Sund Parish, Östergötland, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 22:23, 5 March 2013 by LarsonW (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Sund Parish, Östergötland, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Östergötland
Landskap Östergötland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names

Aggebo Mellangård, Aggebo Norrgård, Aggebo Skattegård, Andersbo, Augmentet Hackeryd, Augmentet Stubbarp, Avlöningshemmanet Axfallsboda, Avlöningshemmanet Ängaryd, Axfallsboda Avlöningshemman, Axfallsboda Ägor,
Backstugan utan name under Humleåsen, Berget, Bergsbo, Bergsb(ro) Stora, Bergsholm, Bergvik, Bestorp Kronolänsmansboställe, Björkstugan, Bodaslätt, Bodaslättstugan, Borgen, Brevik,  Bringstorp, Broby Mellangård, Broby Norrgård, Broby Södergård, Brobystugan Stora, Brotorp Stora, Brostugan, Bräng Lilla, Bräng Stora Färgeri, Bräng Stora Norrgård, Bräng Stora Oljeslageri, Bräng Stora Södergård, Bräng Stora ägor, Bränna, Bulsjö Norrgård, Bulsjö Säteri, Bulsjö Säteri ägor, Bulsjö Södergård, Burström, Bygget, Bäcken,
Dagsön, Dalstugan, Damstugan, Djurstugan,
Ed Säteri, Edsarp (Edsharp), Ekestugan, Elmeshlt (Älmeshult),
Fagerhult, Fagerlund, Fanjunkarebostället Kalvefall, Fattigstugan Sund, Forsnäs Säteri, Forsnäs Säteri Kvarn, Forsnäs Säteri ägor, Furirbostället Sandbäckstorp, Fällorna, Färgeriet Stora Bräng,
Gnottnehult (Gnottenhult),Gnottnehult (Gnottenhult) utjord, Gnottnehult (Gnottenhult) utjord ägor, Gnottnehult (Gnottenhult) ägor,  Graby Säteri, Graby ägor, Grabytorpet, Granstorp, Granstorp under Sandbäckstorp, Granstugan,  Grindstugan, Gudmundshem, Gårdstugan, Gällerstena Rusthåll nr 28, Gällerstena ägor, Gärdstugan under Aggebo, Gärdstugan under Oppeby nr 4 Norrgård, Gästgivaregården Sund nr 1, Gölstugan,
Hackeryd (Hakeryd) augment, Hagelund, Hagstugan, Hammerum (Hamrum), Hestrahult Mellangård, Hestrahult Norrgård, Hestrahult Skattegård, Hestrahult Södergård, Hjälmseryd (Hjelmseryd) Prästgård, Hjälmsrödjan (Hjelmsrödjan), Holmen, Horsaberget, Horsafall, Hultet, Hultna, Humleåsen Utjord, Håkantorp, Hässelbäcken, Hästhagsstugan, Högmo(e)n, Högstorp,
Ingaboda,
Jaenstorp, Joelshem, Joelshemstugan, Jonsbo, Jonstorp,
Kalvefall, Kalvefall Fanjunkareboställe, Kammarp, Karlstorp, Klockaregården Sund, Klämstorp, Knäpp, Kohagen, Kristineberg, Kronollänsmansbostället, Kullen, Kvarn Forsnäs Säteri, Kyrkoutjorden Sund Klockaregård, Kållån, Källdala, Källeryd, Källmo, Källstugan, Källtorp (Kjelltorp), Kämpekulla,
Lambohov, Larstorp under Bestorp, Larstorp under Sund Prästgård, Lid, Lienshem, Liljeholmen,Lilla Stinastorp, Linderyd, Lindkullen, Livgrenadjärtorp nr 28 Lönnehult under Gällerstena, Livgrenadjärtorp nr 107 Slättna under Oppeby Södergård, Livgrenadjärtorp nr 108 Tyrshem under Sandbäck, Livgrenadjärtorp Lilla Ukreda under Ukreda, Livgrenadjärtorp Tyrisfall under Hestrahult, Ljungstugan, Loberget, Lopperyd, Lund, Lund under Forsnäs, Lundstugan, Lyckan, Långbron, Långsjötorpet, Lönnehult, Lövåsa,
Madstugan, Mellangården Aggebo, Mellangården Broby, Mellangården Hestrahult, Mellangården Oppeby, Minnestorp, Mjöshult, Mo(e)n,  Mossen (Måsen), Mossen (Måsen) under Graby, Mossen (Måsen) under Gällerstena, Moshult (Måsshult), Mostugan, Målen,
Norrgården Aggebo, Norrgården Broby, Norrgården Bulshö, Norrgården Hestrahult, Norrgården Oppeby nr 4, Norrgården Stora Bräng, Nybygget under Sund nr 1 Gästgivaregård, Nyckelstugan, Nyhemmet, Nystorp, Näset,
Oljeslageriet Stora Bräng, Oppeby Mellangård, Oppeby Norrgård, Oppeby Södergård, Oppeby Persgård, Oppreda, Oppredatorpet, Oppreda Östergård, Oppreda Västergård, Oppreda ägor,
Persgården Oppeby nr 3, Perstorp, Pimshemmet, Prästgården Hjälmseryd,
Ramelarp (Ramlarp), Rangelsboda, Rangelsboda Utjord, Ransken, Rota, Rotha, Rusthållet nr 28 Gällerstena,  Röderkulla, Rödjan,
Sandbäck (Sandbeck) nr 1 Östergård, Sandbäck (Sandbeck) nr 2 Västergård, Sandbäckstorp (Sandbeckstorp) Furirboställe, , Sandbäck Östergård, Sandbäck Västergård, Sandshagen, Sandstugan, Sandstad, Sidön, Sikhemmet, Sjöberget, Sjöbo, Sjöhultstugan, Sjöstugan, Skattegården Aggebo, Skattegården Hestrahult, Skomakarehemmet, Slättfall, Slättna (Slätna), Smedhemmet (Smehemmet), Smedshemmet, Snickarehemmet, Soldattorp nr 109 Oppredatorpet under Oppreda, Soldattorp Kållån under Stora Bräng, Soldattorp Lienshem under Ängaryd,Soldattorp Sjöberget under Lövåsa, Spångstugan,  Spängerna,Stenhultstugan,  Stenkullen, Stenstugan, Stinastorp, Stinatorp Lilla, Stora Brostorp, Stubbarp Augment, Stubberyd, Stugan utan namn under Gällerstena, Sund nr 1 Gästgivaregård, Sund nr 2 Södergård, Sund Fattigstuga, Sund Klockaregård Kyrkoutjord,  Sund Prästgård Hjälmseryd, Sundstorpet,  Sundstugan, Sundsö Säteri,  Svarvarehemmet, Svensbo, Svenshem, Sågstugan, Sånstad, Säteriet Bulsjö, Säteriet Ed, Säteriet Forsnäs, Söteriet Graby, Säteriet Sundsjö, Södergården Broby, Södergården Bulsjö,  Södergården Hestrahult, Södergården Oppeby, Södergården Stora Bräng, Södergården Sund nr 2,
Taxåsen, Tjällmo(e)n, Tomta, Tomtastugan, Trädgårdsstugan, Tullmjölkvarnen Ånestad, Tullsågen Ånestad, Tyrsfall (Tyrisfall), Tyrshem,
Ukreda, Ukreda Lilla, Utjorden Gnottnehult, Utjorden Humleåsen,Utjorden Rangelsboda, Utjorden Ånestad,
Vinken, Västergården Oppreda, Västergården Sandbäck nr 2,
Åbro, Ånestad Utjord Tullmjälkvarn och Tullsåg, Åsen, Åstugan,
Ägorna Axfallsboda, Ägorna Bulsjö Säteri, Ägorna Forsnä Säteri, Ägorna Gnottnehult, Ägorna Gnottnehult Utjord, Ägorna Graby, Ägorna Gällerstena, Ägorna Oppreda, Ägorna Stora Bräng, Älmeshult (Elmeshult), Äng, Äng Lilla, Angaryd Avlöningshemman, Ängstugan under Forsnäs, Ängstugan under Stora Bräng, Ängstugan under Äng, Äsphult,
Örbo, Österby, Österbymo, Östergården Oppreda, Östergården Sandbäck nr 1

To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Sund, Husförhörslängd (AI:8) 1840-1845, Ortregister