Villie Parish, Malmöhus, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 21:56, 20 July 2012 by MorrisUB (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

Villie Parish has belonged to Södra Villie.

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Villie Parish, Malmöhus, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Malmöhus
Landskap Skåne
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names

EKARP, Bramstorp, Börjesholm, Catrinetorp, Skolhuset, Öfvestorp,

NORRA VILLIE,  Boltarp, Forslund, Grafvarehus, Hagalund, Hanseryd, Hejdehuset, Henricsborg, Källeboa, Kärrahuset, Langstorp, Nordkälla, Perseryd, Pihlstorp, Runeborg, Skoglund, Svenshög, Tomtbo, Tufvedala, Västra Skolhuset,

RYDSGÅRD, Rydsgårds Vattenqvarn,

STRÄBY,....

SÖDRA VILLIE, Backadal, Beckstorp, Bergstorp, Bjärkeskärr, Brostorp, Carlslund, Cassberga, Ekeberg, Fredstorp, Gateljung, Högstorp, Ingersberg, Johanneslund, Kollmanstorp, Krämarehus, Kyrkedala, Lilla Krämarehus, Lugnet, Löfstad, Malmstorp, Nämndemanshus, Parken, Petersborg, Pettersdahl, Pihlslund, Ringarehus, Simmebo, Skräddarehus, Stromsholm, Södra Skolehuset, Tufveslund, Vatenmölla, Vävarehuset, Ängaröd,

TORPEN, Aledahl, Arfvidstorp, Backahuset, Backatorp, Beden, Borgstorp, Carlseryd, Damstorp, Eden, Ekholm, Evarp, Frankhult, Fredshög, Fåglahuset, Gamla Olstorp, Gottorp, Grekeland, Grönhult, Holmahuset, Höghult, Jeppstorp, Johannesborg, Johnstorp, Klämman, Krukan, Källehuset, Lilla Bostorp, Lilla Dufvarp, Lilla Gydarp, Lilla Kurarp, Lilla Lönhult, Lilla Olstorp, Margretetorp, Mariehult, Månseryd, Mårtenstorp, Måsadal, Nordanskog, Norsborg, Nya Olstorp, Rakstorp, Roschild, Ryboa, Rydsgårdsmölla, Rysstorp, Slättåkra, Smedjan, Snafvahus, Stafvarp, Stora Lindhult, Stora Lönhult, Tufvebol, Vakthuset, Västanskog, Åbacken, Östenskog, Östra Skolhuset,

TRUNNERUP, Borgholm, Brytstorp, Christineberg, Dammen, Granatelund, Klingstorp, Kyrkohuset, Lerberga, Lerholmen, Slagtarehus, Trullseryd,

UGGLARP,.....

VARMLÖSA, Varmlösa gården


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Villie Församling Husförhörslängd 1839 - 1846 Ortregister