Rasbokil Parish, Uppsala, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 21:54, 15 June 2012 by LarsonW (talk | contribs) (Parish I.D. info)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Rasbokil Parish, Uppsala, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Uppsala ärkestift, 1989- Uppsala
Pastorat -1971 Rasbo and Rasbokil, 1972- Rasbo, Rasbokil, Tuna and Stavby
Län 1634- Uppsala
Landskap Uppland
Härad Rasbo
Tingslag -1903 Rasbo härad, 1904-1966 Tiunda, 1967-1970 Uppsala läns norra domsaga
Domsaga 1680-1714 see Bälinge, 1715-1926 Uppsala läns mellersta, 1927-1966 Uppsala läns södra, 1967-1973 Uppsala läns norra, 1974- Uppsala
Fögderi 1720-1878 Fjärde, 1879-1885 Tredje, 1886-1917 Uppsala läns mellersta, 1918-1966 Tiunda, 1967- Uppsala
Länsmansdistrikt -1917 Rasbo härad
Kronofogdedistrikt 1965- Uppsala
Kommun 1863-1951 Rasbokil, 1952-1966 Rasbo, 1967-1973 Oland, 1974- Uppsala
Militär indelning Lif-Regementets Dragon-Corps: Norra Uplands Sqvadron, Norra Uplands Kompani, Uplands Regemente: Rasbo Kompani, Extra Soldat-Roteringen, Upplands Regemente: Rasbo kompani, - 1791 Livregementet till Häst: Norra Upplands kompani, 1791 - 1815 Livregementsbrigadens Kyrassiärkår: Norra Upplands skvadron, 1815 - Livregementets Dragonkår (Dragoner): Norra Upplands skvadron
FamilySearch I.D. 6372222
NAD Ref Code SE/ULA/11266


Place Names

Björndalen, Bol, Bol ägor, Borstbol, Djurhagen, Edeby, Fattighuset, Fjällsvedjan, Fornby, Fornbytorp, Fornby ägor, Fräkenmyra, Grändal, Gränsta, Gräntorp, Grönvall, Gökdal (Lilla), Helgeby, Helgeby ägor, Hesselbol, Iliansby, Ingvasta, Ingvasta ägor, Jobsby, Johannisberg, Klockaregården, Klinten, Klivinge, Klivinge ägor, Krokmyran, Kullbol, Kvarn, Kölinge, Kölinge ägor, Körlinge, Körlinge såg, Körlinge ägor, Lakuln, Lejdet, Lilla Gökdal, Lillbol, Lillsvedjan, Limuntorp, Lura, Länsmansbol, Mellanbol, Myrtorp, Nybygget, Nyhagen, Nyvalla, Orrbol, Prostbol, Ragvalsbol, Sandhagen, Skallbyn, Skallerbol, Skarpvreten, Skeppsbacken, Skolhuset, Skräddarbol, Stentorp, Svarvarbol, Sågen, Tallhammar, Tibble, Tibble ägor, Tätorp, Ycklinge, Ycklinge ägor, Vitmyran, Årby, Årby kvarn, Årby torp, Örkulla,To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Riksarkivet. "Rasbokil Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). April 2011 http://www.nad.ra.se/

Rasbolkil, Husförhörslängd 1846-1850, Ortregister.