Sparrsätra Parish, Uppsala, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 22:12, 15 June 2012 by LarsonW (talk | contribs) (Parish I.D. info)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Sparrsätra Parish, Uppsala, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Uppsala ärkestift, 1989- Uppsala
Pastorat -1961 Sparrsätra and Bred, 1962- Tillinge, Svinnegarn, Enköpings-Näs, Teda, Sparrsätra and Bred
Län 1634- Uppsala
Landskap Uppland
Härad Åsunda
Tingslag -1903 Åsunda härad, 1904-1926 Uppsala läns domsaga, 1927-1970 Trögd
Domsaga 1680-1714 see Arnö, 1715-1980 Uppsala läns södra, 1980- Enköping
Fögderi 1720-1878 Andra, 1879-1885 Första, 1886-1917 Uppsala läns södra, 1918-1966 Trögd, 1967- Enköping
Länsmansdistrikt -1917 Åsunda härad
Kronofogdedistrikt 1965- Uppsala
Kommun 1863-1951 Sparrsätra, 1952-1970 Åsunda, 1971- Enköping
Militär indelning Lif-Regementets Dragon-Corps: Sigtuna Sqvadron, Majorns Kompani, Uplands Regemente: Enköpings Kompani, Upplands Regemente: Överstelöjtnantens (Enköpings) kompani, - 1791 Livregementet till Häst: Majorens kompani, 1791 - 1815 Livregementsbrigadens Kyrassiärkår: Majorens skvadron, 1815 - Livregementets Dragonkår (Dragoner): Sigtuna skvadron
FamilySearch I.D. 2056754
NAD Ref Code SE/ULA/11372


Place Names

Andersta, Andersta ägor, Benala, Benala ägor, Brunnby, Brunnby ägor, Bäijby, Fattigstugan, Hesselby, Hesselby ägor, Ihrsta, Ihrsta ägor, Karkesta, Karkesta ägor, Klarbo, Klockaregården, Lådö, Lådö ägor, Lönnsåker, Lönnsåkers ägor, Norrbo, Nyby, Nyby ägor, Prestgården med ägor, Sparrsätra, Sparrsätra by ägor, Söderby, Söderby ägor, Torgesta, Torgesta ägor, Österbo, Österbo ägor,To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Riksarkivet. "Sparrsätra Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). September 2011 http://www.nad.ra.se/

Sparrsätra, Husförhörslängd 1846-1850, Ortregister.