Traryd Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 15:18, 29 December 2012 by DuboisM (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Traryd Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Kronoberg
Landskap Småland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names 

Agghult Lillgård- Storgård, Alansköp, Aglutstorp, Arvidsdal,

Backagården Gräsholma, Backstuga ; Agghult Storgård- Alansköp- Beterås- Bråna- Bökhult Kvarnagård-Södergård- Dotebygd- Gräsholma Backagård- Norrgård- Södergård, Grönö Södergård-- Klint vöstergård- Kvinhult Södergård- Kylhult- Lindhult- Mjeeryd Norrgård-Västergård- Skafta Mellangård- Norrgård- Snöresjö- Tjushult- Traryd, Bengtsboda, Berggrens, Beterås, Björkeberg, Björkelund; Alansköp- Ingärdshult- Mjeryds Östergård, Bokelund, Bokholmen, Bombygget, Brittedal, Bråna, Bråtahult, Bäckatorpet, Bökhult Kvarnagård- Kvarnagård Kvarn- Norrgård- Södergård,

Djupadal, Dotebygd,

Ekhult #1-#2, Elisberg,

Fageräng, Falkenberg, Fjädrahult, Fjäraholm, Folkskolan Traryd, Fredrikshall, Furulund,

Genaholm, Granholmen, Granholmen # 1-#2, Gräsholma Backagård- Mellangård- Norrgård- södergård, Grönadal Alansköp- Kylhult- Mjeryd Västergård, Grönö Norrgård- Södergård, Gyllendal, Göransbo, Göshult,

Haganäs, Hultabygget, Hällnaböke, Hästhagen, Hävestena,

Ingärdshult,

Johansberg; Grönö Norrgård- Mjeryd Västergård- Skafta Nilsagård- Ternhult Östergård- Traryd, Johansbo, Jonstorp; Kvinhult Södergård- Mjeryd Västergård,

Karlstorp, Klint Västergård- Östergård, Kvarnagården Bökhult, Kvarnaholm, Kvarnatorpet, Kvarnen Traryd, Kvinhult Norrgård- södergård, Kylhult, Kärringelida,

Larstorp, Lidboholm, Liljelund, Lindboholm, Lindedal, Lindhult, Ljungaholm, Ljungaskog, Lönaholm Rishult - Vägarås, Lövhult, Lövängen,

Malmhult, Mariedal Dotebygd- Tjushult, Marielund, Mjeryd Norrgård- Västergård- Östergård, Mjerydsholm, Mossatorpet,

Nilsagården Skafta, Nilsatorpet, Norradal ; Alansköp- Skafta Mellangård- Tjushult, Norratorp, Nyboda, Nybygget ; Pontansbygd- Sånna- Åsa Södergård, Nydalen, Nyedal, Nyäng Pontansbygd- Skafta Norrgård,

Palmslund # 1, # 2, Petersborg Sånna- Ternhult Östergård, Pontansbygd,

Rishult, Rosendal, Runneboda, Röckla,

Sandsjöholm, Sjöboda, Skafta Mellangård- Nilsagård - Norrgård, Slättahult, Snickaretorpet, Snöresjö, Soldattorp ; # 112 Beterås, # 113 Röckla. # 114 Gräsholma Södergård, # 115 Gräsholma Norrgård- # 116 Åsa Norrgård, # 117 Grönö Södergård, # 118 Kylhult, # 119 Kärringelida, # 120 Skafta Norrgård, # 121 Klint Östergård, # 122 Alansköp, # 123 Bråna, # 124 Snöresjö, # 125 Pontansbygd, # 126 Rishult, # 127 Mjeryd Västergård, # 128 Kvinhult Södergård, # 129 Ternhult Östergård, Stenaholm, Stenholmen, Strömsnäs, Sundsdal, Svenstorp ; Kvinhult Södergård- Kylhult- Lindhult- Pontansbygd, Sveaberg, Sågen ; Pontansbyg- Skafta Norrgård - Sånna, Sånna, Sånnaböke, Sånnalund, Sånnamad, Södratorp,

Ternhult Västergård- Östergård, Tjushult, Tovhult, Traryd, Tånganäs,

Vakten, Viboholm, Vägarås,

Åhus, Ålhult, Åminne, Åsa Norrgård - Södergård, Åstorp,To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References 

Traryd Parish 1844-1853 AI;9, Husförhörslängd. Ort register.