Vartofta-Åsaka Parish, Skaraborg, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 15:07, 12 December 2011 by LarsonW (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Vartofta-Åsaka Parish, Skaraborg, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Skaraborg
Landskap Västergötland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names

Backatorpet, Backgården Vartofta, Bergsgården, Bondegården Åsaka, Bredegården Vartofta, Brobacken, Brona, Björstorp,

Dreven,

Enetången Lilla, Enetången Stora,

Fattighuset, Flinkatorpet,

Garielstorp, Getagården Vartofta,

Hulegården, Hultet, Håvet,

Johanstorp, Jutagården Åsaka, Jänneberget,

Karlsö, Kockgården Äsaka, Korrarp, Korsgården Vartofta, Krakgården, Kulan, Kuskelid, Kvarnslätten, Kyrkenäs, Kyrkeslätt, Kyrkobacken,

Landsvägen, Larstorp, Ledsbacken Vartofta, Ledsgården, Lerbacken, Lilla Enetången, Lilla Nyskog, Lillegården Öja, Lockefalan,

Mossetorpet, Muleberget, Munkebostugan, Munkegården,

Nolgården Öja, Nordgården Vartofta, Nordgården Åsaka, Nybygget, Nyskogen, Nyskog Lilla, Nytorpet,

Prästgården Åsaka,

Råsen,

Skinnaregården Åsaka, Skogen, Skogslund, Skrivaregården Åsaka, Skogen, Skogslund, Skrivaregården Åsaka, Smedstorpet, Snickaregården Vartofta, Stackslunda, Stavrabacken, Stenbacken, Stenhammar, Stenhusgården Åsaka, Stensholmen, Stora Enetången, Storegården Öja, Stångsberg, Svensgården Vartofta, Säteriet, Säteriet Öjevalla,

Tomten, Torp, Tovatorp, Trägårdstorpet, Tväåsen, Tån Vartofta, Tån Öja, Tången,

Vartofta Backgården, Vartofta Bergsgården, Vartofta, Bredegården, Vartofta Getagården, Vartofta Hulegården, Vartofta Kforsgården, Vartofta Krakgården, Vartofta ledsgården, Vartofta Nordgården, Vartofta Snickaregården, Vartofta Svensgården, Vartofta Säeriet, Vartofta Tån,

Åbotomten, Åkerholmen, Åsaka Bondegården, Åska Jutagården, Åsaka Kockgården, Åsaka Nordgården, Åsaka Prästgården, Åsaka Skinnaregården, Åsaka Skrivaregården, Åsaka Stenhusgården,

Älåsen,

Ödelyckorna, Öja Lillegården, Öja Nolgården, Öja Storegården, Öja Tån, Pjevalla Säteriet, Öna, Önslyckan,


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Vartofta-Åsaka, Husförhörslängd 1827-1845, Ortregister