Slovenia Letter Writing Guide

From FamilySearch Wiki
Revision as of 04:08, 26 July 2012 by Sandralpond (talk | contribs) (fixed link)

Jump to: navigation, search

Back to Slovenia Page

Introduction

In order to get genealogical information from Slovenia, it is necessary to determine where the records you need are located. To do this you first write to the archive to inquire where the records are. After receiving a reply you send a letter to the address given to you by the archive. It may be possible for you to get information by writing. However, you can expect to wait several months for a reply and it is also quite possible, that you will not receive an answer.

Following are two sample letters to guide you in writing genealogical inquiries. Type or clearly print your letter using these sample letters as a guide.

Use Sample letter A as a guide to write a letter asking where the records are located. Then send it to the archive of the republic or the autonomous province in which your ancestor’s place of birth is presently located (addresses are listed following the sample letters). Include two International Reply Coupons in your letter to cover their postage costs in answering you. You can obtain International Reply Coupons at your post office. The answer should include the address of the archive or registry office where the records you need are located.

Upon receiving the needed address, use Sample letter B to write a letter to the place where the records are kept. Again include two International Reply Coupons.

Please note the following when writing your letters:

Dates

Write dates in day-month-year order. For example: 12. januara 1844 / okrog [about] 1844. The names of months are not capitalized. The months in the possessive form used in writing dates are:

januara, februara, marca, aprila, maja, junija, julija, avgusta, septembra, oktobra, novembra, decembra.

Religions

Roman Catholic
Greek Catholic
Orthodox
Protestant
Jewish
Moslem

rimo-katoliška
grčko-katoliška
pravoslavna
protestantska
židovska
muslimanska

Sample Letter A

Arhiv Republike Slovenije
Zvezdarska 1, p.p. 21
1127 Ljubljana
SLOVENIA

Spoštovani gospodje!

Sledeči podatki gredo za mojega prednika, ki se je rodil v Sloveniji.

Ime in priimek:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Vera:

Iščem informacije o njegovih datumih rojstva in poroke. Tudi iščem informacije o njegovih starših. Prosim, ale me lahko obvestite, kako naj pridobim informacije, za katere sem zaprosil [zaprosila if the person writing the letter is a woman].

S spoštovanjem,

Translation of Sample Letter A

Arhiv Republike Slovenije
Zvezdarska 1, p.p. 21
1127 Ljubljana
SLOVENIA

Dear Sir/Madame:

My ancestor was born in Slovenia.

Name:
Birthdate:
Birthplace:
Religion:

I would like information about his dates of birth and marriage. Also, I would like information about the parents of my ancestor. Please, could you inform me as to where I can obtain the requested information?

Respectfully yours,

Sample Letter B

(NAME AND ADDRESS OF ARCHIVE OR REGISTRY OFFICE)

Spoštovani gospodje!

Arhiv Republike Slovenije me je obvestil, da je zapis mojega prednika na razpolago od vašega arhiva. Prosim, ali boste zapise rojstva in poroke izvlekli?

Ime in priimek:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Vera:

Tudi iščem informacije o njegovih starših in njihovih drugih otrokih. Lepo prosim, da izvlečete zapis natančno kot je zapisano v izvirniku in sicer z zapisom, zvezkom knjige in stranjo.

Prosim, da mi pošiljate račun za vaše služenje. Če je cena več kot US $30 lepo prosim, da mi sporočite preden začnete z raziskovanjem. Najlepša hvala za vašo pomoč.

S spoštovanjem,

Translation of Sample Letter B

(NAME AND ADDRESS OF ARCHIVE OR REGISTRY OFFICE)

Dear Sir/Madame:

I was informed by the Archives of the Republic of Slovenia that records of my ancestor can be found at your archive/registry office. Would you please extract for me the records of birth and marriage?

Name:
Birthdate:
Birthplace:
Religion:

Also, I would like to know information about his parents and their other children. Please extract the record exactly as given in the original, noting the record, volume and page number.

Please bill me for your service. If the price is more than $30, please let me know before you start the research. Thank you for your help.

Respectfully yours,