To request editing rights on the Wiki, click here.

Stöde Parish, Västernorrland, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 13:57, 25 August 2014 by MorrisUB (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Back to Sweden

History[edit | edit source]

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Stöde Parish, Västernorrland, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Västernorrland
Landskap Ångermanland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Kommun add here
Militär indelning add here
NAD Ref Code SE/HLA/1010189
National Archive SVAR link
Swedish Wikipedia link
SCB Congregation map link
Open Street map link


Place Names[edit | edit source]

Brattås och Gräfte, Byan och Ede, Böle, Ede, Ede och Byan, Edsta, Fanbyn, Gransjö, Gräfte, Gräfte och Brattås, Hullsjön, Jeltans torp, Kyrkobordet, Källsta, Kärvsta, Lillström, Lo, Nedansjö, Norrom, Nyhem, Västerlo, Stormyra, Stöde, Södrom, Västerlo,  Tjärnan och Ökne, Tjärnsjön, Ulvsjö, Usland, Vigge, Viskan, Västanbäck, Västerlo  Södrom, Västerlo Norrom, Västerlo i söder ( Västerlo in the south), Ängelsberg, Ökne, Ökne och Tjärnan, Östanå, Österlo, Österlo i söder (Österlo in the south), Österlo i norr (Österlo in the north),

To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections[edit | edit source]

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources[edit | edit source]

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries[edit | edit source]


References[edit | edit source]

Stöde, Husförhörslängd 1833-1842, Ortregister