Våmhus Parish, Kopparberg, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 19:22, 13 May 2013 by LarsonW (talk | contribs) (Completed place names)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

In 1636 this parish was created from Mora parish.

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Våmhus Parish, Kopparberg, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Västerås
Pastorat - 1868 Mora, 1868- Våmhus
Län Kopparberg
Landskap Dalarna
Härad not applicable
Tingslag 1868-1893 Mora, Sollerö and Venjan, 1894-1947 Mora, 1948-1970 Mora and Orsa
Domsaga 1868-1875 Österdalarne, 1876-1970 Ovansiljan, 1971- Mora
Fögderi 1868-1966 Ovansiljan, 1967- Mora
Länsmansdistrikt -1917 Mora
Kronofogdedistrikt 1965- Mora
Kommun add here
Militär indelning Dalregementet: Mora and Orsa kompanier
FamilySearch I.D. 6373220
NAD Ref Code SE/ULA/11701


Place Names

Bergkarlås, Björkvassla, Bonäs, Bäck,
Färnäs,
Garsås, Gopshus,
Heden, Hemus Höjen,
Indor, Isunda,
Kråkberg, Kumbelnäs, Limbäck, Långlet,
Moren, Morkarlby, Myran,
Noreberg, Noret, Nusnäs,
Oxberg,
Risa,
Selja, Siljansfors, Storbyn Östra, Storbyn Västra, Stranden,
Utmeland,
Västra Storbyn,
Wattnäs, Widbäcken, Wika, Winäs,
Öna, Östnor, Östra Storbyn,

To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Våmhus parish, Husförhörslängd 1847-1856, AI;4a, b, and c, Ort register.

Riksarkivet. "Våmhus Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). March 2011 http://www.nad.ra.se/