Skönberga Parish, Östergötland, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 14:29, 13 March 2013 by LarsonW (talk | contribs) (Added place names)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Skönberga Parish, Östergötland, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Östergötland
Landskap Östergötland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names

Abbetorp Hospitalslägenhet, Anderstorp, Arvidslund,
Backen under Husby Skattegård, Backen Utjord under Bolltorp, Backen Utjord under Harsby, Backstugan utan namn under Fröberga, Backstugan utan namn under Gata, Balstorp, Berget under Bolltorp, Berget Utjord, Björk(e)lund, Björketorp, Bleckerslund, Bolltorp, Bolltorp Papersbruk, Bostället Husby, Braberg, Bremossen (Bremåssen), Brestorp, Bresätter (Bresäter) Frälsegård, Bresätter (Bresäter) Kronogård, Brink Lilla, Brink Stora, Bro, Brostugan, Brotorp under Bolltorp, Brotorp under Skälboö, Bygget Nr 1 under Liljestad, Bygget Nr 2 under Liljestad, Bygget Nr 3 under Liljestad, Bygget Nr 4 under Liljestad, Båtsmanstorp Nr 188 Dansaretorp under Skåra, Båtsmanstorp Nr 189 Myggdansen under Bresätter Frälsegård, Båtsmanstorp Nr 190 Ältorpet under Kulla, Båtsmanstorp Nr 191 Stora Årtlöten under Husby,
Dal, Dalen Nr 1, Dalen Nr 2, Dalen Nr 3, Dalen Nr 4, Dalen Nr 5, Dalen Nr 6, Dalen nr 7, Dalen Nr 8, Dammen, Dansaretorp, Djupgrav, Djupängen, Dunderhov,
Ekelund under Braberg, Ekelund under Hälla, Ekensberg, Ekängen, Elgsbo (Älgsbo), Enelund,
Fagerhult, Fattighuset Skönberga, Finstad, Fintorp, Fredrikslund, Frälsegården Bresätter, Frälsegården Husby, Fröberga, Fröberga Gästgivaregård, Fullerstad Kvarn, Fullerstad Lilla, Fullerstad Stora, Fullerstad Såg, Fågelsången, Fägatan, Fängtorp,
Gata, Gata Lilla, Gatlöten, Getingdalen (Getingedalen), Gistorp, Granlund, Grinden, Grindstugan, Grönlöten, Gångestad Komministerboställe, Gångestad Utjord, Gästgivaregården Fröberga, Gölen,
Hagtorpet, Hamburg, Hark Utjord, Harsby, Hemmingsbo Lilla, Hemmingsbo Stora, Hestad Nr 1, Hestad Nr 2, Hestad Nr 3, Hestad Nr 4, Hjerpedalen (Järpdalen) Lilla, Hjerpedalen (Järpdalen) Utjord, Hospitalslägenheten Abbetorp, Hummeltorp (Humletorpet), Husby Boställe, Husby Frälsegård, Husby Skattegård, Husby Storgård, Husby Utjord, Hårtorp (Hårtorpet), Hälla, Hälla Kvarn under Husby, Hälla Kvarn under Skälboö, Hällorna, Höbäcken under Fröberga, Höbäcken under Skälboö,
Johanstorp, Jonsorp, Julbygget, Järpdalen (Hjerpedalen) Lilla, Järpdalen (Hjerpedalen) Utjord, Jönstorp,
Karlsberg, Kattforsen Kvarn, Klinten, Knasängen, Komministerbostället Gångestad, Korskullen, Kronhem Utjord, Kronogården Bresätter, Kronogården Skåra, Kråklund Utjord, Kulla, Kulla Kvarn, Kvarnen Fullerstad, Kvarnen Gamla Stro, Kvarnen Hälla under Husby, Kvarnen Hälla under Skälboö, Kvarnen Kattforsen, Kvranen Kulla, Kvarnen Nedre Narebo, Kvarnen Nya Stro, Kårtorp, Källsätter (Kjellssäter),
Liljestad, Livgrendjärtorp Nr 41 Simonstorp under Liljestad, Livgrendjärtorp Nr 42 Löterna under Fullerstad, Livgrendjärtorp Nr 45 Hällorna under Braberg, Ljunga, Ljungstorp, Lund, Löten, Löterna, Löterna Lilla, Lövdalen, Lövkällan,
Malmsberg, Mansberg, Melsäter, Morgonrodnaden, Myggdansen, Målen, Måltorpet,
Narebro Nedre Kvarn, Narebo Övre, Nybacka, Nybygget under Braberg, Nybygget under Bresätter, Nybygget under Fröberga, Näbben,
Orrbrinken,
Pappersbruket Bolltorp, Prästgården Skönberga,
Ringsborg, Rosendal, Rosenlund, Rostock (Rostock), Rotenberg, Råda, Röklint, Rökrogen, Rösand,
Sandstugan, Sandtorp, Sandudden, Sandviken, Silverdal (Silverdalen), Simonstorp, Sjöbacka, Sjötorp (Sjötorpet), Skilsmässan (Skiljsmässan), Skymningen, Skåra, Skåra Kronogård, Skåra Södergård, Skårläten, Skälboö (Skjälboö), Skönberga Fattighus, Skönberga Prästgård, Skönberga Sockenstuga, Släthagen, Smedstorp, Snickarebacken, Sockenstugan Skönberga, Solberga, Sotlöten, Stabbetorp Utjord, Stensätter (Stensäter), Stockeby (Ståckeby) Utjord, Storgården Husby, Stro Gamla Kvarn, Stro Ny Kvarn, Ståltorp (Ståltorpet), Ståltorp (Ståltorpet)Lilla, Svanskulla, Svanskulla Lilla, Svaretkällan, Sveden, Svedjan, Sågen Fullerstad, Södergården Skåra,
Tallbacken,’Tatorp, Tomtsäter, Trädgårdsstugan under Braberg, Trädgårdsstugan under Gångestad,
Udden, Uggelhagen, Ulvdalen, Utjorden Backen under Bolltorp, Utjorden Backen under Harsby, Utjorden Berget, Utjorden Hark, Utjorden Järpdalen, Utjorden Kronhem, Utjorden Kråklund, Utjorden Stabbetorp, Utjorden Stockeby, Utjorden Stora Årlöten,
Viggeby, Vinningen,
Årtlöten Lilla, Årtlöten Stora, Årtlöten Stora Utjord,
Älgsbo (Elgsbo), Ältorpet, Ängsbacken, Ängstugan, Ängsäter,
Ö, Ökärr,


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Skönberga, Husförhörslängd (AI:11) 1836-1842, Ortregister