Västra Ny Parish, Östergötland, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 19:47, 8 January 2013 by LarsonW (talk | contribs) (Added place names)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Västra Ny Parish, Östergötland, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Östergötland
Landskap Östergötland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names

Adamsberg, Allmänningen Stora Blommedal, Allmänningen Stora Ingesby, Allmänningen, Krakhult, Anderstorp, Andreossy, Annelund,

Backen under Nedra Lid, Backen under Norra Kavelbäck, Backhem, Backstugan u.n.u. Gärdsätter, Backstugan u.n.u. Klastorp, Backstugan u.n.u. Nedra Lid, Backstugan u.n.u. Stora Blommedal, Baggeby Grind, Baggeby Lilla, Baggeby Stora, Baggebytorp, Berget (Vättersberg), Berget, Björkbränna, Björkelund, Björnalund, Björnfall, Björnstorp, Björnsundet, Björnö Utjord, Björnö, Bleckskogen Uthord, Blommedal Lilla Ägor, Blommedal Lilla, Blommedal Manufakturverk, Blommedal Stora Allmånning, Blommedal Stora Säteri o. Rusthåll, Blommedal Stora Ägor, Bockfall, Bocksjötorp, Bolltorp, Bona Gård, Bona Järnbruk, Boön, Brahus, Branten, Braskhult, Brinken, Bro Ryssninge, Brotorpet, Broäng, Brunnen Medevi, Bråteborg, Bygget under Lilla Blommedal, Byggmästaretorpet, Bälleberg,

Dalhem, Daltorp Lilla, Daltorp Stora, Dansbränna, Dansby Rusthåll, Dungen, Dungen,

Ekebergstugan, Elisedal, Eriksberg, Erlandsbo Lilla, Erlandsbo Stora, Ersbygget,

Falla (Fallen) under Åsandby, Fallastugorna, Fallen (Falltorp) under Dansby, Fallstugan, Falltorp, Fattighuset Svanhalska, Fattighuset Västra Ny, Fläda Mo, Fläda, Freden (Friden), Fredriksberg, Frälsegården Nedra Lid, Fåfängan,

Golby Utjord, Granhult, Grenadjärtorp Nr 8 u.n.u. Stora Ingesby, Grinden Baggeby, Grinden under Näs, Grinden under Ryggsten, Grindtorpet, Gränsen, Gräsfallet, Grönlund, Gubbero, Gustavsberg, Gården Bona, Gärdsätter (Järsätter) Posthemman, Gästgivaregården Nykyrka, Gölstorp,

Hagalund, Hagen, Hallen, Halvspann, Hammaren Medevi, Hammaren Säter, Harparby (Harpen), Herrefallet, Hjulhemmet Utjord, Hjälmgrenstorp, Hult, Hultorp, Hålan, Häradsbygget Stora Ingesby, Hästfallet, Hästhagen,

Ingesby Lilla, Ingesby Stora Allmänning, Ingesby Stora, Ingevallsby, Ishult Utjord, Jakobsberg, Jakobslund, Jansberg, Janslund, Janstorp, Jonsberg, Jonslund, Jägerhult Kronoskogvaktareboställe, Järnbruket Bona, Järskalleby Rusthåll, Järstorp (Järnstorp), Järsäter (Gärdsätter),

Kalvsjö, Karl(s)backen, Karlsberg, Karlstorp, Katrineberg, Kattfallet, Kavelbäck Norra Kvarn, Kavelbäck Norra, Kavelbäck Södra, Kla(e)storp, Klinten, Klockaregården Västra Ny, Knäppan, Knösen, Kolaretorp, Kollsjötorp (Kållsjötorp) Lilla, Kollsjötorp (Kållsjötorp) Stora Kolstorp, Kostenhult, Krakhult Allmänning, Krakhult, Krogen Medevi, Kronoskogvaktarebostället Jägehult, Kulan, Kulla, Kvarnen Medevi, Kvarnen Norra Kavelbäck, Kvarnkullen, Kvarnkärr, Kvarntorp, Kyrk(e)torp Utjord, Kyrkhagen, Kårsnäs, Källkällan, Kärr,

Laggartorpet, Latåsen, Lid Nedra Frälsegård, Lid Nedra Rusthåll, Lid Övra, Lilla Baggeby, Lilla Blommedal, Lilla Daltorp, Lilla Erlandsbo, Lilla Ingesby, Lilla Kollsjötorp (Kållsjötorp), Lilla Nytorp, Lilla Rösjö, Lilla Stockängen, Lilla Västerby, Lilleberg, Ljungstorp, Ljuset (Nyberg), Lugnet, Lund Norra, Lund Södra, Lund, Lundgrenstorp, Lyckorna, Länsmanstorp,

Malmstorp, Manufakturverket Blommedal, Marielund, Medevi Krog, Medevi Brunn, Medevi Kvarn Hammare och Såg, Medevi Säteri, Medevi Trädgård, Mellantäppan, Mo Fläda, Mo(e)n, Modal under Medevi Säteri, Modal under Stora Blommedal, Mossen (Måsen), Månstorp, Måsen (Mossen), Mörkullen,

Nedralid, Norralund, Norrbygget, Nubbekullen, Nyberg, Nybygget under Dansby, Nykyrka Gästgivaregård Utjordar, Nykyrka Gästgivaregård, Nytorp Lilla, Nytorp Stora, Näs,

Odensberg Tegelbruk, Odensberg, Olovstorp,

Palby, Perstorp Utjord, Petersberg, Petterslund, Pilkrog, Posthemmanet Gärdsätter, Prästgärdet,

Raelsbo (Raelstorp), Risdalen Utjord, Risgärdet, Rosendal, Rosenlund, Rusthållet Dansby, Rusthållet Järskalleby, Rusthållet Nedra Lid, Rusthållet Stora Blommedal, Rusthållet Åsandby, Rusthållet Övra Lid, Ryggsten, Ryssninge Bro, Ryssninge Västra, Ryttartorp Berget under Övra Lid, Ryttartorp Tyrhult under Stora Blommedal, Råtorp, Rödingstorp, Rökna Ö (Rökneön), Rösa(n), Rösjö Lilla, Rösjö Stora,

Salstersvik, Sandbacken, Sanden, Sandstorp, Sjöstorp, Sjöstugan, Skattlyckan Norra Utjord, Skattlyckan Södra, Skogen, Skogstorp, Snickarehagen, Soldattorp backhem under Stora Ingesby, Soldattorp u.n.u. Bockfall, Soldattorp u.n.u. Bälleberg, Soldattorp u.n.u. Hult, Soldattorp u.n.u. Kalvsjö, Soldattorp u.n.u. Klastorp, Soldattorp u.n.u. Stora Rösjö, Soldattorp u.n.u. Äskeberga, Sopfallet, Stenkullen, Stenstorp, Stockängen Lilla, Stockängen Utjord, Stora Baggeby, Stora Daltorp, Stora Erlandsbo, Stora Ingesby, Stora Kollsjötorp (Kållsjötorp), Stora Nytorp, Stora Rösjö, Stora Västerby, Strängnäs, Sund, Sundkällan, Sundsjö Utjord, Sundsätter, Sunestorp, Svanhalska Fattighuset, Svenstorp, Sågarestugan, Sågen Medevi, Sågen under Tryfall, Säteriet Medevi, Säteriet Stora Blommedal, Säters Hammare, Södralund, Sörby,

Tackebo, Talltorp, Tegelbruket Odensberg, Tittebo, Torstebacka (Tostebäcken), Tryfall, Trädgården Medevi, Trägenborg, Tubbetorp, Tullhagen, Tyrhult,

Ubbelsby, Udden, Ulriksberg, Ulriksdal, Utjordarna Nykyrka Gästgivaregård, Utjorden Björnö, Utjorden Bleckskogen, Utjorden Golby, Utjorden Hjulhemmet, Utjorden Ishult, Utjorden Kyrketorp, Utjorden Norra Skattlyckan, Utjorden Perstorp, Utjorden Risdalen, Utjorden Stockängen, Utjorden Sundsjö, Uvatorp,

Vargåsen, Vilhelmslund, Västanvik, Västerby Lilla, Västerby Stora, Västra Ny Fattighus, Västra Ny Klockaregård, Vättersberg under Kårsnäs, Vättersberg under Övra Lid,

Åkängen, Åsandby Rusthåll, Åsen,

Ägorna Lilla Blommedal, Ägorna Stora Blommedal, Älmbränna, Ängen (Ängtorpet), Äskebeg, Äskebäck Västra, Äskebäck Östra,

Ön Rökna, Österby under Lilla Baggeby, Österby under Stora Blommedal, Österäng, Övralid,

To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Västra Ny, Husförhörslängder 1837-1846, Ortregister