Study Resources for Swedish Family History Research

From FamilySearch Wiki
Revision as of 20:08, 7 March 2011 by MorrisGF (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden Portal Page


In English

Books

1. Title: Cradled in Sweden, Author: Carl Erik Johansson, Publication Information: Everton Publishers Inc. Sandy UT U.S.A., 2002

2. Title: Your Swedish Roots, Author: Per Clemensson & Kjell Andersson, Publication Information: Provo: Ancestry, 2004


Online

In Swedish

Books

1. Title: Sveriges Kyrkolag af År 1686, Author: A. J. Rydén, Publication Information: J. Sandwall, Jönköping 1846. Available through Google Books copy from New York Public Library, Research Libraries

2. Title: Nordisk Familjebok, Author: Gernandt,C. E., Publication Information: Halmstad, 1876 - 1899 (1st ed.): 1904 - 1926 (2nd ed.) published online through Projekt Runeberg , Feb. 2011 See Nordisk Familjebok

3.Title: Sveriges Rikes Lag År 1734, Author: Utgiven i Facsimile - Institutet för Rättshistorisk Forskning Grundat av Gustav och Carin Olin, Serien 1, Publication Information: Bloms Boktryckeri AB Lund 1984, ISBN: 91-85190-27-6

4. Title: Släktforska steg för steg, Author: Per Clemensson & Kjell Andersson, Publication Information: Natur och Kultur/Fakta, Falköping, 2005, ISBN: 91-27-35525-X

5. Title: Släktforska vidare, Author: Per Clemensson & Kjell Andersson, Publication Information: Natur och Kultur/Fakta, Falköping, 2003, ISBN: 91-27-35386-9

6. Title: Ordbok för Släktforskare, Author: Kent Andersson and Henrik Anderö, Publication Information: ICA bokförlag, Forma Publishing Group AB, Västerås, 2006, ISBN: 91-534-2754-8
7.Title: Finn din egen släktsaga, Author: Per Clemensson & Kjell Andersson,Publication Information: Natur och Kultur/Fakta, Falköping, 2004, ISBN: 91-27-35594-2

8. Title: Inte bara kyrkböcker, Author: Collaborative group, Publication Information: Sveriges Släktforskarförbund Årsbok 1990, AB C O Ekblad & Co. Västervik 1990, ISBN: 91-87676-04-4

9. Title: Arkiv-Skatter, Author: Collaborative group, Publication Information: Sveriges Släktforskarförbund Årsbok 1994, AB C O Ekblad & Co. Västervik 1994, ISBN: 91-87676-10-9

10. Title: Släktjakten,Author: Roland Classon, Publication Information: Svärd & Söner Tryckeri AB, Falköping, 2005, ISBN: 91-87676-43-5

11. Title: Sveriges Församlingar Genom Tiderna, Author: Skatteförvaltningen/Riksskatteverket, Publication Information: Graphic Systems AB, Göteborg, 1989, ISBN: 91-38-12023-2

12.Title: Läsebok för släktforskare, Author: Henrik Anderö & Elisabeth Thorsell, Publication Information: ICA bokförlag, Forma Publishing Group AB, Västerås, 2006, ISBN: 91-534-2491-3

13. Title: Släktforskning vägen till din egen historia, Author: Elisabeth Thorsell & Ulf Schenkmanis, Publication Information: ICA Förlaget AB, Västerås, 1993, ISBN: 91-534-1530-2

14. Title: Finn din Släkt! I svenska och utländska källor –och på nätet, Author: Elisabeth Thorsell & Ulf Berggren, Publication Information: Svenska Förlaget liv & ledarskap ab, WS Bookwell, Finland, 2000, ISBN: 91-7738-536-5

15. Title: Mantalsskrivningen I Sverige fore 1860, Author: Gösta Lext, Publication Information: Elanders Boktryckeri Aktiebolag, Göteborg 1968

16. Title: Släktforska I Stockholm,Author: Collaborative group Stockholm City Archive, Publication Information: Bokförlaget Prisma, Stockholm 2005, ISBN: 91-518-4333-1

Online

1. Swedish Wikipedia, Wiki Community, Wikipedia

2. Wiki- Rötter, Wiki Community, Sveriges Släktforskarförbund