Vang Parish, Hedmark, Norway Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 17:05, 14 May 2013 by MageeAnka (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Norway > Hedmark County > Vang

Vang Kommune

Vang Family History and Genealogy

Church Records

Microfilm of parish registers available at the Family History Libraryfor Vang clerical district. Contains parish registers for Vang parish with Vangsåsen chapel. Included the parishes Hamar and Furnes until 1908, when they became their own clerical districts. Records available from 1683-1933.

Images of digitized parish registers availabe online at Digitalarkivet (Digital Archives).

Vang: 1683-1819, 1826-1855, 1902-1926;

Vang/Furnes: 1789-1906 ;

Vang/Hamar: 1852-1899;

Vang/Vang: 1809-1957

Census Records

  • 1664-1666 Census Hedemarken fogderi Vang parish. Microfilm images are available at the Family History Library Film 122977 Item 3 and online at Digitalarkivet as scanned images.
  • 1664-1666 Census Hedemarken prosti Vang clerical district Furnes, Valum, Hommelstad, Skattum and Vang fjering. Microfilm images are available at the Family History Library Film 122967 Item 2 and online at Digitalarkivet as scanned images and as a database.
  • 1801 Census Vang clerical district includes Vang, Hamar and Furnes parishes. Microfilm images are available at the Family History Library Film 122991 Item 2 and online at Digitalarkivet as a database 1801-telling for 0414 Wang.

Court Records

Land Records

Farm Books

Farm Names

7 Aaker 125 Aalerud 171 Aalstad 78 Aaltomten 41 Aas vestre 124 Aas østre 126 Aasbakken 155 Aasvistad lille 153 Alderslyst 162 Arnset, Arnset østre og vestre 12 Asplien 41 Berg 138 Berset 85 Bersvensrud 194 Bjørke 153 Bjørnbakken 115 Bjørtomten 73 Blystad vestre 67 Blæstad 35 Bokalsveen 121 Braset 123 Brenna 36 Busterud 140 Bækken 4 Børstad med Disen østre og Kluke 55 Dalby 190 Dalfarmen 34 Dalseng 3 Disen vestre 42 Dufset vestre 82 Dystvold 75 Dæli 176 Dørum lille 20 Eine 136 Engum 189 Farmen 128 Fetbækken 169 Finberg 72 Finborud 8 Finsal 27 Flakstad vestre 181 Frogne 193 Gile 123 Gjenkjøbt 37 Gjørsli 161 Gran 62 Granberg 89 Greften 157 Grytting 51 Gudmundspris 23 Gutteberg 158 Haarstad vestre 76 Hafsal 179 Hanum vestre 19 Hanumsveen 175 Helstad 66 Herset 19 Hjellum 59 Hokset 160 Hoksnes 64 Hol nordre 186 Hol vestre 133 Holabakken 2 Holset 63 Holter 174 Hommelstad 10 Hovin-Ødegaarden 16 Hubred lille 35 Huse 58 Høgsveen 191 Ilseng 87 Ilset 29 Imeslund store 24 Ingeberg lille 83 Ingelsrud 173 Ingvoldstad lille 63 Jevne 14 Kai 117 Kallerud 63 Karset 114 Katomten 49 Kirkeby 176 Kjeltaasen 81 Kjøs 113 Kolbuen 149 Kolbuholen 17 Kraftrud 182 Kurud 26 Kveberg 185 Kvæka 153 Kylgaarden 170 Lageraaen 46 Langengen 120 Lerberg 22 Lerhus 119 Liberg 136 Lien 38 Lier 165 Lindholt 137 Lundby 79 Lunden 63 Løbak 45 Løvlien 53 Mangerud 44 Markestad 54 Melby 91 Moen 90 Moum 71 Myr 180 Møistad 33 Narmo 70 Nashaug 68 Nyhus 153 Nystuen 184 O 18 Olsrud 188 Ophus 80 Opsal lille 168 Opstad 50 Ormsæteren 123 Petersbakken 47 Pinn-Ødegaarden 121 Rafstad 69 Rogstad 82 Rubbert 13 Ry 46 Rydningen 132 Sagbroen 148 Sagsveen nedre 122 Sandbakken 143 Sandvold 86 Skaalerud 183 Skattum 40 Skjeset vestre 82 Skogsveen 151 Skomagerbakken 62 Skraastad nedre 118 Skramstad 88 Slemsrud 48 Slæperud 166 Spaberg 52 Spikkerud 66 Stange 142 Stenberg 1 Storhammer 84 Suterud 56 Svenkerud 46 Syljuset 20 Sæli med Gjæsen og Valum 56 Tanga 131 Tanga 6 Tommelstad 77 Tomten 60 Tomter 12 Torshov 21 Tronhus 150 Tømmerholen 46 Tømte 10 Vang Præstegaard 116 Vartomten 32 Vennkvern 57 Vestvang 25 Vestvoldsveen 11 Vidarshof 5 Vien 167 Vindhol 192 Vold 145 Volden 144 Øen

Vangsboka G. NR. 178-194 Volume 1

Alfhei, Alfheim, Aspli, Bakken, Bakkstua, Barlid, Bekkedal, Birkely, Bjørke, Bjørke-eie, Bjørkenær, Bjørkhaug, Bjørkheim, Bjørkli, Bjørklund, Bjørkstua, Bjørktun, Bjørkøy, Blekehusa, Boli, Boligen, Bratland, Brattbakken, Brennsætra, Brubakken, Bækkelund, Bærut, Dalberg, Dalfarmen, Dalfarmenstua, Djupsand, Domstadbakken, Drengstua, Edeltun, Elvebakken, Elveli, Elverheim, Elvestad, Elvesveen, Enebo, Enga, Engerlund, Enger, Evje, Fagertun, Farmen, Farmeneie, Farmenhaugen, Fiskefoss, Fjellberg, Fjellbo, Fjellnær, Fjellseth, Fjellvang, Flaten, Fossum, Fredbo, Fredhjem,Frogne, Frogneie, Frognerrud, Frognhøy, Frognstad, Frognstua, Frøn, Furubakken, Furuheim, Føråda, Gile, Gilemo, Gilemoen, Gilestua, Giljar, Gilje, Gillund, Gimle, Godheim, Granheim, Granlia, Granlund, Granvin, Gropa, Gruva, Hagabakken, Hagastua, Hagen, Hanum, Hanumseie, Hanumsveen, Haug, Haugen, Haugli, Hemstad, Hjellumsødegarden, Hoelset, Hol, Holm, Holseie, Holter, Humledal, Høgholm, Hørningen, Ilseng, Ilsengeie, Ilstad, Iversrud, Jørnstua, Kloppsvea, Kornfritt, Korpholen, Kroken, Krøsbakken, Kurud, Kurudeie, Kvæka, Lauvsveen, Leirtun, Leyersborg, Lille-Bjørke, Lillehagen, Lillesveen, Lindby, Lindstad, Lium, Lokkattbakken, Lovisenberg, Lund, Lønnum, Løvbakken, Løvlund, Maristua, Meieriet,  Moen, Mortenstua, Myhr, Myrbakken, Myre, Myrvang, Møllerstua, Møystad, Møystadeie, Møystadstua, Målerbakken, Nerstua, Nordbakken, Nordby, Nordgård, Nordhagen, Nordsveen, Nybakk, Nybakken, Nyberg,  Nybo, Nyborg, Nygard, Nyheim, Nymoen, Nysted, Nystua, O, Olasveen, Ophaug, Opphus, Opphusbakken, Opphustua, Opphuseie, Opphushagan, Opphusstua, Pesfritt, Pettersbakken, Pettersborg, Pris, Randistua, Raustua, Rekkastua, Rognerud, Rolighaug, Rønningen, Sagbakken, Sagen, Sanda, Sandbakken, Sandvåg, Sausveen, Seljeset, Skarpsno, Skattum, Skattumeie, Skattumbakken,  Skattumstua, Skaubo, Skogly, Skogshaug, Skogstad, Skurdal,  Slæperud, Smedbakken, Smedstua, Snekkersveen, Solbakken, Sole, Solgløtt, Sollien, Solsiden, Solstad, Solvin, Steffenstua, Steinbo, Stenhaug, Stenseth, Storsveen, Stua, Sveen, Sveiserstua, Sveitsbakken, Svestua, Sætersborg, Søbakk, Søbakken, Søhagen, Sørensbakken, Sørli, Tangen, Tanndalen, Tirilhaugen, Tjennstua, Tjerne, Tompentur, Trångbakken, Tånga, Veinær, Veiskillbakken, Vesterhagen, Vestli, Voll, Vollseie, Vonheim, Wegger-villaen, Ødegård, Ødegarden, Øgarden, Østerhagen, Østerhaug, Østgård, Østhagen, Øvergård, Øverheim, Aars

Vangsboka G. NR. 153-177 Volume 2

Alderslyst, Alderslysteie, Alderslyststykket, Alhaug, Arnset, Arnsetbakken, Arnseteie, Bakken, Bakketun, Bakkmyra, Bakli, Baskstad, Baugen, Bekkevold, Bergbo, Bergslia, Bergtun, Birkelund, Bjerkli, Bjørkåsen, Bjørkåsgruva, Bjørkhaug, Bjørkholt, Bjørnbakken, Bjørnholt, Blomberg, Borg, Borglund, Broberg, Duenger, Dørum, Dørumseie, Elva, Elvsveen, Enga, Engebakken, Engebakkstua, Engelstad, Engen, Engestykket, Engstad, Erlandsrud, Finnberg, Finnbergeie, Fjellstad, Flengsrud, Flengsrudhagen, Fossum, Fredheim, Fremstad, Frydenberg, Furu, Gammelsveen, Gimle, Gjerdinga, Gjerdingen, Gran, Granbakken, Granlund, Granly, Granseie, Gransøgarden, Granum, Grinder, Grindstua, Grytting, Gryttingseie, Gryttingsøgarden, Grønberg, Grønstad, Gudmundspris, Hagebakken, Hagan, Hagen, Hanstad, Hasli, Hauen, Haugen, Havningen, Heggvin-Oppsal, Heimstad, Helmen, Helstad, Helstadeie, Helstadstua, Hempa, Hestlykkja, Hole, Hommelstad, Hov, Hovsøgarden, Høgli, Høgtun, Høksnes, Høksneshagen, Håstad, Ingvoldstad, Ingvoldstadeie, Involdstadstua, Jansbakken, Jonsrud, Jordet, Jordstykket, Julstad, Jønsberg, Kappelmyra, Kikut, Kjelstad, Knausen, Knuppstua, Kroken, Kursmed, Kylgarden, Kylgardseie, Kylgardsrønningen, Lageråa, Langbakken, Lillebo, Lillehagen, Lille-Smedstua, Linde, Lindheim, Lindholt, Lindholteie, Lindstad, Linjenær, Lundby, Lykkja, Lyngstad, Lyshaug, Løvbo, Løveng, Løvsvebakken, Løvås, Matjatua, Ingvoldstad, Murerstua, Myrlid, Myrvold, Naglefast, Nedpåbakken, Nerhagen, Nordli, Nordstad, Nybakken, Nyborg, Nyhaug, Nylendet, Nymo, Nymoen, Nysted, Nystua, Nystuen, Nysturønningen, Nysveen, Nytun, Oppåbakken, Oppsal, Opstad, Opstadeie, Plassen, Rausandrud, Roa, Rogne, Rognjordet, Rosenlund, Rykkopp, Rønningen, Sandbakken, Sandaker,Sandbo, Saxrud, Skjellækerstua, Skjoldbo, Skogbo, Skogholt, Skogsnær, Skogtun, Skredderstua, Sletteng, Slettsveen, Smeby, Smedbakken, Smedstua, Snippen, Solbakken, Solbu, Soleng, Solhaug, Solstad, Soltun, Spaberg, Spabergeie, Spabergstua, Stabbursåkeren, Steinhaug, Stenbro, Stensli, Storeng, Stua, Svartbakken, Sveaborg, Sveberg, Sveen, Svenkerud, Søberg, Søby, Søndre Engebakken, Sørli, Sørlibakken, Sørlund, Tajet, Tallhaug, Tangen, Thune, Tobo, Tordstua, Tordmyra, Tånga, Valborgstua, Vangli, Vanglivegen, Veimot, Veistad, Veisten, Vestby, Vestbybakken, Vesterjordet, Vestheim, Veum, Vielund, Vindhol, Vindholseie, Vindholstua, Volla, Vollagjerdinga, Øgarden, Østby, Østhagen, Østhaug, Østli, Østmo, Østvang, Øverhagen, Øvre Høksneshagen, Ågård, Ålstad, Ålstadeie, Åsvistad, Åsvistadsveen

Vangsboka G. NR. 115-152 Volume 3

Aasen, Aaseth, Aaslund, Aasly, Aasvold, Akre, Amundstua, Bakketun, Bekkebakken, Bekkeengen, Bekkeli, Bekken, Bekkenær, Bekkeslåtten, Bekkestykket, Bekkesveen, Belsheim, Berghytta, Bergli, Bergseng, Bergset, Bergsetbakken, Bergsetenga, Bergsetstykket, Bjørgheim, Bjørgård, Bjørkehaugen, Bjørketun, Bjørkhaugen, Bjørkheim, Bjørkhol, Bjørklund, Bjørktun, Bjørkås, Bjørnebo, Bjørnset, Bjørtomteie, Bjørtomten, Braset, Brasetbeitet, Brasetstua, Bratli, Bratten, Brenna, Brennbakken, Brennenga, Brennhagen, Brennhaug, Brodal, Brovold, Bryhn, Damhagen, Damvoll, Dukkestuen, Eide, Einabu, Ekbo, Ekre, Elvenær, Elverhøi, Endebo, Endeli, Enga, Engebakken, engom, Engstad, Engvika, Eriksbu, Fagerheim, Fetbekkeie, Fetbekken, Fjellheim, Fredheim, Fredly, Fredriksberg, Furubakken, Furuholt, Furuli, Furumo, Fururabben, Gjenkøpt, Gjerdingen, Gjetryggen, Granberg, Grande, Granlien, Granly, Granmo, Grindstua, Gropa, Gutuheimen, Gutukollen, Gutuli, Gårdtun, Hagabakken, Haraldshauen, Haugli, Haugtussa, Hegge, Heggelund, Heggvin, Holabakken, Holen, Hyttun, Høiby, Høiås, Ingro, Jansbakken, Kallerud, Kallerudsholen, Kallerudstua, Karibu, Karistua, Karlsvang, Kjelsrud, Kloppsveen, Knausen, Knøtte, Kolbua, Kolbuholen, Kornly, Korsbakken, Korsheim, Kuven, Kvernbakken, Kvernbakklykkja, Kvernenga, Kvernengen, Kvernhussveen, Kvila, Kvilheim, Lerberg, Lerbergseie, Lerbergsenga, Lia, Libakkeie, Libakken, Liberg, Lidal, Lien, Lihagen, Liland, Lille Bjørtomten, Lillevold, Lindby, Linde, Lund, Lundbo, Lundby, Lundbybakken, Lunde, Lundgård, Lyngbakken, Lyngbo, Lyngmo, Lysaker, Løberg, Løvhaug, Løvtun, Maurstad, Mellemstad, Mjøsgløtt, Moen, Morstua, Mærrahaugen, Neder Bjørtomteie, Nedre Sagsveen, Nedre Volla, Nergård, Nerhagen, Nordbryn, Nordenga, Nordstua, Nordsveen, Nysted, Olseng, Opgård, Oppistua, Ormsæterengen øvre, Pernille, Pettersbakken, Postheimen, Prillarguri, Rabstad, Rekstad, Rismo, Rogne,  Rytme, Rønningen, Sagbakken, Sagbroen, Sagbrubakken, Sagsveen, Sahtomten, Sandberg, Sandvoll, Selje, Siljan, Skaug, Skauhytta, Skjellbekk, Skjellberg, Skogbryn, Skogheim, Skogli, Skoglund, Skogly, Skogstad, Skogstua, Skogstuen, Skogtun, Sklemyra, Skomakerbakken, Skramstad, Skramstadeie, Skredderstua, Skui, Skålsveen, Sletner, Smeby, Smedbakken, Snekkersveen, Solbrå, Solgløtt, Solhella, Solia, Sollien, Solstua, Solsveen, Soltun, Solvik, Solås, Sparkopp, Stenberg, Stenbergrønningen, Stene, Stener, Stenseng, Stensås, Stenvik, Stubsveen, Størhuset, Støseth. Stålheim, Sveen, Sveum, Søhagen, Sørmo, Tallhaug, Tangnes, Tonebo, Torseng, Torskerud, Trekanten, Trollhaugen, Trylia, Tusenben, Tussehaugen, Tusseli, Tømmerholen, Tånga, Urvang, Valhall, Vangsbo, Vartomten, Vartomteie, Vartomtstua, Veiborg, Vestli, Vestre Skramstad, Viaas, Vibo, Vidablikk, Vidsyn, Voldberg, Volden, Volla, Vollbakken, Wea, Øgarn, Østgjerdingen, Østhagan, Østhagen, Østli, Østmo, Øverhagen, Øverlykkja, Øya, Øyskogen, Ålerud, Ålerudrønningen, Ålerudtajet, Ås, Åsbakken, Åsbo, Åsborg, Åsbryn, Åsbu, Åseie, Åserud, Åsheim, Åsli, Åsly, Åsmo, Åsnes, Åsrønningen, Åsvang

Probate Records

1662-1743: Records are found in Hedemarken judicial district.

1776-1860: Records are found in Nord-Hedemarken judicial district.


1696-1779: Clerical probate records are found in Hedemarken og Østerdalen Deanery.

1749-1809: Clerical probate records are found in Hedemarken Deanery.

References

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names

-Stensrud, Odd: Vangsboka g.nr. 178-194. Vang Historielag 1983

-Stensrud, Odd: Vangsboka g.nr. 153-177. Vang Historielag 1988

-Stensrud, Odd; Tomter, Ole Jacob: Vangsboka g.nr. 115-152. Hamar Kommune 2004