Difference between revisions of "Risinge Parish, Östergötland, Sweden Genealogy"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
(Added place names)
Line 20: Line 20:
 
=== Place Names  ===
 
=== Place Names  ===
  
Risinge, Husförhörslängd (AI:17 and AI:18) 1835-1840, Ortregister
+
Allmänningen Ysunda, Alstugan, Axsäterstorp,<br> Backstugan utan namn under Risinge Kyrkoherdeboställe, Barnhällen, Berget, Betlehem, Bjursjöbäck, Björklund, Björktorpet, Björndalen, Bleken, Blektorpet (Blekstorp), Blommedal, Bogetorp Utjord, Bondesätter (Bondsätter) Kaptensboställe, Bostället Vistinge, Botten, Bottorp, Boxnäs, Brestorp (Bredstorp), Bruket Börsjö, Bruket Lotorp, Bråtfallet, Butbro (Butbron) under Getsjö, Butbro (Butbron) under Näs, Byn Lotorp, Bäckebo, Bäcktorpet (Bäcktorp), Börgöl, Börsjö Bruk,<br> Dalen, Dalängen, Dammhult (Damhult), Danmark, Doversfall, Doverstorp, Doversund under Skäftesfall, Doversund under Össby, Dushagen,<br> Edhagen (Ekhagen), Egypten, Ekedal (Ekendal), Ekedal, Ekslätten, Ekön, Elgsjöbron (Älgsjöbron), Eliantorp (Illtorp), Enroten, Eriksberg, Erstorp,<br> Fagerhult, Falla, Fallet (Omsorgen) under Össby, Fallet under Ekön, Fallet under Hult, Fallet under Lotorp By, Fallet under Lämmetorp, Fallet under Vistinge, Fallet under Ysunda, Fallet under Övertorp, Falsnäset Lilla, Falsnäset Stora, Fattighuset Finspång, Fattighuset Risinge, Finntorpet (Fintorpet), Finspång Fattighus, Finspång Kvarn, Finspång Lasarett, Finspång Säteri, Finspång Värdshus, Flasbjörke, Fräkendalen, Frälsegården Össby, Fållbacken,<br> Gammalstorp Gästgivaregård, Gammalstorp, Getbron Lilla, Getbron Stora, Getsjö, Getsjötorp (Koltorpet), Glantorpet (Glanstorpet), Gomma, Grindtorpet, Grosstorp (Grostorp), Gränsen, Gräsfallet, Gräsviken, Grävsten, Grönlund, Gubbetorpet, Gullbergsängen, Gullerstorp, Gungebro, Gåsetorp, Gästgivaregården Gammalstorp, Gästgivaregården Melby,<br> Hagen, Hagfallet, Haglund, Hagstugan, Hagsätter, Hammar(s)täppan, Hasselbacken, Hejtorp, Hemmingstorp, Herrgården Stjärnvik, Hjälmstorp (Hjelmstorp), Hoppetorpet, Horsdalen, Hult, Hulta, Hultsjötorpet, Hummeltorp (Humletorp), Hushagen, Hålldammen, Hållstugan (Krogen), Hälla, Hällahagen, Hällatorp, Häradstorp, Hässmedstorp (Hesmedstorp), Hästbäcken, Högkullen,<br> Illtorp (Eliantorp), Ingelstad Östergård, Ingelstadlund, Ingelstorp,<br> Janslund (Jaenslund), Johanneslund (Johanslund), Jägersberg, Järktorpet (Järketorp), Järnslund (Jernslund),<br> Kaptensbostället Bondesätter, Karlslund, Karstorp, Klippestorp, Klockarebostället Risinge, Knallen, Knivsätter, Kolstad Säteri, Koltorpet (Getsjötorp), Komministerbostället Risinge, Komministerbostället Ölstad, Kraftkärret (Krafskärret), Krogen under Häradstorp, Krogen under Melby, Kronofjärdingsmansbostället Skirbrotorp, Kronolänsmansbostället Vistinge, Kronängen, Kvarnen Finspång, Kvarnen Lämmenäs, Kvarnstugan, Kyrkofallet Utjord, Kyrkoherdebostället Risinge, Käggelbo (Kägglebo), Källeberget (Kjälleberget), Källtorpet, Köp Stomhemman, Köpma,<br> Larstorp, Lasarettet Finspång, Lergruvan, Leverstorp, Liljehult, Lillsjön, Lindholmsberg, Livgrenadjärtorp Norra Lund Under Flasbjörke, Livgrenadjärtorp utan namn under Bottorp, Livgrenadjärtorp utan namn under Börgöl, Livgrenadjärtorp utan namn under Hulta, Livgrenadjärtorp utan namn under Ingelstad, Livgrenadjärtorp utan namn under Lämmetorp, Livgrenadjärtorp utan namn under Tvartorp, Livgrenadjärtorp utan namn under Viggestorp, Livgrenadjärtorp utan namn under Vistinge, Livgrenadjärtorp utan namn under Ängnäs, Livgrenadjärtorp utan namn under Össby, Livgrenadjärtorp utan namn under Övertorp, Lotorp Bruk, Lotorp By, Lund Norra under Flasbjörke, Lund Norra under Lämmetorp, Lund Norra, Lund Södra, Lund Västra, Lund Östra, Lundby Mellangård, Lundby Norrgård, Lundby Södergård, Lunddalen (Lundalen) under Lundby, Lunddalen under Finspång, Lämmenäs Kvarn, Lämmenäs, Lämmetorp, Lövdalen under Lämmetorp, Lövdalen under Torpet, Lövfallet, Lövhagen under Bottorp, Lövhagen under Lotorp By, Lövhagen, Lövlund, Lövlund,<br> Malthult (Malthultet), Malttorpet, Malviken, Melby Gästgivaregård, Melby Militärboställe, Melbydal, Mellangrind, Mellangården Lundby, Mellanhumpen, Messelköp (Mässelköp), Mickelstorp, Militärbostället Melby, Mjöldammen, Mo(e)n, Mo, Moarp, Mogrinden, Mon, Mon, Mosjötorp Utjord, Mossen (Måsen) under Tjuttorp, Mossen (Måsen) Ölstad, Mossen (Måsen), Motorpet, Mottorp, Moängen, Muggebo, Målstorp, Måsfallet, Mörkhult, Mörtfallet,<br> Nabben, Nain, Nordfallet, Norge (Norriget), Norralund under Flasbjörke, Norralund under Lämmetorp, Norralund, Norrgården Lundby, Nyalund, Nybygget Tvartorp, Nybygget under Erstorp, Nybygget under Messelköp, Nybygget under Ramstorp, Nybygget under Torpet, Nybygget under Ängnäs, Nyhemmet, Nystugan, Nysätter, Nytorp, Nyängen, Näfstorp, Näs, Näset Västra, Näset Östra, Näset, Nässlersberg (Näslersberg), Nävsjöäng,<br> Olstad, Olstorp, Omsorgen, Oxdjupet,<br> Perstorp, Petersberg (Pettersberg), Pettersburg, Pommern,<br> Ragnetorp (Ragntorp), Ramstorp, Ringshult, Ringtorp, Rippestorp, Risbro, Risinge Fattighus, Risinge Klockareboställe, Risinge Komministerboställe, Risinge Kyrkoherdeboställe, Risinge Sockenstuga, Rommetorp (Rometorpet), Rosendal, Rudsjöängen, Ryssnäs, Rörstorp,<br> Sandfallet, Sandhagen, Sandmon, Sandstugan under Häradstorp, Sandstugan under Lotorp, Sandtorpet, Sandviken under Lotorp Bruk, Sandviken under Lämmetorp, Sandängen, Sankebäck, Sarvsjötorp, Simonstorp, Sjöfallet, Sjölund, Sjönäs, Sjönäs, Sjöslätten, Sjösätter (Sjögsätter), Skallnäs, Skarpåsen, Skirbrotorp Kronofjärdingsmansboställe, Skirnäs, Skogen, Skrikhult, Skräddaretorp, Skrämman (Skrämma), Skränslund, Skräpet, Skåne, Skäftesfall, Skäggeby, Skärsjöfallet, Skärvinge (Skervinge), Slia, Slottet, Smedbro, Snåret, Sockenstugan Risinge, Stenfallet, Stenkullen, Stenslund under Bottorp, Stenslund under Lämmetorp, Stenstorp, Stentorpet, Stenviken, Stettin (Stetin), Stjärnvik (Stjernvik) Herrgård, Stjärnvik (Stjernvik) Säteri, Stjärnvik (Stjernvik) Ägor Stockbäcken (Ståckbäcken) Lilla, Stockbäcken (Ståckbäcken) Stora, Stomhemmanet Köp, Storgården Össby, Storängen, Storängsgrind, Strömviken, Stubbkärret, Stugan utan namn under Bottorp, Stugan utan namn under Erstorp, Stugan utan namn under Falla, Stugan utan namn under Hässmedstorp, Stugan utan namn under Klippestorp, Stugan utan namn under Lotorp By, Stugan utan namn under Risinge Klockareboställe, Stugan utan namn under Sjösätter, Stugan utan namn under Torstorp, Stugan utan namn under Össby, Sundet, Svartviken, Sverige, Sågarestugan, Sågaretorpet (Motorpet), Sågen under Häradstorp, Sågen under Kolstad, Sågen under Lämmetorp, Säteriet Finspång, Säteriet Kolstad, Säteriet Stjärnvik, Sätra, Södergården Lundby, Södralund, Sörstugan,<br> Tallbacken, Tallroten, Tjuttorp, Tjädertorpet, Tjärstugan, Torpet, Torstorp, Tredingsgården Össby, Trumslagarebostället Viberga, Tvartorp,<br> Udden, Utjorden Bogetorp, Utjorden Kyrkofallet, Utjorden Mosjötorp,<br> Vadet, Valpetorp, Viberga Trumslgareboställe, Viberget, Viggestorp, Viken, Vistinge Kronolänsmansboställe, Vistinge, Värdshuset Finspång, Värnersberg, Västralund,<br> Ysunda Allmänning, Ysunda,<br> Åfallet, Åkkärrsfallet (Åktjerrsfallet), Åktorpet, Åsunda,<br> Ägorna Stjärnvik, Älgsjöbron (Elgsjöbron), Änden, Ängnäs,<br> Ölstad Komministerboställe, Ölstad Västra, Ölstad, Ölstorp, Öna, Össby (Ösby) Frälsegård, Össby (Ösby) Storgård, Össby (Ösby) Tredingsgård, Össby (Ösby), Östergården Ingelstad, Österängen Lilla, Österängen Stora, Östralund, Översätra (Översätter), Övertorp,  
Allmänningen Ysunda,
 
Alstugan,
 
Axsäterstorp,<br>
 
Backstugan utan namn under Risinge Kyrkoherdeboställe,
 
Barnhällen,
 
Berget,
 
Betlehem,
 
Bjursjöbäck,
 
Björklund,
 
Björktorpet,
 
Björndalen,
 
Bleken,
 
Blektorpet (Blekstorp),
 
Blommedal,
 
Bogetorp Utjord,
 
Bondesätter (Bondsätter) Kaptensboställe,
 
Bostället Vistinge,
 
Botten,
 
Bottorp,
 
Boxnäs,
 
Brestorp (Bredstorp),
 
Bruket Börsjö,
 
Bruket Lotorp,
 
Bråtfallet,
 
Butbro (Butbron) under Getsjö,
 
Butbro (Butbron) under Näs,
 
Byn Lotorp,
 
Bäckebo,
 
Bäcktorpet (Bäcktorp),
 
Börgöl,
 
Börsjö Bruk,<br>
 
Dalen,
 
Dalängen,
 
Dammhult (Damhult),
 
Danmark,
 
Doversfall,
 
Doverstorp,
 
Doversund under Skäftesfall,
 
Doversund under Össby,
 
Dushagen,<br>
 
Edhagen (Ekhagen),
 
Egypten,
 
Ekedal (Ekendal),
 
Ekedal,
 
Ekslätten,
 
Ekön,
 
Elgsjöbron (Älgsjöbron),
 
Eliantorp (Illtorp),
 
Enroten,
 
Eriksberg,
 
Erstorp,<br>
 
Fagerhult,
 
Falla,
 
Fallet (Omsorgen) under Össby,
 
Fallet under Ekön,
 
Fallet under Hult,
 
Fallet under Lotorp By,
 
Fallet under Lämmetorp,
 
Fallet under Vistinge,
 
Fallet under Ysunda,
 
Fallet under Övertorp,
 
Falsnäset Lilla,
 
Falsnäset Stora,
 
Fattighuset Finspång,
 
Fattighuset Risinge,
 
Finntorpet (Fintorpet),
 
Finspång Fattighus,
 
Finspång Kvarn,
 
Finspång Lasarett,
 
Finspång Säteri,
 
Finspång Värdshus,
 
Flasbjörke,
 
Fräkendalen,
 
Frälsegården Össby,
 
Fållbacken,<br>
 
Gammalstorp Gästgivaregård,
 
Gammalstorp,
 
Getbron Lilla,
 
Getbron Stora,
 
Getsjö,
 
Getsjötorp (Koltorpet),
 
Glantorpet (Glanstorpet),
 
Gomma,
 
Grindtorpet,
 
Grosstorp (Grostorp),
 
Gränsen,
 
Gräsfallet,
 
Gräsviken,
 
Grävsten,
 
Grönlund,
 
Gubbetorpet,
 
Gullbergsängen,
 
Gullerstorp,
 
Gungebro,
 
Gåsetorp,
 
Gästgivaregården Gammalstorp,
 
Gästgivaregården Melby,<br>
 
Hagen,
 
Hagfallet,
 
Haglund,
 
Hagstugan,
 
Hagsätter,
 
Hammar(s)täppan,
 
Hasselbacken,
 
Hejtorp,
 
Hemmingstorp,
 
Herrgården Stjärnvik,
 
Hjälmstorp (Hjelmstorp),
 
Hoppetorpet,
 
Horsdalen,
 
Hult,
 
Hulta,
 
Hultsjötorpet,
 
Hummeltorp (Humletorp),
 
Hushagen,
 
Hålldammen,
 
Hållstugan (Krogen),
 
Hälla,
 
Hällahagen,
 
Hällatorp,
 
Häradstorp,
 
Hässmedstorp (Hesmedstorp),
 
Hästbäcken,
 
Högkullen,<br>
 
Illtorp (Eliantorp),
 
Ingelstad Östergård,
 
Ingelstadlund,
 
Ingelstorp,<br>
 
Janslund (Jaenslund),
 
Johanneslund (Johanslund),
 
Jägersberg,
 
Järktorpet (Järketorp),
 
Järnslund (Jernslund),<br>
 
Kaptensbostället Bondesätter,
 
Karlslund,
 
Karstorp,
 
Klippestorp,
 
Klockarebostället Risinge,
 
Knallen,
 
Knivsätter,
 
Kolstad Säteri,
 
Koltorpet (Getsjötorp),
 
Komministerbostället Risinge,
 
Komministerbostället Ölstad,
 
Kraftkärret (Krafskärret),
 
Krogen under Häradstorp,
 
Krogen under Melby,
 
Kronofjärdingsmansbostället Skirbrotorp,
 
Kronolänsmansbostället Vistinge,
 
Kronängen,
 
Kvarnen Finspång,
 
Kvarnen Lämmenäs,
 
Kvarnstugan,
 
Kyrkofallet Utjord,
 
Kyrkoherdebostället Risinge,
 
Käggelbo (Kägglebo),
 
Källeberget (Kjälleberget),
 
Källtorpet,
 
Köp Stomhemman,
 
Köpma,<br>
 
Larstorp,
 
Lasarettet Finspång,
 
Lergruvan,
 
Leverstorp,
 
Liljehult,
 
Lillsjön,
 
Lindholmsberg,
 
Livgrenadjärtorp Norra Lund Under Flasbjörke,
 
Livgrenadjärtorp utan namn under Bottorp,
 
Livgrenadjärtorp utan namn under Börgöl,
 
Livgrenadjärtorp utan namn under Hulta,
 
Livgrenadjärtorp utan namn under Ingelstad,
 
Livgrenadjärtorp utan namn under Lämmetorp,
 
Livgrenadjärtorp utan namn under Tvartorp,
 
Livgrenadjärtorp utan namn under Viggestorp,
 
Livgrenadjärtorp utan namn under Vistinge,
 
Livgrenadjärtorp utan namn under Ängnäs,
 
Livgrenadjärtorp utan namn under Össby,
 
Livgrenadjärtorp utan namn under Övertorp,
 
Lotorp Bruk,
 
Lotorp By,
 
Lund Norra under Flasbjörke,
 
Lund Norra under Lämmetorp,
 
Lund Norra,
 
Lund Södra,
 
Lund Västra,
 
Lund Östra,
 
Lundby Mellangård,
 
Lundby Norrgård,
 
Lundby Södergård,
 
Lunddalen (Lundalen) under Lundby,
 
Lunddalen under Finspång,
 
Lämmenäs Kvarn,
 
Lämmenäs,
 
Lämmetorp,
 
Lövdalen under Lämmetorp,
 
Lövdalen under Torpet,
 
Lövfallet,
 
Lövhagen under Bottorp,
 
Lövhagen under Lotorp By,
 
Lövhagen,
 
Lövlund,
 
Lövlund,<br>
 
Malthult (Malthultet),
 
Malttorpet,
 
Malviken,
 
Melby Gästgivaregård,
 
Melby Militärboställe,
 
Melbydal,
 
Mellangrind,
 
Mellangården Lundby,
 
Mellanhumpen,
 
Messelköp (Mässelköp),
 
Mickelstorp,
 
Militärbostället Melby,
 
Mjöldammen,
 
Mo(e)n,
 
Mo,
 
Moarp,
 
Mogrinden,
 
Mon,
 
Mon,
 
Mosjötorp Utjord,
 
Mossen (Måsen) under Tjuttorp,
 
Mossen (Måsen) Ölstad,
 
Mossen (Måsen),
 
Motorpet,
 
Mottorp,
 
Moängen,
 
Muggebo,
 
Målstorp,
 
Måsfallet,
 
Mörkhult,
 
Mörtfallet,<br>
 
Nabben,
 
Nain,
 
Nordfallet,
 
Norge (Norriget),
 
Norralund under Flasbjörke,
 
Norralund under Lämmetorp,
 
Norralund,
 
Norrgården Lundby,
 
Nyalund,
 
Nybygget Tvartorp,
 
Nybygget under Erstorp,
 
Nybygget under Messelköp,
 
Nybygget under Ramstorp,
 
Nybygget under Torpet,
 
Nybygget under Ängnäs,
 
Nyhemmet,
 
Nystugan,
 
Nysätter,
 
Nytorp,
 
Nyängen,
 
Näfstorp,
 
Näs,
 
Näset Västra,
 
Näset Östra,
 
Näset,
 
Nässlersberg (Näslersberg),
 
Nävsjöäng,<br>
 
Olstad,
 
Olstorp,
 
Omsorgen,
 
Oxdjupet,<br>
 
Perstorp,
 
Petersberg (Pettersberg),
 
Pettersburg,
 
Pommern,<br>
 
Ragnetorp (Ragntorp),
 
Ramstorp,
 
Ringshult,
 
Ringtorp,
 
Rippestorp,
 
Risbro,
 
Risinge Fattighus,
 
Risinge Klockareboställe,
 
Risinge Komministerboställe,
 
Risinge Kyrkoherdeboställe,
 
Risinge Sockenstuga,
 
Rommetorp (Rometorpet),
 
Rosendal,
 
Rudsjöängen,
 
Ryssnäs,
 
Rörstorp,<br>
 
Sandfallet,
 
Sandhagen,
 
Sandmon,
 
Sandstugan under Häradstorp,
 
Sandstugan under Lotorp,
 
Sandtorpet,
 
Sandviken under Lotorp Bruk,
 
Sandviken under Lämmetorp,
 
Sandängen,
 
Sankebäck,
 
Sarvsjötorp,
 
Simonstorp,
 
Sjöfallet,
 
Sjölund,
 
Sjönäs,
 
Sjönäs,
 
Sjöslätten,
 
Sjösätter (Sjögsätter),
 
Skallnäs,
 
Skarpåsen,
 
Skirbrotorp Kronofjärdingsmansboställe,
 
Skirnäs,
 
Skogen,
 
Skrikhult,
 
Skräddaretorp,
 
Skrämman (Skrämma),
 
Skränslund,
 
Skräpet,
 
Skåne,
 
Skäftesfall,
 
Skäggeby,
 
Skärsjöfallet,
 
Skärvinge (Skervinge),
 
Slia,
 
Slottet,
 
Smedbro,
 
Snåret,
 
Sockenstugan Risinge,
 
Stenfallet,
 
Stenkullen,
 
Stenslund under Bottorp,
 
Stenslund under Lämmetorp,
 
Stenstorp,
 
Stentorpet,
 
Stenviken,
 
Stettin (Stetin),
 
Stjärnvik (Stjernvik) Herrgård,
 
Stjärnvik (Stjernvik) Säteri,
 
Stjärnvik (Stjernvik) Ägor
 
Stockbäcken (Ståckbäcken) Lilla,
 
Stockbäcken (Ståckbäcken) Stora,
 
Stomhemmanet Köp,
 
Storgården Össby,
 
Storängen,
 
Storängsgrind,
 
Strömviken,
 
Stubbkärret,
 
Stugan utan namn under Bottorp,
 
Stugan utan namn under Erstorp,
 
Stugan utan namn under Falla,
 
Stugan utan namn under Hässmedstorp,
 
Stugan utan namn under Klippestorp,
 
Stugan utan namn under Lotorp By,
 
Stugan utan namn under Risinge Klockareboställe,
 
Stugan utan namn under Sjösätter,
 
Stugan utan namn under Torstorp,
 
Stugan utan namn under Össby,
 
Sundet,
 
Svartviken,
 
Sverige,
 
Sågarestugan,
 
Sågaretorpet (Motorpet),
 
Sågen under Häradstorp,
 
Sågen under Kolstad,
 
Sågen under Lämmetorp,
 
Säteriet Finspång,
 
Säteriet Kolstad,
 
Säteriet Stjärnvik,
 
Sätra,
 
Södergården Lundby,
 
Södralund,
 
Sörstugan,<br>
 
Tallbacken,
 
Tallroten,
 
Tjuttorp,
 
Tjädertorpet,
 
Tjärstugan,
 
Torpet,
 
Torstorp,
 
Tredingsgården Össby,
 
Trumslagarebostället Viberga,
 
Tvartorp,<br>
 
Udden,
 
Utjorden Bogetorp,
 
Utjorden Kyrkofallet,
 
Utjorden Mosjötorp,<br>
 
Vadet,
 
Valpetorp,
 
Viberga Trumslgareboställe,
 
Viberget,
 
Viggestorp,
 
Viken,
 
Vistinge Kronolänsmansboställe,
 
Vistinge,
 
Värdshuset Finspång,
 
Värnersberg,
 
Västralund,<br>
 
Ysunda Allmänning,
 
Ysunda,<br>
 
Åfallet,
 
Åkkärrsfallet (Åktjerrsfallet),
 
Åktorpet,
 
Åsunda,<br>
 
Ägorna Stjärnvik,
 
Älgsjöbron (Elgsjöbron),
 
Änden,
 
Ängnäs,<br>
 
Ölstad Komministerboställe,
 
Ölstad Västra,
 
Ölstad,
 
Ölstorp,
 
Öna,
 
Össby (Ösby) Frälsegård,
 
Össby (Ösby) Storgård,
 
Össby (Ösby) Tredingsgård,
 
Össby (Ösby),
 
Östergården Ingelstad,
 
Österängen Lilla,
 
Österängen Stora,
 
Östralund,
 
Översätra (Översätter),
 
Övertorp,
 
  
 
<br>  
 
<br>  
Line 479: Line 62:
 
=== References  ===
 
=== References  ===
  
Risinge, Husförhörslängd (AI:17 and AI:18) 1835-1840, Ortregister
+
Risinge, Husförhörslängd (AI:17 and AI:18) 1835-1840, Ortregister  
  
 
[[Category:Parishes_in_Östergötland_County,_Sweden]]
 
[[Category:Parishes_in_Östergötland_County,_Sweden]]

Revision as of 17:49, 13 March 2013

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Risinge Parish, Östergötland, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Östergötland
Landskap Östergötland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names

Allmänningen Ysunda, Alstugan, Axsäterstorp,
Backstugan utan namn under Risinge Kyrkoherdeboställe, Barnhällen, Berget, Betlehem, Bjursjöbäck, Björklund, Björktorpet, Björndalen, Bleken, Blektorpet (Blekstorp), Blommedal, Bogetorp Utjord, Bondesätter (Bondsätter) Kaptensboställe, Bostället Vistinge, Botten, Bottorp, Boxnäs, Brestorp (Bredstorp), Bruket Börsjö, Bruket Lotorp, Bråtfallet, Butbro (Butbron) under Getsjö, Butbro (Butbron) under Näs, Byn Lotorp, Bäckebo, Bäcktorpet (Bäcktorp), Börgöl, Börsjö Bruk,
Dalen, Dalängen, Dammhult (Damhult), Danmark, Doversfall, Doverstorp, Doversund under Skäftesfall, Doversund under Össby, Dushagen,
Edhagen (Ekhagen), Egypten, Ekedal (Ekendal), Ekedal, Ekslätten, Ekön, Elgsjöbron (Älgsjöbron), Eliantorp (Illtorp), Enroten, Eriksberg, Erstorp,
Fagerhult, Falla, Fallet (Omsorgen) under Össby, Fallet under Ekön, Fallet under Hult, Fallet under Lotorp By, Fallet under Lämmetorp, Fallet under Vistinge, Fallet under Ysunda, Fallet under Övertorp, Falsnäset Lilla, Falsnäset Stora, Fattighuset Finspång, Fattighuset Risinge, Finntorpet (Fintorpet), Finspång Fattighus, Finspång Kvarn, Finspång Lasarett, Finspång Säteri, Finspång Värdshus, Flasbjörke, Fräkendalen, Frälsegården Össby, Fållbacken,
Gammalstorp Gästgivaregård, Gammalstorp, Getbron Lilla, Getbron Stora, Getsjö, Getsjötorp (Koltorpet), Glantorpet (Glanstorpet), Gomma, Grindtorpet, Grosstorp (Grostorp), Gränsen, Gräsfallet, Gräsviken, Grävsten, Grönlund, Gubbetorpet, Gullbergsängen, Gullerstorp, Gungebro, Gåsetorp, Gästgivaregården Gammalstorp, Gästgivaregården Melby,
Hagen, Hagfallet, Haglund, Hagstugan, Hagsätter, Hammar(s)täppan, Hasselbacken, Hejtorp, Hemmingstorp, Herrgården Stjärnvik, Hjälmstorp (Hjelmstorp), Hoppetorpet, Horsdalen, Hult, Hulta, Hultsjötorpet, Hummeltorp (Humletorp), Hushagen, Hålldammen, Hållstugan (Krogen), Hälla, Hällahagen, Hällatorp, Häradstorp, Hässmedstorp (Hesmedstorp), Hästbäcken, Högkullen,
Illtorp (Eliantorp), Ingelstad Östergård, Ingelstadlund, Ingelstorp,
Janslund (Jaenslund), Johanneslund (Johanslund), Jägersberg, Järktorpet (Järketorp), Järnslund (Jernslund),
Kaptensbostället Bondesätter, Karlslund, Karstorp, Klippestorp, Klockarebostället Risinge, Knallen, Knivsätter, Kolstad Säteri, Koltorpet (Getsjötorp), Komministerbostället Risinge, Komministerbostället Ölstad, Kraftkärret (Krafskärret), Krogen under Häradstorp, Krogen under Melby, Kronofjärdingsmansbostället Skirbrotorp, Kronolänsmansbostället Vistinge, Kronängen, Kvarnen Finspång, Kvarnen Lämmenäs, Kvarnstugan, Kyrkofallet Utjord, Kyrkoherdebostället Risinge, Käggelbo (Kägglebo), Källeberget (Kjälleberget), Källtorpet, Köp Stomhemman, Köpma,
Larstorp, Lasarettet Finspång, Lergruvan, Leverstorp, Liljehult, Lillsjön, Lindholmsberg, Livgrenadjärtorp Norra Lund Under Flasbjörke, Livgrenadjärtorp utan namn under Bottorp, Livgrenadjärtorp utan namn under Börgöl, Livgrenadjärtorp utan namn under Hulta, Livgrenadjärtorp utan namn under Ingelstad, Livgrenadjärtorp utan namn under Lämmetorp, Livgrenadjärtorp utan namn under Tvartorp, Livgrenadjärtorp utan namn under Viggestorp, Livgrenadjärtorp utan namn under Vistinge, Livgrenadjärtorp utan namn under Ängnäs, Livgrenadjärtorp utan namn under Össby, Livgrenadjärtorp utan namn under Övertorp, Lotorp Bruk, Lotorp By, Lund Norra under Flasbjörke, Lund Norra under Lämmetorp, Lund Norra, Lund Södra, Lund Västra, Lund Östra, Lundby Mellangård, Lundby Norrgård, Lundby Södergård, Lunddalen (Lundalen) under Lundby, Lunddalen under Finspång, Lämmenäs Kvarn, Lämmenäs, Lämmetorp, Lövdalen under Lämmetorp, Lövdalen under Torpet, Lövfallet, Lövhagen under Bottorp, Lövhagen under Lotorp By, Lövhagen, Lövlund, Lövlund,
Malthult (Malthultet), Malttorpet, Malviken, Melby Gästgivaregård, Melby Militärboställe, Melbydal, Mellangrind, Mellangården Lundby, Mellanhumpen, Messelköp (Mässelköp), Mickelstorp, Militärbostället Melby, Mjöldammen, Mo(e)n, Mo, Moarp, Mogrinden, Mon, Mon, Mosjötorp Utjord, Mossen (Måsen) under Tjuttorp, Mossen (Måsen) Ölstad, Mossen (Måsen), Motorpet, Mottorp, Moängen, Muggebo, Målstorp, Måsfallet, Mörkhult, Mörtfallet,
Nabben, Nain, Nordfallet, Norge (Norriget), Norralund under Flasbjörke, Norralund under Lämmetorp, Norralund, Norrgården Lundby, Nyalund, Nybygget Tvartorp, Nybygget under Erstorp, Nybygget under Messelköp, Nybygget under Ramstorp, Nybygget under Torpet, Nybygget under Ängnäs, Nyhemmet, Nystugan, Nysätter, Nytorp, Nyängen, Näfstorp, Näs, Näset Västra, Näset Östra, Näset, Nässlersberg (Näslersberg), Nävsjöäng,
Olstad, Olstorp, Omsorgen, Oxdjupet,
Perstorp, Petersberg (Pettersberg), Pettersburg, Pommern,
Ragnetorp (Ragntorp), Ramstorp, Ringshult, Ringtorp, Rippestorp, Risbro, Risinge Fattighus, Risinge Klockareboställe, Risinge Komministerboställe, Risinge Kyrkoherdeboställe, Risinge Sockenstuga, Rommetorp (Rometorpet), Rosendal, Rudsjöängen, Ryssnäs, Rörstorp,
Sandfallet, Sandhagen, Sandmon, Sandstugan under Häradstorp, Sandstugan under Lotorp, Sandtorpet, Sandviken under Lotorp Bruk, Sandviken under Lämmetorp, Sandängen, Sankebäck, Sarvsjötorp, Simonstorp, Sjöfallet, Sjölund, Sjönäs, Sjönäs, Sjöslätten, Sjösätter (Sjögsätter), Skallnäs, Skarpåsen, Skirbrotorp Kronofjärdingsmansboställe, Skirnäs, Skogen, Skrikhult, Skräddaretorp, Skrämman (Skrämma), Skränslund, Skräpet, Skåne, Skäftesfall, Skäggeby, Skärsjöfallet, Skärvinge (Skervinge), Slia, Slottet, Smedbro, Snåret, Sockenstugan Risinge, Stenfallet, Stenkullen, Stenslund under Bottorp, Stenslund under Lämmetorp, Stenstorp, Stentorpet, Stenviken, Stettin (Stetin), Stjärnvik (Stjernvik) Herrgård, Stjärnvik (Stjernvik) Säteri, Stjärnvik (Stjernvik) Ägor Stockbäcken (Ståckbäcken) Lilla, Stockbäcken (Ståckbäcken) Stora, Stomhemmanet Köp, Storgården Össby, Storängen, Storängsgrind, Strömviken, Stubbkärret, Stugan utan namn under Bottorp, Stugan utan namn under Erstorp, Stugan utan namn under Falla, Stugan utan namn under Hässmedstorp, Stugan utan namn under Klippestorp, Stugan utan namn under Lotorp By, Stugan utan namn under Risinge Klockareboställe, Stugan utan namn under Sjösätter, Stugan utan namn under Torstorp, Stugan utan namn under Össby, Sundet, Svartviken, Sverige, Sågarestugan, Sågaretorpet (Motorpet), Sågen under Häradstorp, Sågen under Kolstad, Sågen under Lämmetorp, Säteriet Finspång, Säteriet Kolstad, Säteriet Stjärnvik, Sätra, Södergården Lundby, Södralund, Sörstugan,
Tallbacken, Tallroten, Tjuttorp, Tjädertorpet, Tjärstugan, Torpet, Torstorp, Tredingsgården Össby, Trumslagarebostället Viberga, Tvartorp,
Udden, Utjorden Bogetorp, Utjorden Kyrkofallet, Utjorden Mosjötorp,
Vadet, Valpetorp, Viberga Trumslgareboställe, Viberget, Viggestorp, Viken, Vistinge Kronolänsmansboställe, Vistinge, Värdshuset Finspång, Värnersberg, Västralund,
Ysunda Allmänning, Ysunda,
Åfallet, Åkkärrsfallet (Åktjerrsfallet), Åktorpet, Åsunda,
Ägorna Stjärnvik, Älgsjöbron (Elgsjöbron), Änden, Ängnäs,
Ölstad Komministerboställe, Ölstad Västra, Ölstad, Ölstorp, Öna, Össby (Ösby) Frälsegård, Össby (Ösby) Storgård, Össby (Ösby) Tredingsgård, Össby (Ösby), Östergården Ingelstad, Österängen Lilla, Österängen Stora, Östralund, Översätra (Översätter), Övertorp,


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Risinge, Husförhörslängd (AI:17 and AI:18) 1835-1840, Ortregister