Difference between revisions of "Väderstad Parish, Östergötland, Sweden Genealogy"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
Line 22: Line 22:
 
Backen, Backgården Vallsberg, Backstugan utan namn under Blackstad Ladugård, Backstugan utan namn under Blackstad Norr- o. Mellangård, Backstugan utan namn under Blackstad västergård, Backstugan utan namn under Karleby Ingelvaldsgård, Backstugan utan namn under Karleby Södergård, Backstugan utan namn under Lundby Stakagård, Backstugan utan namn under Lundby Södergård, Backstugan utan namn under Ryd, Backstugan utan namn under Sockendal Södegård, Backstugan utan namn under Valby Norrgård, Backstugan utan namn under Vallsberg Backgård, Backstugan utan namn under Vallsberg Bockagård, Backstugan utan namn under Vallsberg Nygård, Backstugan utan namn under Vallsberg Storgård, Backstugan utan namn under Vistad Storgård, Backstugan utan namn under Väderstad Komministeboställe, Backstugan utan namn under Väderstad Kronofogdeboställe, Backstugan utan namn under Väderstad Pastorsboställe, Berget under Sockendal Norrgård, Berget under Vallsberg Bockagård, Berget under Väderstad Pastorsboställe, Bergstorp, Bigården, Blackstad Ladugård, Blackstad Lillgård, Blackstad Norr- o. Mellangård Rusthåll, Blackstad Södergård, Blackstad Västegård, Blackstad Östergård Rusthåll, Bockagården Vallsberg, Bäckstugan,<br> Ekstugan,<br> Frälsegården Karleby,<br> Gatugården Vallsberg,<br> Hagen, Hallegården Vistad, Humpen, Hästhagen,<br> Ingevaldsgården Karleby,<br> Karleby Frälsegård, Karleby Ingevaldsgård, Karleby Södergård, Klämman, Komministerbostället Väderstad, Kronofogdebostället Väderstad, Kula(n),<br> Ladugården Blackstad, Lillgården Blackstad, Lillgården Sockendal, Livgrenadjärtorp Nr 86 utan namn under Sockendal Storgård, Livgrenadjärtorp Nr 87 utan namn under Blackstad Norr- och Mellangård, Livgrenadjärtorp Nr 87 utan namn under Karleby Ingevaldsgård, Livgrenadjärtorp Nr 89 utan namn under Vallsberg Nygård, Livgrenadjärtorp Nr 90 utan namn under Vallsberg Backgård, Livgrenadjärtorp Nr 91 utan namn under Vistad Hallegård, Livgrenadjärtorp Nr 91 utan namn under Vistad Storgård, Livgrenadjärtorp Nr 92 utan namn under Lundby Skattegård, Livgrenadjärtorp Nr 92 utan namn under Vistad Storgård, Livgrenadjärtorp Nr 94 utan namn under Valby Södergård, Livgrenadjärtorp Nr 95 utan namn under Valby Rusthåll, Livgrenadjärtorp utan namn under Blackstad Östegård, Livgrenadjärtorp utan namn under Lundby Norrgård, Livgrenadjärtorp utan namn under Lundby Stakagård, Livgrenadjärtorp utan namn under Nybble Rusthåll, Livgrenadjärtorp utan namn under Sockendal Södergård, Livgrenadjärtorp utan namn under Valby Skattegård, Lundby Norrgård Rusthåll, Lundby Skattegård, Lundby Stakagård Rusthåll, Lundby Södergård, Lyckan under Lundby Södergård, Lyckan under Vallsberg Backgård,<br> Mellangården Blackstad, Mossen (Måsen),<br> Norrgården Blackstad, Norrgården Lundby, Norrgården Sockendal, Norrgården Valby, Norrgården Vistad, Nybble Rusthåll, Nygården Vallsberg, Nötariket,<br> Olstorp,<br> Pastorsbostället Väderstad, Prebendan Utjord,<br> Rusthållet Blackstad Norrgård, Rusthållet Blackstad Mellangård, Rusthållet Blackstad Östergård, Rusthållet Lundby Norrgård, Rusthållet Lundby Stakagård, Rusthållet Nybble, Rusthållet Sockendal Storgård, Rusthållet Valby Norrgård, Rusthållet Valby Södergård, Rusthållet Vistad Storgård, Ryd Skattegård,<br> Sandlinden, Skattegården Lundby, Skattegården Ryd, Skattegården Valby, Skattegården Väderstad, Sockendal Lillgård, Sockendal Norrgård, Sockendal Storgård Rusthåll, Sockendal Södergård, Stakagården Lundby, Storgården Sockendal, Storgården Vallsberg, Storgården Vistad, Södergården Blackstad, Södergården Karleby, Södergården Lundby, Södergården Sockendal, Södergården Valby, Södergården Vistad,<br> Torpet utan namn under Blackstad Lillgård, Torpet utan namn under Nybble Rusthåll, Torpet utan namn under Väderstad Kronofogdeboställe,<br> Utjorden Prebendan, Utjorden Valnsängen,<br> Vadet, Valby Norrgård Rusthåll, Vallsberg (Valsberg) Backgård, Vallsberg (Valsberg) Bockagård, Vallsberg (Valsberg) Gatugård, Vallsberg (Valsberg) Nygård, Vallsberg (Valsberg) Storgård, Valnsängen Utjord, Varpliden, Vistad Hallegård, Vistad Norrgård, Vistad Storgård Rusthåll, Vistad Södergård, Vistad Östergård, Väderstad Komministerboställe, Väderstad Kronofogdeboställe, Väderstad Pastorsboställe, Väderstad Skattegård, Västergården Blackstad,<br> Ängstugan,<br> Östergården Blackstad, Östergården Vistad,  
 
Backen, Backgården Vallsberg, Backstugan utan namn under Blackstad Ladugård, Backstugan utan namn under Blackstad Norr- o. Mellangård, Backstugan utan namn under Blackstad västergård, Backstugan utan namn under Karleby Ingelvaldsgård, Backstugan utan namn under Karleby Södergård, Backstugan utan namn under Lundby Stakagård, Backstugan utan namn under Lundby Södergård, Backstugan utan namn under Ryd, Backstugan utan namn under Sockendal Södegård, Backstugan utan namn under Valby Norrgård, Backstugan utan namn under Vallsberg Backgård, Backstugan utan namn under Vallsberg Bockagård, Backstugan utan namn under Vallsberg Nygård, Backstugan utan namn under Vallsberg Storgård, Backstugan utan namn under Vistad Storgård, Backstugan utan namn under Väderstad Komministeboställe, Backstugan utan namn under Väderstad Kronofogdeboställe, Backstugan utan namn under Väderstad Pastorsboställe, Berget under Sockendal Norrgård, Berget under Vallsberg Bockagård, Berget under Väderstad Pastorsboställe, Bergstorp, Bigården, Blackstad Ladugård, Blackstad Lillgård, Blackstad Norr- o. Mellangård Rusthåll, Blackstad Södergård, Blackstad Västegård, Blackstad Östergård Rusthåll, Bockagården Vallsberg, Bäckstugan,<br> Ekstugan,<br> Frälsegården Karleby,<br> Gatugården Vallsberg,<br> Hagen, Hallegården Vistad, Humpen, Hästhagen,<br> Ingevaldsgården Karleby,<br> Karleby Frälsegård, Karleby Ingevaldsgård, Karleby Södergård, Klämman, Komministerbostället Väderstad, Kronofogdebostället Väderstad, Kula(n),<br> Ladugården Blackstad, Lillgården Blackstad, Lillgården Sockendal, Livgrenadjärtorp Nr 86 utan namn under Sockendal Storgård, Livgrenadjärtorp Nr 87 utan namn under Blackstad Norr- och Mellangård, Livgrenadjärtorp Nr 87 utan namn under Karleby Ingevaldsgård, Livgrenadjärtorp Nr 89 utan namn under Vallsberg Nygård, Livgrenadjärtorp Nr 90 utan namn under Vallsberg Backgård, Livgrenadjärtorp Nr 91 utan namn under Vistad Hallegård, Livgrenadjärtorp Nr 91 utan namn under Vistad Storgård, Livgrenadjärtorp Nr 92 utan namn under Lundby Skattegård, Livgrenadjärtorp Nr 92 utan namn under Vistad Storgård, Livgrenadjärtorp Nr 94 utan namn under Valby Södergård, Livgrenadjärtorp Nr 95 utan namn under Valby Rusthåll, Livgrenadjärtorp utan namn under Blackstad Östegård, Livgrenadjärtorp utan namn under Lundby Norrgård, Livgrenadjärtorp utan namn under Lundby Stakagård, Livgrenadjärtorp utan namn under Nybble Rusthåll, Livgrenadjärtorp utan namn under Sockendal Södergård, Livgrenadjärtorp utan namn under Valby Skattegård, Lundby Norrgård Rusthåll, Lundby Skattegård, Lundby Stakagård Rusthåll, Lundby Södergård, Lyckan under Lundby Södergård, Lyckan under Vallsberg Backgård,<br> Mellangården Blackstad, Mossen (Måsen),<br> Norrgården Blackstad, Norrgården Lundby, Norrgården Sockendal, Norrgården Valby, Norrgården Vistad, Nybble Rusthåll, Nygården Vallsberg, Nötariket,<br> Olstorp,<br> Pastorsbostället Väderstad, Prebendan Utjord,<br> Rusthållet Blackstad Norrgård, Rusthållet Blackstad Mellangård, Rusthållet Blackstad Östergård, Rusthållet Lundby Norrgård, Rusthållet Lundby Stakagård, Rusthållet Nybble, Rusthållet Sockendal Storgård, Rusthållet Valby Norrgård, Rusthållet Valby Södergård, Rusthållet Vistad Storgård, Ryd Skattegård,<br> Sandlinden, Skattegården Lundby, Skattegården Ryd, Skattegården Valby, Skattegården Väderstad, Sockendal Lillgård, Sockendal Norrgård, Sockendal Storgård Rusthåll, Sockendal Södergård, Stakagården Lundby, Storgården Sockendal, Storgården Vallsberg, Storgården Vistad, Södergården Blackstad, Södergården Karleby, Södergården Lundby, Södergården Sockendal, Södergården Valby, Södergården Vistad,<br> Torpet utan namn under Blackstad Lillgård, Torpet utan namn under Nybble Rusthåll, Torpet utan namn under Väderstad Kronofogdeboställe,<br> Utjorden Prebendan, Utjorden Valnsängen,<br> Vadet, Valby Norrgård Rusthåll, Vallsberg (Valsberg) Backgård, Vallsberg (Valsberg) Bockagård, Vallsberg (Valsberg) Gatugård, Vallsberg (Valsberg) Nygård, Vallsberg (Valsberg) Storgård, Valnsängen Utjord, Varpliden, Vistad Hallegård, Vistad Norrgård, Vistad Storgård Rusthåll, Vistad Södergård, Vistad Östergård, Väderstad Komministerboställe, Väderstad Kronofogdeboställe, Väderstad Pastorsboställe, Väderstad Skattegård, Västergården Blackstad,<br> Ängstugan,<br> Östergården Blackstad, Östergården Vistad,  
  
Places in Harstad
+
=== Places in Harstad ===
 
 
Harstad, Husförhörslängd (AI:6) 1840-1845, Ortregister<br><br>
 
Askhemmet,
 
Asplund,<br>
 
Backen under Haddestad Pryssegård,
 
Backen under Lindekullen,
 
Backstugan utan namn under Hygnestad Kronogård,
 
Backstugan utan namn under Lämminge södergård,
 
Backstugan utan namn under Skeby Domaregård,
 
Backstugan utan namn under Skeby Trumpetaregård,
 
Backstugan utan namn under Vallsberg Skattegård,
 
Berget under Lindekullen,
 
Berget under Skeby Norrgård,
 
Berget under Östad Norrgård,
 
Berggården,
 
Berghem,
 
Beteshagen,
 
Bosgård,
 
Brostugan,
 
Brunnstorpet,
 
Börjeshagen,<br>
 
Dikarehem,
 
Domaregården Skeby,
 
Dränggården Skeby,
 
Duvhemmet,<br>
 
Ekeberg,
 
Ekfällan,<br>
 
Fattighuset,
 
Fågelsången,<br>
 
Grindstugan,
 
Grindtorpet under Bosgård,
 
Grindtorpet under Haddestad Storgård,
 
Gunhyltan,
 
Gärdet under Torpa Östergård,
 
Gärdet under Östad Södergård,
 
Gölen,<br>
 
Haddestad Lillgård,
 
Haddestad Pryssegård,
 
Haddestad Ryttaregård Rusthåll,
 
Haddestad Storgård,
 
Harstad Fattighus,
 
Harstad Skola,
 
Harstad Sockenstuga,
 
Havrelyckan,
 
Hjortsberget,
 
Hjärpekullen,
 
Humpen,
 
Hygnestad Kronogård,
 
Hygnestad Norra Mellangård Rusthåll,
 
Hygnestad Skattegård,
 
Hygnestad Södergård,
 
Hygnestad Södra Mellangård,
 
Hållstugan,
 
Högsbo,<br>
 
Karleby Frälsegård,
 
Karleby Mellangård Rusthåll,
 
Karleby Norrgård Rusthåll,
 
Karleby Skattegård,
 
Karleby Storgård Rusthåll,
 
Kohagen,
 
Kolboryd,
 
Kolstugan,
 
Kullen,<br>
 
Lejonet,
 
Lindekullen,
 
Lindstorp,
 
Livgrenadjärtorp (see Soldattorp),
 
Lund,
 
Lämminge Norrgård,
 
Lämminge Södergård,<br>
 
Marstrand,
 
Matslyckan,
 
Myrlyckan,<br>
 
Nybygget under Lindekullen,
 
Nybygget under Skeby Dränggård,<br>
 
Prutebo,
 
Pryssegården Hadderstad,<br>
 
Rosenlund,
 
Ryttaregården Haddestad,<br>
 
Sjöbog,
 
Skeby Domaregård Rusthåll,
 
Skeby Dränggård,
 
Skeby Mellangård,<br>
 
Skeby Norrgård,
 
Skeby Trumpetareboställe,
 
Skolan,
 
Skytthemmet,
 
Smedstorp,
 
Snarbygget,
 
Sockenstugan,
 
Soldattorp Nr 43 utan namn under Karleby Skattegård,
 
Soldattorp Nr 44 utan namn under Karleby Norrgård,
 
Soldattorp Nr 45 utan namn under Skeby Domaregård,
 
Soldattorp Nr 46 utan namn under Tungelunda,
 
Soldattorp Nr 47 Askhemmet under Haddestad Ryttaregård,
 
Soldattorp Nr 48 Ekeberg under Lindekullen,
 
Soldattorp Nr 49 utan namn under Strömmestad,
 
Soldattorp Nr 80 Hjortsberget under Haddestad,
 
Soldattorp Nr 81 utan namn under Torpa Östergård,
 
Soldattorp Nr 83 Sjöborg under Skeby Trumpetaregård,
 
Soldattorp Nr 85 utan namn under Hygnestad,
 
Soldattorp Nr 86 utan namn under Hygnestad Södra Mellangård,
 
Soldattorp Nr 96 utan namn under Östad Norrgård,
 
Soldattorp Nr 97 Gärdet under Östad Södergård,
 
Sten,
 
Storlyckan,
 
Strömmestad Rusthåll,
 
Stubben,
 
Stubblyckan,
 
Sturkhemmet,
 
Sållarhem,<br>
 
Torpa Västergård,
 
Torpa Östergård,
 
Trumpetaregården Skeby,
 
Trädgården Vallsberg,
 
Tullen,
 
Tungelunda Rusthåll,
 
Tungelunda Skattegård,
 
Tungelunda Östergård, <br>
 
Vallsberg Norrgård,
 
Vallsberg Skattegård,
 
Vallsberg Trädgård,<br>
 
Änghagen,
 
Änghemmet,<br>
 
Ödegården Tungelunda,
 
Östad Norrgård Rusthåll,
 
Östad Södergård Rusthåll,
 
  
 +
Harstad, Husförhörslängd (AI:6) 1840-1845, Ortregister<br><br> Askhemmet, Asplund,<br> Backen under Haddestad Pryssegård, Backen under Lindekullen, Backstugan utan namn under Hygnestad Kronogård, Backstugan utan namn under Lämminge södergård, Backstugan utan namn under Skeby Domaregård, Backstugan utan namn under Skeby Trumpetaregård, Backstugan utan namn under Vallsberg Skattegård, Berget under Lindekullen, Berget under Skeby Norrgård, Berget under Östad Norrgård, Berggården, Berghem, Beteshagen, Bosgård, Brostugan, Brunnstorpet, Börjeshagen,<br> Dikarehem, Domaregården Skeby, Dränggården Skeby, Duvhemmet,<br> Ekeberg, Ekfällan,<br> Fattighuset, Fågelsången,<br> Grindstugan, Grindtorpet under Bosgård, Grindtorpet under Haddestad Storgård, Gunhyltan, Gärdet under Torpa Östergård, Gärdet under Östad Södergård, Gölen,<br> Haddestad Lillgård, Haddestad Pryssegård, Haddestad Ryttaregård Rusthåll, Haddestad Storgård, Harstad Fattighus, Harstad Skola, Harstad Sockenstuga, Havrelyckan, Hjortsberget, Hjärpekullen, Humpen, Hygnestad Kronogård, Hygnestad Norra Mellangård Rusthåll, Hygnestad Skattegård, Hygnestad Södergård, Hygnestad Södra Mellangård, Hållstugan, Högsbo,<br> Karleby Frälsegård, Karleby Mellangård Rusthåll, Karleby Norrgård Rusthåll, Karleby Skattegård, Karleby Storgård Rusthåll, Kohagen, Kolboryd, Kolstugan, Kullen,<br> Lejonet, Lindekullen, Lindstorp, Livgrenadjärtorp (see Soldattorp), Lund, Lämminge Norrgård, Lämminge Södergård,<br> Marstrand, Matslyckan, Myrlyckan,<br> Nybygget under Lindekullen, Nybygget under Skeby Dränggård,<br> Prutebo, Pryssegården Hadderstad,<br> Rosenlund, Ryttaregården Haddestad,<br> Sjöbog, Skeby Domaregård Rusthåll, Skeby Dränggård, Skeby Mellangård,<br> Skeby Norrgård, Skeby Trumpetareboställe, Skolan, Skytthemmet, Smedstorp, Snarbygget, Sockenstugan, Soldattorp Nr 43 utan namn under Karleby Skattegård, Soldattorp Nr 44 utan namn under Karleby Norrgård, Soldattorp Nr 45 utan namn under Skeby Domaregård, Soldattorp Nr 46 utan namn under Tungelunda, Soldattorp Nr 47 Askhemmet under Haddestad Ryttaregård, Soldattorp Nr 48 Ekeberg under Lindekullen, Soldattorp Nr 49 utan namn under Strömmestad, Soldattorp Nr 80 Hjortsberget under Haddestad, Soldattorp Nr 81 utan namn under Torpa Östergård, Soldattorp Nr 83 Sjöborg under Skeby Trumpetaregård, Soldattorp Nr 85 utan namn under Hygnestad, Soldattorp Nr 86 utan namn under Hygnestad Södra Mellangård, Soldattorp Nr 96 utan namn under Östad Norrgård, Soldattorp Nr 97 Gärdet under Östad Södergård, Sten, Storlyckan, Strömmestad Rusthåll, Stubben, Stubblyckan, Sturkhemmet, Sållarhem,<br> Torpa Västergård, Torpa Östergård, Trumpetaregården Skeby, Trädgården Vallsberg, Tullen, Tungelunda Rusthåll, Tungelunda Skattegård, Tungelunda Östergård, <br> Vallsberg Norrgård, Vallsberg Skattegård, Vallsberg Trädgård,<br> Änghagen, Änghemmet,<br> Ödegården Tungelunda, Östad Norrgård Rusthåll, Östad Södergård Rusthåll,
  
 +
<br>
  
 
<br>  
 
<br>  

Revision as of 21:44, 15 April 2013

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Väderstad Parish, Östergötland, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Östergötland
Landskap Östergötland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names

Backen, Backgården Vallsberg, Backstugan utan namn under Blackstad Ladugård, Backstugan utan namn under Blackstad Norr- o. Mellangård, Backstugan utan namn under Blackstad västergård, Backstugan utan namn under Karleby Ingelvaldsgård, Backstugan utan namn under Karleby Södergård, Backstugan utan namn under Lundby Stakagård, Backstugan utan namn under Lundby Södergård, Backstugan utan namn under Ryd, Backstugan utan namn under Sockendal Södegård, Backstugan utan namn under Valby Norrgård, Backstugan utan namn under Vallsberg Backgård, Backstugan utan namn under Vallsberg Bockagård, Backstugan utan namn under Vallsberg Nygård, Backstugan utan namn under Vallsberg Storgård, Backstugan utan namn under Vistad Storgård, Backstugan utan namn under Väderstad Komministeboställe, Backstugan utan namn under Väderstad Kronofogdeboställe, Backstugan utan namn under Väderstad Pastorsboställe, Berget under Sockendal Norrgård, Berget under Vallsberg Bockagård, Berget under Väderstad Pastorsboställe, Bergstorp, Bigården, Blackstad Ladugård, Blackstad Lillgård, Blackstad Norr- o. Mellangård Rusthåll, Blackstad Södergård, Blackstad Västegård, Blackstad Östergård Rusthåll, Bockagården Vallsberg, Bäckstugan,
Ekstugan,
Frälsegården Karleby,
Gatugården Vallsberg,
Hagen, Hallegården Vistad, Humpen, Hästhagen,
Ingevaldsgården Karleby,
Karleby Frälsegård, Karleby Ingevaldsgård, Karleby Södergård, Klämman, Komministerbostället Väderstad, Kronofogdebostället Väderstad, Kula(n),
Ladugården Blackstad, Lillgården Blackstad, Lillgården Sockendal, Livgrenadjärtorp Nr 86 utan namn under Sockendal Storgård, Livgrenadjärtorp Nr 87 utan namn under Blackstad Norr- och Mellangård, Livgrenadjärtorp Nr 87 utan namn under Karleby Ingevaldsgård, Livgrenadjärtorp Nr 89 utan namn under Vallsberg Nygård, Livgrenadjärtorp Nr 90 utan namn under Vallsberg Backgård, Livgrenadjärtorp Nr 91 utan namn under Vistad Hallegård, Livgrenadjärtorp Nr 91 utan namn under Vistad Storgård, Livgrenadjärtorp Nr 92 utan namn under Lundby Skattegård, Livgrenadjärtorp Nr 92 utan namn under Vistad Storgård, Livgrenadjärtorp Nr 94 utan namn under Valby Södergård, Livgrenadjärtorp Nr 95 utan namn under Valby Rusthåll, Livgrenadjärtorp utan namn under Blackstad Östegård, Livgrenadjärtorp utan namn under Lundby Norrgård, Livgrenadjärtorp utan namn under Lundby Stakagård, Livgrenadjärtorp utan namn under Nybble Rusthåll, Livgrenadjärtorp utan namn under Sockendal Södergård, Livgrenadjärtorp utan namn under Valby Skattegård, Lundby Norrgård Rusthåll, Lundby Skattegård, Lundby Stakagård Rusthåll, Lundby Södergård, Lyckan under Lundby Södergård, Lyckan under Vallsberg Backgård,
Mellangården Blackstad, Mossen (Måsen),
Norrgården Blackstad, Norrgården Lundby, Norrgården Sockendal, Norrgården Valby, Norrgården Vistad, Nybble Rusthåll, Nygården Vallsberg, Nötariket,
Olstorp,
Pastorsbostället Väderstad, Prebendan Utjord,
Rusthållet Blackstad Norrgård, Rusthållet Blackstad Mellangård, Rusthållet Blackstad Östergård, Rusthållet Lundby Norrgård, Rusthållet Lundby Stakagård, Rusthållet Nybble, Rusthållet Sockendal Storgård, Rusthållet Valby Norrgård, Rusthållet Valby Södergård, Rusthållet Vistad Storgård, Ryd Skattegård,
Sandlinden, Skattegården Lundby, Skattegården Ryd, Skattegården Valby, Skattegården Väderstad, Sockendal Lillgård, Sockendal Norrgård, Sockendal Storgård Rusthåll, Sockendal Södergård, Stakagården Lundby, Storgården Sockendal, Storgården Vallsberg, Storgården Vistad, Södergården Blackstad, Södergården Karleby, Södergården Lundby, Södergården Sockendal, Södergården Valby, Södergården Vistad,
Torpet utan namn under Blackstad Lillgård, Torpet utan namn under Nybble Rusthåll, Torpet utan namn under Väderstad Kronofogdeboställe,
Utjorden Prebendan, Utjorden Valnsängen,
Vadet, Valby Norrgård Rusthåll, Vallsberg (Valsberg) Backgård, Vallsberg (Valsberg) Bockagård, Vallsberg (Valsberg) Gatugård, Vallsberg (Valsberg) Nygård, Vallsberg (Valsberg) Storgård, Valnsängen Utjord, Varpliden, Vistad Hallegård, Vistad Norrgård, Vistad Storgård Rusthåll, Vistad Södergård, Vistad Östergård, Väderstad Komministerboställe, Väderstad Kronofogdeboställe, Väderstad Pastorsboställe, Väderstad Skattegård, Västergården Blackstad,
Ängstugan,
Östergården Blackstad, Östergården Vistad,

Places in Harstad

Harstad, Husförhörslängd (AI:6) 1840-1845, Ortregister

Askhemmet, Asplund,
Backen under Haddestad Pryssegård, Backen under Lindekullen, Backstugan utan namn under Hygnestad Kronogård, Backstugan utan namn under Lämminge södergård, Backstugan utan namn under Skeby Domaregård, Backstugan utan namn under Skeby Trumpetaregård, Backstugan utan namn under Vallsberg Skattegård, Berget under Lindekullen, Berget under Skeby Norrgård, Berget under Östad Norrgård, Berggården, Berghem, Beteshagen, Bosgård, Brostugan, Brunnstorpet, Börjeshagen,
Dikarehem, Domaregården Skeby, Dränggården Skeby, Duvhemmet,
Ekeberg, Ekfällan,
Fattighuset, Fågelsången,
Grindstugan, Grindtorpet under Bosgård, Grindtorpet under Haddestad Storgård, Gunhyltan, Gärdet under Torpa Östergård, Gärdet under Östad Södergård, Gölen,
Haddestad Lillgård, Haddestad Pryssegård, Haddestad Ryttaregård Rusthåll, Haddestad Storgård, Harstad Fattighus, Harstad Skola, Harstad Sockenstuga, Havrelyckan, Hjortsberget, Hjärpekullen, Humpen, Hygnestad Kronogård, Hygnestad Norra Mellangård Rusthåll, Hygnestad Skattegård, Hygnestad Södergård, Hygnestad Södra Mellangård, Hållstugan, Högsbo,
Karleby Frälsegård, Karleby Mellangård Rusthåll, Karleby Norrgård Rusthåll, Karleby Skattegård, Karleby Storgård Rusthåll, Kohagen, Kolboryd, Kolstugan, Kullen,
Lejonet, Lindekullen, Lindstorp, Livgrenadjärtorp (see Soldattorp), Lund, Lämminge Norrgård, Lämminge Södergård,
Marstrand, Matslyckan, Myrlyckan,
Nybygget under Lindekullen, Nybygget under Skeby Dränggård,
Prutebo, Pryssegården Hadderstad,
Rosenlund, Ryttaregården Haddestad,
Sjöbog, Skeby Domaregård Rusthåll, Skeby Dränggård, Skeby Mellangård,
Skeby Norrgård, Skeby Trumpetareboställe, Skolan, Skytthemmet, Smedstorp, Snarbygget, Sockenstugan, Soldattorp Nr 43 utan namn under Karleby Skattegård, Soldattorp Nr 44 utan namn under Karleby Norrgård, Soldattorp Nr 45 utan namn under Skeby Domaregård, Soldattorp Nr 46 utan namn under Tungelunda, Soldattorp Nr 47 Askhemmet under Haddestad Ryttaregård, Soldattorp Nr 48 Ekeberg under Lindekullen, Soldattorp Nr 49 utan namn under Strömmestad, Soldattorp Nr 80 Hjortsberget under Haddestad, Soldattorp Nr 81 utan namn under Torpa Östergård, Soldattorp Nr 83 Sjöborg under Skeby Trumpetaregård, Soldattorp Nr 85 utan namn under Hygnestad, Soldattorp Nr 86 utan namn under Hygnestad Södra Mellangård, Soldattorp Nr 96 utan namn under Östad Norrgård, Soldattorp Nr 97 Gärdet under Östad Södergård, Sten, Storlyckan, Strömmestad Rusthåll, Stubben, Stubblyckan, Sturkhemmet, Sållarhem,
Torpa Västergård, Torpa Östergård, Trumpetaregården Skeby, Trädgården Vallsberg, Tullen, Tungelunda Rusthåll, Tungelunda Skattegård, Tungelunda Östergård,
Vallsberg Norrgård, Vallsberg Skattegård, Vallsberg Trädgård,
Änghagen, Änghemmet,
Ödegården Tungelunda, Östad Norrgård Rusthåll, Östad Södergård Rusthåll,To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Väderstad, Husförhörslängder 1840-1845, Ortregister