Slätthög Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 23:34, 18 December 2012 by DuboisM (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Slätthög Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Kronoberg
Landskap Småland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names 

Alebäck, Allmänningen Bästerna, Arnehall, Arnhult Norrgård-Södergård, Aspedal,

Backstuga ; Arnhult Norrgård- Södergård-  Berg- Bredahorva- Broaskog- Bråten- Bästerna Norrgård- Södergård- Södergård- Uppbördsgård-Hässleberg- Hössjö Bryggaregård- Kattagård- Stammagård- Södergård- Klasentorp Bengtsgård- Hällagård- Södergård- Kopparås- Kulla- Källevik- Kängshult- Lillahult- Lindhult Rusthåll- Littelhult- Lyåsa Norrgård- Södergård- Madebråten- Misterhult- Moheboda Norrgård- Mosshult- Målen- Ringshult- Skruva Rusthåll- Skövelåkra- Strömhult Säteri- Tolestorp- Åboda Rusthåll- Älmhult Västergård- Östergård, Banke Kvarn, Bengtsgården Klasentorp, Berg, Bergsholm, Björkehult, Björkelund Målen- Rothässle Rusthåll, Björkeshult, Björnaryd, Boarydstorp, Bokelid Hässleberg- Målen, Bokelund, Bredahorva, Broaskog, Brostugan, Brotorpet, Bryggaregården Hässjö, Brånen, Bråten, Bygget, Bäckaryd,

Dalen, Dammarna-Kvarn, Damsryd, Djupadal,

Eneberg, Enet,

Feremo(en), Flishult, Flygeln, Fläsehult, Fållen Härlatorp Norrgård- Kängshult, Fällan, Fällorna(Fällorne), Föreberg- Kvarn, Manufakturverk, Föreboda, Förhult, Förnär,

Gamleboda-Kvarn, Garphyltan, Gatestugan, Granstorp, Grenadjärtorp Lindhult Rusthåll- Rothässle Rusthåll - Åboda Rusthåll, Grunnahem, Grönaberg, Grönahult, Gröndal, Gyslätt, Gåverås, Gästgivaret Hössjö Bryggaregård. Gölsjöskruv (Gjölsjöaskruv),

Hacket, Hagsjötorp(et), Hakatorp, Hallen, Hansaboda, Havil, Hjortadal Bästerna, Hjälmaryd (Hjelmaryd), Hultet Klasentorp Skåningagård- Slätthög Prästgård, Hällagården Klasentorp, Hällaryd, Härlatorp Norrgård- Södergård, Hässleberg, Hässlelund (Hesslelund), Höjden, Hökaboda, Hökaslätt- Lilla, Hössjö (Hösjö) Bryggaregård; Gästgivari, Kattagård- Nilsagård- Norrgård- Persgård- Stammagård- Södergård- Torparegård- Uragård,

Ideberg Lilla, Illavänt,

Jonsboda, Jätsberg,

Kalvö, Klasentorp; Norrgård- Persgård- Rustmästaregård- Skåningagård- Södergård, Klinten Flishult- Strömhult Säteri, Klövadal, Klövarör, Kopparås, Kulla, Kullerås, Kvarnen; Banke, Åboda- Älmhult Östergård, Källevik Kängshult- Strömhult Säteri, Kängshult (Kengshult), Kängshultstorp,

Liatorpet, Lillahult, Lillaryd; Grunnahem- Klasentorp Hällagård- Lusseboda, Lillegården Lyåsa, Lindhult Rusthåll #9, Linnekullen, Littelhult, Lunden, Lusseboda, Lyckan, Lyåsa Lillegård- Norrgård- Södergård, Långstorp, Lätthult Rusthåll # 8, Lönsberg, Lönshult, Lövfällan, Lövhult, Lövsjöudden,

Madebråten, Medelhult Rusthåll #8, Misterhult, Mo(e)n, Moheda Norrgård- Södergård, Mossen (Måssen), Mosshult, Målen,

Nabben, Norrahult, Norratorp Klasentorp Rustmästaregård- Rickelsboda, Norrhult- Lilla, Nybygget; Björkeshult- Bästerna Norrgård- Misterhult- Älmhult Västergård,

Olofstorp, Osbrotorp, Oxhagen,

Petersborg, Planen, Prästgården Slätthög,

Rickelsboda, Ringshult, rosenlund, Rotens, Rothässle Rusthåll #3, Runddal, Rusthållet; #3 Älmhult Östergård- #8 Åboda- # 9 Lindhult- # 9 Skruva-Lätthult,

Sjöanäs, Sjöfällan, Sjöudden, Skrythult, Sköndal, Skövelåkra, Smörhögen, Soldattorp ; # 122 Hässleberg- Arnhult Norrgård- Berg- Bästerna Norrgård- Södergård- Föreberg- Gamleboda- Grönaberg- Hösjö Norrgård- Nilsagård- Klasentorp Hällagård- Kulla- Lyåsa Norrgård- Mosshult- Målen- Skövelåkra- Tolestorp, Spekelid, Stenhyllan, Stensbäck, Stjörnelund, Strömhult Säteri, Strömsberg, Stupin, Svarvehult, Svenstorp Bäterna Norrgård- Älmhult Östergård, Sågen, Sällstorp, Södrahult,  Södratorp Broaskog- Hössjö Bryggaregård- Tolestorp,

Tingsbacken, Tolestorp, Torteryd,

Ulvsnäs, Uppbördsgården Bästerna, Uragården Hössjö, Utnäs,

Vaktstugan, Väseboda, Västergården Älmhult, Västerås, Västeräng, Västratorp,

Östergården Älmhult, Österhult, Östratorp,

To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References 

Slätthög Parish 1843-1854, AI;13, Husförhörslängd. Ort register.