Löt Parish, Uppsala, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 21:32, 15 June 2012 by LarsonW (talk | contribs) (Parish I.D. info)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Löt Parish, Uppsala, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Uppsala ärkestift, 1989- Uppsala
Pastorat -1925 Villberga, 1926-1961 Villberga, Hacksta and Löt, 1962- Villberga, Hacksta, Löt, Litslena, Husby-Sjutolft and Härkeberga
Län 1634- Uppsala
Landskap Uppland
Härad Trögd
Tingslag -1903 Trögds härad, 1904-1926 Uppsala läns södra, 1927-1970 Trögd
Domsaga 1680-1714 see Arnö, 1715-1980 Uppsala läns södra, 1980- Enköping
Fögderi 1720-1885 Första, 1886-1917 Uppsala läns södra, 1918-1966 Trögd, 1967- Enköping
Länsmansdistrikt -1917 Trögds härads nedre
Kronofogdedistrikt 1965- Uppsala
Kommun 1863-1951 Löt, 1952-1970 Norra Trögd, 1971- Enköping
Militär indelning Uplands Regemente: Hagunda Kompani, Extra Soldat-Roteringen, Upplands Regemente: Överstelöjtnantens (Enköpings) and Lagunda (Hagunda) kompanier
FamilySearch I.D. 6372652
NAD Ref Code SE/ULA/11050


Place Names

Bodarne, Bäddarö, Eneby, Eneby ägor, Ekskogen, Fattighuset, Fånö, Fånö ägor, Grindtorpet, Harbacken, Hummelsta, Hummelsta ägor, Kittelbo, Klockbacken, Klockargården, Korset, Kullarna, Kyrktorpet, Kolmon (also Kolmården or Kålmålen), Lindbo, Lugnet, Löten, Lötsberga, Lötsberga ägor, Nordal, Ramby, Ramby ägor, Rosenlund, Skolhuset, Soldathus, Snickartorpet, Skräddartorpet, Söderby, Tengby, Tengby ägor, Utropet, Vallby Vallby ägor, Vallby Kvarn, Vreta, Vreta ägor, Ågersta, Ågersta ägor,


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Riksarkivet. "Löt Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). April 2011 http://www.nad.ra.se/

Löt, Husförhörslängd 1851-1860, Ortregister.