta (Södra), Dyltatorp, Dyltatorp ägor

Eldvaktartorp, Enmyran, Erstorp

Fagermon, Fagermon ägor, Fallahagen, Fattigstugan

Gamla Krogen, Gottsätter, Granbo, Grindtorp, Gyxtatorp, Göljemossen

Hagaberg, Hagalund

Jakobsdal

Krogen (Gamla)

Holgerstorp, Hultet, Hålahult, Häggbostugan, Hässleby, Hässleby ägor, Hästhällstorp

Klockaregården, Krogen (Nya), Krogen (Västra), Kullstorp, Kvarn Dylta, Kvinnersta (Norra), Kvinnersta (Södra), Kvinnerstatorp

Lilla Rangeltorp, Listre, Listre ägor, Långbyn, Lövåsen

Mogetorp, Mogetorp ägor, Mogruvan, Mårtenstorp

Norra Dylta, Norra Kvinnersta, Norra Nävesta, Norrtorp, Norsebäck, Norsebäck ägor, Nya Krogen, Nytorp, Nyängshagen, Nävesta, Nävesta (Norra), Nävesta ägor

Ormkärret, Oxelsätter

Prästgården

Rangeltorp (Lilla) Rangeltorp (Stora), Rönningen, Rörbraket, Rörbraket ägor

Sandtorp, Seltorp, Seltorp ägor, Sigtuna, Simängen, Skogstorp, Stackkärret, Stenbo, Stora Brunstorp, Stora Rangeltorp, Svavelbruket, Sätra, Södra Dylta, Södra Dylta ägor, Södra Kvinnersta

Udden

Västra Krogen

Åby, Åby ägor

Äspsätter

Ölmbrotorp, Ön, Östanberg,

För att se vilken typ av plats det är behöver du en Swedish Gazetteer.

  • Omgivande församlingar


Samlingar

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Andra relaterade källor

  • Digitala


  • Tryckta


Föreningar och bibliotek


Referensmaterial

Dylta Bruks- församling, husförhörslängd 1829-1831 ortregister, samt 1808-1829 ortregister