Odensvi Parish, Västmanland, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 21:02, 7 June 2012 by LarsonW (talk | contribs) (Parish I.D. info)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Odensvi Parish, Västmanland, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Västerås
Pastorat -1961 Odensvi, 1962- Munktorp and Odensvi
Län 1634- Västmanland, 1642-1644 Nora
Landskap Västmanland
Härad Åkerbo
Tingslag -1906 Åkerbo härad, 1906-1928 Västmanlands västra, 1929-1970 Åkerbo and Skinnskatteberg
Domsaga -1718 Siende, Tuhundra and Åkerbo, 1719-1795 Siende, Tuhundra, Åkerbo and Snevringe, 1796-1857 Åkerbo, 1858-1970 Västmanlands västra, 1971- Köping
Fögderi 1720-1946 Kungsör, 1946- Köping
Länsmansdistrikt -1883 Åkerbo härads tredje, 1883-1892 Kungsörs fögderis andra, 1892-1917 Köping
Kronofogdedistrikt 1965- Köping
Kommun 1863-1951 Odensvi, 1952-1970 Munktorp, 1971- Köping,
Militär indelning Lif-Regementets Grenadier-Corps:
Kungsörs Kompani
Vestmanlands Regemente:
Strömsholms Kompani
Extra Soldat-Roteringen
Livregements (Brigadens Lätta Infanteri-) Grenadjärkår:
Kungsörs kompani
Västmanlands Regemente:
Strömsholms kompani
Livregementet Till Häst
FamilySearch I.D. 6372751
NAD Ref Code SE/ULA/11144


Place Names

Arla,
Barksta, Björsbo, Blisebo, Boda (Lärsäters), Boda, Brandsta, Busta, Bällsta,
Fröbbesta,
Girsta, Grinda, Gunnarsbo Wålln,
Hagby, Hagtorp, Holmby, Huggsta, Häggsta, Hättesta,
Kallviken, Kapellansgården, Klockaregården, Kulinge, Kumla, Käflinge, Källsta, Kölsta,
Lersta, Lundby, Lärsäter,
Mesta,
Nogsta,
Prestgården,
Rocklunda Stora, Rocklunda Lilla, Rysta,
S. Skogstorp, Slyta Sör, Slyta Norr, Solberga, Stulsta, Sursta, Sämskarbo,
Thorsmåsen, Tängsta,
Wahlsta,
Åhlsta,
Älfsnäbben

To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Odensvi, Husförhörslängd 1838-1845, Ortregister

Jurisdictional Information from:  Riksarkivet. "Odensvi Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). April  2012 http://www.nad.riksarkivet.se/