Kila Parish, Västmanland, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 21:54, 4 June 2012 by LarsonW (talk | contribs) (Filled in Jurisdiction box)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Kila Parish, Västmanland, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Västerås
Pastorat -1961 Kila, 1962- Kumla, Tärna and Kila,
Län 1634-1640 Västmanland, 1641-1646 Sala, 1647- Västmanland
Landskap Västmanland
Härad Övertjurbo
Tingslag -1887 Övertjurbo härad, 1888-1970 Västmanland östra domsaga,
Domsaga 1850-1970 Simtuna, Torstuna, Våla, Över- and Yttertjurbo, från 1850-talet benämnt Västmanlands östra, 1865- Västmanlands södra (Yttertjurbo), 1971- Sala
Fögderi 1720-1881 Salbergs, 1881-1946 Salbergs-Väsby, 1946- Sala
Länsmansdistrikt -1893 Kumla, Tärna and Kila, 1893-1897 Salbergs-Väsby fögderis tredje, 1898-1917 Sala
Kronofogdedistrikt 1965- Västerås
Kommun 1863-1951 Kila, 1952-1970 Tärna, 1971- Sala
Militär indelning Lif-Regementets Grenadier-Corps:
Östra Västmanlands Kompani
Vestmanlands Regemente:
Väsby Kompani
Extra Soldat-Roteringen
Livregementet Till Häst,
Livregements (Brigadens Lätta Infanteri-) Grenadjärkår:
Östra Västmanlands kompani
Västmanlands Regemente:
Majorens (Väsby) kompani
FamilySearch I.D. 6372179
NAD Ref Code SE/ULA/10524


Place Names

Aspmora,
Backa, Bennerstigen, Berga, Björsbo, Bovallen, Boåsen, Broarna
Dalkarlstorp,
Fattigstugan, Fengsbacka,
Granmuren, Grufvejord, Grällsta, Gubbvad, Gullvalla,
Hedbo, Hyllarne, Högbo, Högsta,
Jungfrubo,
Kellsvedet, Kifsta, Kimsta, Klockaregården, Kottebo, Kullbacka,
Lilla Löfåsen, Lilla Ringvalla, Ljumsbo, Lundtorpet, Lågbo, Lånsta, Löfåsen Lilla, Löfåsen Stora,
Muren, Murtorpet, Myrby, Målartorp,
Norrbo, Norrlund,
Olsbo,
Prestgården Capellans, Prostgården,
Qvarnbyn,
Ringvalla Lilla, Ringvalla Stora,
Simanbo, Sjöbo, Skinnarbo, Skogen, Skräddarbo, Skuggebo, Smedstorp, Stora Löfåsen, Stora Ringvalla, Sullsta Wester, Sullsta Öster, Syskebo, Sätra Brunn Sörbo,
Westanbäck, Westansjö, Westanås, Westerby, Wållen,
Åkersbo, Åsbo,
Östanbäck

To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Kila, Husförshörslängd 1827-1836, Ortregister

Kila, Husförshörslängd 1827-1836, Ortregister