Difference between revisions of "Västra Stenby Parish, Östergötland, Sweden Genealogy"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
(Added place names)
Line 19: Line 19:
  
 
=== Place Names  ===
 
=== Place Names  ===
,
+
 
Backstugan u. n. u. Fågelsta Skattegård, <br>
+
Backstugan u. n. u. Fågelsta Skattegård, <br> Backstugan u. n. u. Glaskulla, <br> Backstugan u. n. u. Grepstad Mellangård, <br> Backstugan u. n. u. Grepstad Storgård, <br> Backstugan u. n. u. Grepstad Östergård, <br> Backstugan u. n. u. Hamra Skattegård, <br> Backstugan u. n. u. Hamra Utbol, <br> Backstugan u. n. u. Hamra Östergård, <br> Backstugan u. n. u. Hässelby Mönsterskrivareboställe, <br> Backstugan u. n. u. Lårstad Västergård, <br> Backstugan u. n. u. Lårstad Östergård, <br> Backstugan u. n. u. Nyckelby Kronogård, <br> Backstugan u. n. u. Nyckelby Storgård, <br> Backstugan u. n. u. Sjökumla Rusthåll, <br> Backstugan u. n. u. Sjökumla Södergård, <br> Backstugan u. n. u. Skeppsta Västergård, <br> Backstugan u. n. u. Södra Freberga Herrgård, <br> Backstugan u. n. u. Tuddarp Frälsegård, <br> Backstugan u. n. u. Västra Sten Västergård, <br> Backstugan u. n. u. Örvad, <br> Björkkullen, Bostället Hässelby, Brotorpet, Bränna, <br> Ekeberget, Erikstorp, Ersberget, <br> Fagerhult, Fallet under Lårstad Västergård, Fallet under Södra Freberga Herrgård, Fattighuset Västra Stenby, Freberga Lilla, Freberga Södra Herrgård Rusthåll, Frälsegården Tuddarp, Fågelsta (Fogelstad) Lillgård, Fågelsta (Fogelstad) Skattegård, Fågelsta (Fogelstad) Storgård, Fågelsta (Fogelstad) Södergård, Fålehagen (Folhagen) Kronopark, <br> Gatan, Grepstad (Grevstad) Mellangård, Grepstad (Grevstad) Storgård, Grepstad (Grevstad) Östergård, Gästgivaregården Lårstad, <br> Hamra Mellangård, Hamra Skattegård, Hamra Utbol, Hamra Östergård, Harlingstorp Utjord, Herrgården Södra Freberga, Herrgården Västra Sten, Holland, Horngärdet (Hornsgärde) Hospitalshemman, Hospitalshemmanet Horngärdet, Hålan, Hässleby (Hessleby) Mönsterskrivareboställe, Hässleby (Hessleby) Östergård, Högerna, Höshem, <br> Ingehagen, <br> Jerusalem, <br> Kanan (Kanaan), Karlslund, Klockarebacken (Klåckarebacken), Klockaregården Västra Stenby, Komministerbostället Kälvsten, Krokek, Kronogården Nyckleby, Kronoparken Fålehagen, Kulla, Kälvsten (Kjälvsten) Komministerboställe, Kärrstugan (Kjärrstugan), <br> Letarhagen, Lillgården Fågelstad, Lillgården Norrsten, Lillgårgen Skaftesgärdet, Långetorp (Långtorp), Långvrån, Lårstad Gästgivaregård, Lårstad Rusthåll, Lårstad Västergård, Lårstad Östergård, <br> Mellangården Grepstad, Mellangården Hamra, Mellangården Norrsten, Mellangården Nyckelby, Mönsterskrivarebostället Hässleby, <br> Norrgården Norrsten, Norrgården Sjökumla, Norrsten Lillgård, Norrsten Mellangård, Norrsten Norrgård, Norrsten Rusthåll, Norrsten Storgård, Nybygget under Sjökumla Rusthåll, Nybygget under Södra Freberga Herrgård, Nyckelby Kronogård, Nyckelby Mellangård, Nyckelby Storgård, Nyckelby Västergård, <br> Palmslund, Pastorsbostället Västra Sten, Piltorp, Pommern, Postgården Södra Freberga, Prästgården Västra Sten, <br> Rusthållet Lårstad, Rusthållet Norrsten, Rusthållet Sjökumla, Rusthållet Södra Freberga Herrgård, Rusthållet Västra Sten, Rusthållet Örvad, <br> Sjökumla Norrgård, Sjökumla Rusthåll, Sjökumla Södergård. Skaftesgårdet (Skaftesgärde) Lillgård, Skaftesgårdet (Skaftesgärde) Storgård, Skattegården Fågelsta, Skattegården Hamra, Skattegården Tuddarp, Skattegården Västra Sten, Skeppsta (Skepstad) Västergård, Skeppsta (Skepstad) Östergård, Skeppstalund (Skepstalund), Slumphem, Snarhemmet Utjord, Sten Västra Herrgård, Sten Västra Prästgård Pastorsboställe, Sten Västra Rusthåll, Sten Västra Skattegård, Sten Västra Västergård, Storgården Fågelsta, Storgården Grepstad, Storgården Norrsten, Storgården Nyckelby, Storgården Skaftesgärdet, Stubbehagen Utjord, Stubbehov, Stugan u.n.u. Tuddarp Frälsegård, Säteslund, Södergården Fågelsta, Södergården Sjökumla, Södra Freberga Postgård, <br> Tuddarp (Tuddorp) Frälsegård, Tuddarp (Tuddorp) Skattegård, <br> Udden, Utbolet Hamra, Utjorden Harlingstorp, Utjorden Snarhemmet, Utjorden Stubbehagen, <br> Västergården Lårstad, Västergården Nyckelby, Västergården Skeppsta, Västergården västra Sten, Västra Stenby Fattighus, Västra Stenby Klockaregård,<br> Örvad Rusthåll, Östergården Grepstad, Östergården Hamra, Östergården Hässelby, Östergården Lårstad, Östergården Skeppsta,  
Backstugan u. n. u. Glaskulla, <br>
 
Backstugan u. n. u. Grepstad Mellangård, <br>
 
Backstugan u. n. u. Grepstad Storgård, <br>
 
Backstugan u. n. u. Grepstad Östergård, <br>
 
Backstugan u. n. u. Hamra Skattegård, <br>
 
Backstugan u. n. u. Hamra Utbol, <br>
 
Backstugan u. n. u. Hamra Östergård, <br>
 
Backstugan u. n. u. Hässelby Mönsterskrivareboställe, <br>
 
Backstugan u. n. u. Lårstad Västergård, <br>
 
Backstugan u. n. u. Lårstad Östergård, <br>
 
Backstugan u. n. u. Nyckelby Kronogård, <br>
 
Backstugan u. n. u. Nyckelby Storgård, <br>
 
Backstugan u. n. u. Sjökumla Rusthåll, <br>
 
Backstugan u. n. u. Sjökumla Södergård, <br>
 
Backstugan u. n. u. Skeppsta Västergård, <br>
 
Backstugan u. n. u. Södra Freberga Herrgård, <br>
 
Backstugan u. n. u. Tuddarp Frälsegård, <br>
 
Backstugan u. n. u. Västra Sten Västergård, <br>
 
Backstugan u. n. u. Örvad, <br>
 
Björkkullen,
 
Bostället Hässelby,
 
Brotorpet,
 
Bränna, <br>
 
Ekeberget,
 
Erikstorp,
 
Ersberget, <br>
 
Fagerhult,
 
Fallet under Lårstad Västergård,
 
Fallet under Södra Freberga Herrgård,
 
Fattighuset Västra Stenby,
 
Freberga Lilla,
 
Freberga Södra Herrgård Rusthåll,
 
Frälsegården Tuddarp,
 
Fågelsta (Fogelstad) Lillgård,
 
Fågelsta (Fogelstad) Skattegård,
 
Fågelsta (Fogelstad) Storgård,
 
Fågelsta (Fogelstad) Södergård,
 
Fålehagen (Folhagen) Kronopark, <br>
 
Gatan,
 
Grepstad (Grevstad) Mellangård,
 
Grepstad (Grevstad) Storgård,
 
Grepstad (Grevstad) Östergård,
 
Gästgivaregården Lårstad, <br>
 
Hamra Mellangård,
 
Hamra Skattegård,
 
Hamra Utbol,
 
Hamra Östergård,
 
Harlingstorp Utjord,
 
Herrgården Södra Freberga,
 
Herrgården Västra Sten,
 
Holland,
 
Horngärdet (Hornsgärde) Hospitalshemman,
 
Hospitalshemmanet Horngärdet,
 
Hålan,
 
Hässleby (Hessleby) Mönsterskrivareboställe,
 
Hässleby (Hessleby) Östergård,
 
Högerna,
 
Höshem, <br>
 
Ingehagen, <br>
 
Jerusalem, <br>
 
Kanan (Kanaan),
 
Karlslund,
 
Klockarebacken (Klåckarebacken),
 
Klockaregården Västra Stenby,
 
Komministerbostället Kälvsten,
 
Krokek,
 
Kronogården Nyckleby,
 
Kronoparken Fålehagen,
 
Kulla,
 
Kälvsten (Kjälvsten) Komministerboställe,
 
Kärrstugan (Kjärrstugan), <br>
 
Letarhagen,
 
Lillgården Fågelstad,
 
Lillgården Norrsten,
 
Lillgårgen Skaftesgärdet,
 
Långetorp (Långtorp),
 
Långvrån,
 
Lårstad Gästgivaregård,
 
Lårstad Rusthåll,
 
Lårstad Västergård,
 
Lårstad Östergård, <br>
 
Mellangården Grepstad,
 
Mellangården Hamra,
 
Mellangården Norrsten,
 
Mellangården Nyckelby,
 
Mönsterskrivarebostället Hässleby, <br>
 
Norrgården Norrsten,
 
Norrgården Sjökumla,
 
Norrsten Lillgård,
 
Norrsten Mellangård,
 
Norrsten Norrgård,
 
Norrsten Rusthåll,
 
Norrsten Storgård,
 
Nybygget under Sjökumla Rusthåll,
 
Nybygget under Södra Freberga Herrgård,
 
Nyckelby Kronogård,
 
Nyckelby Mellangård,
 
Nyckelby Storgård,
 
Nyckelby Västergård, <br>
 
Palmslund,
 
Pastorsbostället Västra Sten,
 
Piltorp,
 
Pommern,
 
Postgården Södra Freberga,
 
Prästgården Västra Sten, <br>
 
Rusthållet Lårstad,
 
Rusthållet Norrsten,
 
Rusthållet Sjökumla,
 
Rusthållet Södra Freberga Herrgård,
 
Rusthållet Västra Sten,
 
Rusthållet Örvad, <br>
 
Sjökumla Norrgård,
 
Sjökumla Rusthåll,
 
Sjökumla Södergård.
 
Skaftesgårdet (Skaftesgärde) Lillgård,
 
Skaftesgårdet (Skaftesgärde) Storgård,
 
Skattegården Fågelsta,
 
Skattegården Hamra,
 
Skattegården Tuddarp,
 
Skattegården Västra Sten,
 
Skeppsta (Skepstad) Västergård,
 
Skeppsta (Skepstad) Östergård,
 
Skeppstalund (Skepstalund),
 
Slumphem,
 
Snarhemmet Utjord,
 
Sten Västra Herrgård,
 
Sten Västra Prästgård Pastorsboställe,
 
Sten Västra Rusthåll,
 
Sten Västra Skattegård,
 
Sten Västra Västergård,
 
Storgården Fågelsta,
 
Storgården Grepstad,
 
Storgården Norrsten,
 
Storgården Nyckelby,
 
Storgården Skaftesgärdet,
 
Stubbehagen Utjord,
 
Stubbehov,
 
Stugan u.n.u. Tuddarp Frälsegård,
 
Säteslund,
 
Södergården Fågelsta,
 
Södergården Sjökumla,
 
Södra Freberga Postgård, <br>
 
Tuddarp (Tuddorp) Frälsegård,
 
Tuddarp (Tuddorp) Skattegård, <br>
 
Udden,
 
Utbolet Hamra,
 
Utjorden Harlingstorp,
 
Utjorden Snarhemmet,
 
Utjorden Stubbehagen, <br>
 
Västergården Lårstad,
 
Västergården Nyckelby,
 
Västergården Skeppsta,
 
Västergården västra Sten,
 
Västra Stenby Fattighus,
 
Västra Stenby Klockaregård,<br>
 
Örvad Rusthåll,
 
Östergården Grepstad,
 
Östergården Hamra,
 
Östergården Hässelby,
 
Östergården Lårstad,
 
Östergården Skeppsta,
 
  
 
<br>  
 
<br>  
Line 223: Line 62:
 
=== References  ===
 
=== References  ===
  
Västra Stenby, Husförhörslängder 1836-1840, Ortregister
+
Västra Stenby, Husförhörslängder 1836-1840, Ortregister  
  
 
[[Category:Parishes_in_Östergötland_County,_Sweden]]
 
[[Category:Parishes_in_Östergötland_County,_Sweden]]

Revision as of 17:46, 7 January 2013

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Västra Stenby Parish, Östergötland, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Östergötland
Landskap Östergötland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names

Backstugan u. n. u. Fågelsta Skattegård,
Backstugan u. n. u. Glaskulla,
Backstugan u. n. u. Grepstad Mellangård,
Backstugan u. n. u. Grepstad Storgård,
Backstugan u. n. u. Grepstad Östergård,
Backstugan u. n. u. Hamra Skattegård,
Backstugan u. n. u. Hamra Utbol,
Backstugan u. n. u. Hamra Östergård,
Backstugan u. n. u. Hässelby Mönsterskrivareboställe,
Backstugan u. n. u. Lårstad Västergård,
Backstugan u. n. u. Lårstad Östergård,
Backstugan u. n. u. Nyckelby Kronogård,
Backstugan u. n. u. Nyckelby Storgård,
Backstugan u. n. u. Sjökumla Rusthåll,
Backstugan u. n. u. Sjökumla Södergård,
Backstugan u. n. u. Skeppsta Västergård,
Backstugan u. n. u. Södra Freberga Herrgård,
Backstugan u. n. u. Tuddarp Frälsegård,
Backstugan u. n. u. Västra Sten Västergård,
Backstugan u. n. u. Örvad,
Björkkullen, Bostället Hässelby, Brotorpet, Bränna,
Ekeberget, Erikstorp, Ersberget,
Fagerhult, Fallet under Lårstad Västergård, Fallet under Södra Freberga Herrgård, Fattighuset Västra Stenby, Freberga Lilla, Freberga Södra Herrgård Rusthåll, Frälsegården Tuddarp, Fågelsta (Fogelstad) Lillgård, Fågelsta (Fogelstad) Skattegård, Fågelsta (Fogelstad) Storgård, Fågelsta (Fogelstad) Södergård, Fålehagen (Folhagen) Kronopark,
Gatan, Grepstad (Grevstad) Mellangård, Grepstad (Grevstad) Storgård, Grepstad (Grevstad) Östergård, Gästgivaregården Lårstad,
Hamra Mellangård, Hamra Skattegård, Hamra Utbol, Hamra Östergård, Harlingstorp Utjord, Herrgården Södra Freberga, Herrgården Västra Sten, Holland, Horngärdet (Hornsgärde) Hospitalshemman, Hospitalshemmanet Horngärdet, Hålan, Hässleby (Hessleby) Mönsterskrivareboställe, Hässleby (Hessleby) Östergård, Högerna, Höshem,
Ingehagen,
Jerusalem,
Kanan (Kanaan), Karlslund, Klockarebacken (Klåckarebacken), Klockaregården Västra Stenby, Komministerbostället Kälvsten, Krokek, Kronogården Nyckleby, Kronoparken Fålehagen, Kulla, Kälvsten (Kjälvsten) Komministerboställe, Kärrstugan (Kjärrstugan),
Letarhagen, Lillgården Fågelstad, Lillgården Norrsten, Lillgårgen Skaftesgärdet, Långetorp (Långtorp), Långvrån, Lårstad Gästgivaregård, Lårstad Rusthåll, Lårstad Västergård, Lårstad Östergård,
Mellangården Grepstad, Mellangården Hamra, Mellangården Norrsten, Mellangården Nyckelby, Mönsterskrivarebostället Hässleby,
Norrgården Norrsten, Norrgården Sjökumla, Norrsten Lillgård, Norrsten Mellangård, Norrsten Norrgård, Norrsten Rusthåll, Norrsten Storgård, Nybygget under Sjökumla Rusthåll, Nybygget under Södra Freberga Herrgård, Nyckelby Kronogård, Nyckelby Mellangård, Nyckelby Storgård, Nyckelby Västergård,
Palmslund, Pastorsbostället Västra Sten, Piltorp, Pommern, Postgården Södra Freberga, Prästgården Västra Sten,
Rusthållet Lårstad, Rusthållet Norrsten, Rusthållet Sjökumla, Rusthållet Södra Freberga Herrgård, Rusthållet Västra Sten, Rusthållet Örvad,
Sjökumla Norrgård, Sjökumla Rusthåll, Sjökumla Södergård. Skaftesgårdet (Skaftesgärde) Lillgård, Skaftesgårdet (Skaftesgärde) Storgård, Skattegården Fågelsta, Skattegården Hamra, Skattegården Tuddarp, Skattegården Västra Sten, Skeppsta (Skepstad) Västergård, Skeppsta (Skepstad) Östergård, Skeppstalund (Skepstalund), Slumphem, Snarhemmet Utjord, Sten Västra Herrgård, Sten Västra Prästgård Pastorsboställe, Sten Västra Rusthåll, Sten Västra Skattegård, Sten Västra Västergård, Storgården Fågelsta, Storgården Grepstad, Storgården Norrsten, Storgården Nyckelby, Storgården Skaftesgärdet, Stubbehagen Utjord, Stubbehov, Stugan u.n.u. Tuddarp Frälsegård, Säteslund, Södergården Fågelsta, Södergården Sjökumla, Södra Freberga Postgård,
Tuddarp (Tuddorp) Frälsegård, Tuddarp (Tuddorp) Skattegård,
Udden, Utbolet Hamra, Utjorden Harlingstorp, Utjorden Snarhemmet, Utjorden Stubbehagen,
Västergården Lårstad, Västergården Nyckelby, Västergården Skeppsta, Västergården västra Sten, Västra Stenby Fattighus, Västra Stenby Klockaregård,
Örvad Rusthåll, Östergården Grepstad, Östergården Hamra, Östergården Hässelby, Östergården Lårstad, Östergården Skeppsta,


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Västra Stenby, Husförhörslängder 1836-1840, Ortregister