Aspö Parish, Södermanland, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 19:37, 19 June 2012 by LarsonW (talk | contribs) (Parish I.D. info)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Aspö Parish, Södermanland, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Strängnäs
Pastorat pre 1961 Aspö, 1962-1965 Strängnäs stads- och landsförsam- lingar and Aspö, after 1966 Strängnäs domkyrkoförsamling and Aspö
Län 1633-1718 Gripsholm (part of Livgedinget), after 1719 Södermanland
Landskap Södermanland
Härad Selebo
Tingslag pre 1880 Selebo härad, 1881-1947 Åker and Selebo, 1948-1970 Livgedingets domsaga
Domsaga pre 1970 Livgedinget, after 1971 Eskilstuna
Fögderi 1720-1804 Femte, 1805-1885 Fjärde, 1886-1966 Gripsholm, after 1967 Strängnäs
Kommun 1863-1951 Aspö, 1952-1970 Tosterö, after 1971 Strängnäs
Militär indelning Södermanlands Regemente: Strengnäs Kompani, Extra Soldat-Roteringen Södermanlands Regemente: Överstelöjtnantens (Strängnäs) kompani
NAD Ref Code SE/ULA/10035


Place Names

Agnösund, Agnötorp, Andala,

Bergstugan, Bispgrund, Björndal, Björnäng, Bostugan, Botholm Bädarn,

Carlslund,

Dalby, Dalby Soldatetorp, Dalsjöstugan, Draksäng, Dufudden,

Edeby, Edeby Soldatetorp, Ericsberg,

Fattighuset, Flaggtorp, Fogelsång, Fräket, Fräketorp,

Graneberg, Grannäs (Lilla), Grannäs (Stora), Grindstugan,

Hagbo, Haget, Hamptorp, Holmsund, Hornudden, Husby, Husby Soldatetorp, Hyttan, Hästäng, Höglund, Hörn, Hörn Soldatetorp,

Igelshäll,

Klockaregården, Kråkhvilan, Kyan,

Lagnö, Leråker, Leråker Soldatetorp, Lilla Grannäs, Logarn, Lugnet, Långhult, Löten,

Magerö, Magerö Soldatetorp, Marielund, Mårdsberg,

Norrsta, Norrsta Soldatetorp, Norrtorp, Norsborg, Nyborg, Nybygget, Nybylund, Nystugan,

Oppeby, Oppeby Soldatetorp,

Paulsäng, Plogarn,

Qvarnbacken,

Ryssgraf, Römyran,

Scholgården, Skoglund, Skräddartorp, Skuggan, Skär, Skärsholm, Smedjebacken, Solstugan, Stephansbo, Stora Grannäs, Säby, Sjöstugan,

Tallstugan, Tegelbruket, Toppvik,

Uddstugan, Utomby,

Vadholm, Vadholm Soldatetorp, Valklöf, Vedhörn,

Wikstorp

To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Riksarkivet. "Aspö Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). January 2011 http://www.nad.ra.se/

Aspö, Husförhörslängd 1850-1854, Ortregister