Länna Parish, Södermanland, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 16:43, 20 June 2012 by LarsonW (talk | contribs) (Parish I.D. info)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Länna Parish, Södermanland, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Strängnäs
Pastorat -1844 Åker, Ärja and Länna (Länna eget pastorat 1574-1581), 1845- Åker and Länna
Län 1633-1718 Gripsholm (del av Livgedinget), 1719- Södermanland
Landskap Södermanland
Härad Åker
Tingslag -1880 Åkers härad, 1881-1947 Åker and Selebo, 1948-1970 Livgedingets domsaga
Domsaga -1970 Livgedinget, 1971- Eskilstuna
Fögderi 1720-1885 Fjärde, 1886-1966 Gripsholm, 1967- Strängnäs
Kommun 1863-1951 Länna, 1952-1970 Åker, 1971- Strängnäs
Militär indelning Södermanlands Regemente
Strengnäs Kompani
Extra Soldat-Roteringen
Södermanlands Regemente
Överstelöjtnantens (Strängnäs) Kompani
NAD Ref Code SE/ULA/10897


Place Names

Biarhäll, Bistockkärr, Björklida, Björktorp, Borgen (Lilla), Borgen (Stora), Bosved, Brotorp, Bråttorpstugan, Bråttstugan, Bränntomten, Byringe,
Carlslund,
Dalen, Dammen, Danstugan,
Ekdalen, Edlund, Ekstugan, Erikslund,
Fattigstugan, Fjellan,
Gillesgården, Grafdalen, Granboda, Granlund, Grantjällstugan, Granängstugan, Grindstugan, Grindstugan, Gröndal, Göltorp, (Lilla), Göltorp (Stora),
Hagalund, Haglida, Haglida Ägor, Hagstugan, Hattetorp, Hult, Hultsvedstugan, Hällan,
Johannislund, Jägersborg,
Kalkudden, Kjelldalen, Kjellstugan, Klackhaga, Klinkboda, Klockargården, Klockartorp, Knutstop, Kojan, Kolsäter, Krogen, Krusstugan, Kråknäs, Kråknäs Ägor,
Larstorp, Lerudden, Lidökna, Lilla Borgen, Lilla Göltorp, Lilla Lommartorp, Lilla Rörvik, Lilla Sätertorp, Lilla Åskärr, Lilla Åstorp, Lindstugan, Lommartorp (Lilla), Lommartorp (Stora), Lukastorp, Långsvedet, Länna Bruk, Löflund, Löfstugan, Löfsvedet,
Magsjötorp, Merlänna, Merlänna Ägor, Mostugan, Måskärr, Måstorp, Mörtsjöbacke, Mörtsjötorp,
Nafvarstorp, Nafvesta, Norrgölet, Norrlänna, Nybygget, Nyckelberg, Nytorp, Nyängstorp, Näset,
Porsskärr,
Riby Bråte, Råcklänna, Rökärr, Rönnholms Bråte, Rönnholms Stock, Rönnholmstorp, Rörvik (Lilla), Rörvik (Stora), Rösäter,
Salfvarstorp, Sandvik, Sandviks Hage, Sjöstugan, Skarpsäter, Strafdal, Stafhäll, StafsäterStaftorp, Starrkärr, Stenbro, Stenhagen, Stenstugan, Stensäter, Stora Borgen, Stora Göltorp, Stora Lommartorp, Stora Rörvik, Stora Sätertorp, Stora Åskärr, Stora Åstorp, Storsvedet, Stämbråten, Sundtorp, Svedstugan, Sätertorp (Lilla), Söder Länna, Sörbosäter, Sörtorpstugan,
Tofvesta,
Wabro, Wahlsmåsen, Walnarstorp, Westerlida, Westertorp, Winterled, Wretatorp, Wreten, Wretstugan,
Åskärr (Lilla), Åskärr (Stora), Åstorp (Lilla), Åstorp (Stora), Åsäng,
Ängstugan,
Öråsen, Ösäter,

To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Jurisdictional Information from: Riksarkivet. "Länna Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). May 2012 http://www.nad.riksarkivet.se/

Länna församling husförhörslängd 1861-1865, Ortregister