Difference between revisions of "Poland Archives and Libraries"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
m (Descriptive text with imbedded URL's per Manuel of Style)
m (fixed link)
(7 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
Back to [[Poland|Poland Page]]►  
 
Back to [[Poland|Poland Page]]►  
  
Helpful guides to addresses of Polish repositories are:  
+
Pomocne przewodniki, adresy, repozytoria są możliwe do odszukania w:  
  
*Archives collect and preserve original documents of organizations such as governments or churches.  
+
*'''Archiwach, '''które zbierają i przechowują oryginały dokumentów kościelnych,rządowych i innych.  
*Libraries generally collect published sources such as books, maps, and microfilm. This section describes the major repositories of genealogical and historical records and sources for Poland. When one of these institutions is referred to elsewhere in the FamilySearch Wiki, there will be a link to return to this article to obtain the address.
+
*'''Bibliotekach cyfroweych '''które na ogół udostępniają opublikowane źródla, takie jak książki, mapy i mikrofilmy. Głównie zajmują się udostępnianiem repozytoriów genealogicznych i historycznych oraz źródłeł polskich. Kiedy źródło jest opisane na FamilySearch Wiki, tam będzie podany link z adresem by móc powrócić do tego tematu.
  
If you plan to visit a repository in Poland, contact the organization and ask for information about its collection, hours, services, and fees.  
+
Jeśli zamierzasz odwiedzić repozytorium na terenie kraju, skontaktuj się z konkretną placówką i poproś o podanie informacji o posiadanych zbiorach, godzin urzędowania, rodzaju świadczonych usług i cennika opłat.  
  
Although the original records you need may be in an archive or library in Poland, the Family History Library may have a microfilm copy of them. The library has copies of many records from Polish archives.  
+
Chociaż oryginalne zapisy mogą znajdować się w archiwum lub bibliotece na terenie Polski, Biblioteka Historii Rodziny może mieć kopię mikrofilmu do udostępnienia. Biblioteka posiada kopie wiele rekordów z polskich archiwów.  
  
The Polish government collects records relating to Polish history, culture, and people. These include records of genealogical value such as:  
+
Polskie placówki archiwizują zapisy związane z historią polski, kultury i ludzi. Są to zapisy  przede wszystkim o wartościach genealogicznych takich jak:  
  
*Transcripts of church records
+
*Zapisy w księgach kościoła wyznania katolickiego<br>
*Jewish records
+
*Zapisy w księgach kościoła wyznania mojżeszowego<br>
*Church records no longer in the possession of the church including many Protestant church records
+
*Kościół protestancki zrezygnował już z rejestracji niektórych danych
*Civil registration turned in by local civil registration offices
+
*Ewidencja ludności i rejestry urodzeń, ślubów, zgonów prowadzone przez Urzędy Stanu Cywilnegoi
*Census returns
+
*Dokumentacja spisowa ludności i gospodarstw<br>
*Court records
+
*Dokumentacja sądowa
*Military records
+
*Dokumentacja wojskowa<br>
*Emigration lists
+
*Listy emigracyjne
*Land records
+
*Ewidencja gruntów<br>
  
Poland has two major types of genealogical repositories: government-run archives and offices and church-run archives. Government-run archives include the state and provincial archives as well as the civil registry offices.  
+
Archiwa w Polsce: Informator adresowy. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1996. (Książka FHL 943,8 J54ap.) Ten przewodnik opisuje usługi z archiwów i bibliotek w Polsce, jak również pewne ograniczone informacje dotyczące głównych archiwów i bibliotek w innych obszarach świata.  
  
''Archiwa w Polsce: Informator adresowy''(Archives in Poland: Informant of Addresses). Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Panstwowych, 1996. (FHL book 943.8 J54ap.) This guide describes the services of the archives and libraries in Poland as well as some limited information for major archives and libraries in other areas of the world.
+
Lewanski, Richard C. ''Guide to Polish Libraries and Archives.''(Przewodnik po polskich bibliotekach i archiwach) New York, New York: Columbia University Press, 1974. (FHL book 943.8 J54l.)  
 
 
Lewanski, Richard C. ''Guide to Polish Libraries and Archives.'' New York, New York: Columbia University Press, 1974. (FHL book 943.8 J54l.)  
 
  
 
=== State Archives  ===
 
=== State Archives  ===
  
[[Image:Poland Archives.jpg|thumb|right|1600px]]  
+
[[Image:Poland Archives.jpg|thumb|right|1600px|Poland Archives.jpg]]  
  
 
There are several regional state archives. These collect civil records and civil transcripts (copies) of church records. Recent records, generally those less than 100 years old, are kept at local civil registration offices (Urz<span>ą</span>d Stanu Cywilnego).  
 
There are several regional state archives. These collect civil records and civil transcripts (copies) of church records. Recent records, generally those less than 100 years old, are kept at local civil registration offices (Urz<span>ą</span>d Stanu Cywilnego).  
Line 42: Line 40:
 
*To do a search on their holdings go to the following site:[http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php?l=en Archiwa Panstwowe:The SEZAM database in English or Polski]
 
*To do a search on their holdings go to the following site:[http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php?l=en Archiwa Panstwowe:The SEZAM database in English or Polski]
  
*Naczelna Dyrekcja has published two books about the holdings of all the national archives in Poland:<br>
+
*Naczelna Dyrekcja has published two books about the holdings of all the national archives in Poland:<br>  
 
**Biernata, Andrzeja and Anny Laszuk. ''Archiwa panstwowe w Polsce, Przewodnik po zasobach'' (State Archives in Poland, Guide to Resources). Warszawa: "DiG," 1998.&nbsp; (FHL book 943.8J54a 1998.)  
 
**Biernata, Andrzeja and Anny Laszuk. ''Archiwa panstwowe w Polsce, Przewodnik po zasobach'' (State Archives in Poland, Guide to Resources). Warszawa: "DiG," 1998.&nbsp; (FHL book 943.8J54a 1998.)  
**Laszuk, Anna. ''Ksiegi metrykalne i stanu cywilnego w&nbsp;archiwach panstwowych w Polsce, Informator'' (Parish and Civil Registration Records at State Archives in Poland, Directory).Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów&nbsp;Panstwowych, 1998. (FHL book 943.8 J53k.)
+
**Laszuk, Anna. ''Ksiegi metrykalne i stanu cywilnego w&nbsp;archiwach panstwowych w Polsce, Informator'' (Parish and Civil Registration Records at State Archives in Poland, Directory).Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów&nbsp;Panstwowych, 1998. (FHL book 943.8 J53k.)  
 
*For the vital records at the State Archives in Poland: See the [http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/pradziad.php PRADZIAD] database. Enter the name of the town where the parish, the public registry office or the religious community were located, or enter the name of the commune on the territory of which the town searched for is located, or the county on the territory of which it was located before the war; select the name of the province within the 1975-1998 or 1918-1939 borders; select the denomination or religion in respect of which the register was kept; select the type of event.
 
*For the vital records at the State Archives in Poland: See the [http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/pradziad.php PRADZIAD] database. Enter the name of the town where the parish, the public registry office or the religious community were located, or enter the name of the commune on the territory of which the town searched for is located, or the county on the territory of which it was located before the war; select the name of the province within the 1975-1998 or 1918-1939 borders; select the denomination or religion in respect of which the register was kept; select the type of event.
  
Line 51: Line 49:
 
*More records at the state archives:<br>
 
*More records at the state archives:<br>
  
'''The State Archive in Lomza''' The Registry of Residents since 1899 –For some of the towns within the province –for details we have to contact the archives.<br>'''The State Archive in Torun''' The Residents Registration Records 1865-1930, Police Records –Passport Applications 1920-1939, Lists of Residents for surrounding area (Chelmza)<br>'''The State Archive in Krakow''' The List of Residents in the City of Krakow from 1921 (1850, 1857, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910). Go to: [http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/ela.php ELA] database - under „tytul spisu” put "spis ludnosci")<br>'''The State Archive in Przemysl''' The Greek-Catholic Church Records from the area of Przemysl and Rzeszow (you can find more detail information about it in the “East European Genealogist” Winter 1997).<br>At [http://www.olsztyn.ap.gov.pl/projekt/wybierz.php State Archive in Olsztyn] you&nbsp;can perform&nbsp;searches or go directly to&nbsp;[http://www.olsztyn.ap.gov.pl/projekt/usc.php State Archive in Olsztyn / Szukaj] where you will find&nbsp;over '''550&nbsp;digitized books''' (with Polish headings).&nbsp; Within&nbsp;these books,&nbsp;the&nbsp;digitized documents for&nbsp;births, marriages, and deaths are written in German.
+
'''The State Archive in Lomza''' The Registry of Residents since 1899 –For some of the towns within the province –for details we have to contact the archives.<br>'''The State Archive in Torun''' The Residents Registration Records 1865-1930, Police Records –Passport Applications 1920-1939, Lists of Residents for surrounding area (Chelmza)<br>'''The State Archive in Krakow''' The List of Residents in the City of Krakow from 1921 (1850, 1857, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910). Go to: [http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/ela.php ELA] database - under „tytul spisu” put "spis ludnosci")<br>'''The State Archive in Przemysl''' The Greek-Catholic Church Records from the area of Przemysl and Rzeszow (you can find more detail information about it in the “East European Genealogist” Winter 1997).<br>At [http://www.olsztyn.ap.gov.pl/projekt/wybierz.php State Archive in Olsztyn] you&nbsp;can perform&nbsp;searches or go directly to&nbsp;[http://www.olsztyn.ap.gov.pl/projekt/usc.php State Archive in Olsztyn / Szukaj] where you will find&nbsp;over '''550&nbsp;digitized books''' (with Polish headings).&nbsp; Within&nbsp;these books,&nbsp;the&nbsp;digitized documents for&nbsp;births, marriages, and deaths are written in German.  
  
 
=== Branches of State Archives of Poland  ===
 
=== Branches of State Archives of Poland  ===
Line 65: Line 63:
 
For a listing of Polish archives with connections to the Internet see:  
 
For a listing of Polish archives with connections to the Internet see:  
  
[http://www.rootsweb.com/~polwgw/addresses.html http://www.rootsweb.com/~polwgw/addresses.html<br><span id="fck_dom_range_temp_1320793552884_340" />]
+
[http://www.rootsweb.com/~polwgw/addresses.html http://www.rootsweb.com/~polwgw/addresses.html<br><span id="fck_dom_range_temp_1320793552884_340" />]  
  
[http://www.jewishgen.org/databases/#Poland www.jewishgen.org/infofiles/'''poland'''.html<br>]
+
[http://www.jewishgen.org/databases/#Poland www.jewishgen.org/infofiles/'''poland'''.html<br>]  
  
 
[http://www.sztetl.org.pl/en/.../olsztyn...archives/6994,state-archive-in-olszty State Archives in Olsztyn]  
 
[http://www.sztetl.org.pl/en/.../olsztyn...archives/6994,state-archive-in-olszty State Archives in Olsztyn]  
  
<br>
+
<br>  
  
[http://www.jewishgen.org/infofiles/poland/PolishTownsArchives.htm http://www.jewishgen.org/infofiles/poland/PolishTownsArchives.htm<br>]
+
[http://www.jewishgen.org/infofiles/poland/PolishTownsArchives.htm http://www.jewishgen.org/infofiles/poland/PolishTownsArchives.htm<br>]  
  
 
==== <br>ARCHIVES  ====
 
==== <br>ARCHIVES  ====
Line 79: Line 77:
 
[http://www.archiwa.gov.pl/ Polish State Archives in Warsaw]  
 
[http://www.archiwa.gov.pl/ Polish State Archives in Warsaw]  
  
[http://www.katowice.ap.gov.pl/ State archives of Katowice]
+
[http://www.katowice.ap.gov.pl/ State archives of Katowice]  
  
[http://www.ap.wroc.pl/index_de.html State archives in Wrocław State archives in Wrocław]
+
[http://www.ap.wroc.pl/index_de.html State archives in Wrocław State archives in Wrocław]  
  
 
&nbsp;<br>[http://www.gca.ch/Genealogie/Oels/staatsarchiv_breslau.htm http://www.gca.ch/Genealogie/Oels/staatsarchiv_breslau.htm]&nbsp; Information about the State Archives in Breslau and information about Kreis Oels.<br>[http://www.torun.ap.gov.pl/en/index.php State Archives in Torun and Woclawek]  
 
&nbsp;<br>[http://www.gca.ch/Genealogie/Oels/staatsarchiv_breslau.htm http://www.gca.ch/Genealogie/Oels/staatsarchiv_breslau.htm]&nbsp; Information about the State Archives in Breslau and information about Kreis Oels.<br>[http://www.torun.ap.gov.pl/en/index.php State Archives in Torun and Woclawek]  
Line 87: Line 85:
 
[http://www.archiwa.net Naukowy Portal Archiwalny]&nbsp;&nbsp;<br>[http://www.polska.pl Archiwa Państwowe na portalu] <br>[http://www.poznan.ap.gov.pl Poznań w Dokumentach]&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>[http://www.bkpan.poznan.pl Biblioteka Kórnicka]&nbsp;  
 
[http://www.archiwa.net Naukowy Portal Archiwalny]&nbsp;&nbsp;<br>[http://www.polska.pl Archiwa Państwowe na portalu] <br>[http://www.poznan.ap.gov.pl Poznań w Dokumentach]&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>[http://www.bkpan.poznan.pl Biblioteka Kórnicka]&nbsp;  
  
[http://www.christoph-www.de/archivns1.html For Slask area]
+
[http://www.christoph-www.de/archivns1.html For Slask area]  
  
 
=== Provincial or County Archives  ===
 
=== Provincial or County Archives  ===
Line 106: Line 104:
 
In Poland, records created by the local government less than 100 years ago—including birth, death, and marriage records—are kept in local offices. These records are not available to the public. For more information about these offices (which are comparable to county courthouses and town halls in the U.S.) and their records, see [[Poland Civil Registration- Vital Records]].  
 
In Poland, records created by the local government less than 100 years ago—including birth, death, and marriage records—are kept in local offices. These records are not available to the public. For more information about these offices (which are comparable to county courthouses and town halls in the U.S.) and their records, see [[Poland Civil Registration- Vital Records]].  
  
You can get information about records kept at local civil offices by writing to them. See [[Poland Letter Writing Guide|Poland Letter Writing Guide]].[[Poland Language and Languages|<br>]]
+
You can get information about records kept at local civil offices by writing to them. See [[Poland Letter Writing Guide|Poland Letter Writing Guide]].[[Poland Language and Languages|<br>]]  
  
 
=== Church Archives  ===
 
=== Church Archives  ===
Line 122: Line 120:
 
=== Some of the records found at the church archives  ===
 
=== Some of the records found at the church archives  ===
  
Archdiocese Archive in Bialystok is in possession of the extracts from the vital records (total of 1041 volumes) from1865 up to the current year. The extracts are listed in accordance with the following Decanates:<br>
+
Archdiocese Archive in Bialystok is in possession of the extracts from the vital records (total of 1041 volumes) from1865 up to the current year. The extracts are listed in accordance with the following Decanates:<br>  
  
*Decanate Białystok - 430 volumes <br>
+
*Decanate Białystok - 430 volumes <br>  
*Decanate Korycin - 64 volumes<br>
+
*Decanate Korycin - 64 volumes<br>  
*Decanate Krynki - 81 volumes<br>
+
*Decanate Krynki - 81 volumes<br>  
*Decanate Knyszyn - 93 volumes<br>
+
*Decanate Knyszyn - 93 volumes<br>  
*Decanate Dąbrowa Białostocka - 74 volumes<br>
+
*Decanate Dąbrowa Białostocka - 74 volumes<br>  
*Decanate Sokółka - 182 volumes<br>
+
*Decanate Sokółka - 182 volumes<br>  
*Decanate Grodno (1865-1937) - 92 volumes<br>
+
*Decanate Grodno (1865-1937) - 92 volumes<br>  
 
*Decanate Łunna (1922-1937) - 25 volumes<br>
 
*Decanate Łunna (1922-1937) - 25 volumes<br>
  
Line 155: Line 153:
 
=== Web Sites  ===
 
=== Web Sites  ===
  
[http://www.loc.gov/fedsearch/metasearch/?cclquery=poland#query=(poland)&filter=pz:id=lcweb|ammem|catalog|ppoc|thomas Portal Poland Library of Congress]  
+
[http://www.loc.gov/fedsearch/metasearch/?cclquery=poland#query=(poland)&filter=pz:id=lcweb%7Cammem%7Ccatalog%7Cppoc%7Cthomas Poland Library of Congress]  
  
<br>[http://www.chipublib.org/cplbooksmovies/poptopics/pah.php http://www.chipublib.org/cplbooksmovies/poptopics/pah.php]  
+
[http://www.chipublib.org/cplbooksmovies/poptopics/pah.php Explore the experiences and stories of Polish Americans&nbsp;found in&nbsp;the Chicago Public Library]  
  
 
[[Category:Poland]]
 
[[Category:Poland]]

Revision as of 02:13, 20 November 2012

Back to Poland Page

Pomocne przewodniki, adresy, repozytoria są możliwe do odszukania w:

 • Archiwach, które zbierają i przechowują oryginały dokumentów kościelnych,rządowych i innych.
 • Bibliotekach cyfroweych które na ogół udostępniają opublikowane źródla, takie jak książki, mapy i mikrofilmy. Głównie zajmują się udostępnianiem repozytoriów genealogicznych i historycznych oraz źródłeł polskich. Kiedy źródło jest opisane na FamilySearch Wiki, tam będzie podany link z adresem by móc powrócić do tego tematu.

Jeśli zamierzasz odwiedzić repozytorium na terenie kraju, skontaktuj się z konkretną placówką i poproś o podanie informacji o posiadanych zbiorach, godzin urzędowania, rodzaju świadczonych usług i cennika opłat.

Chociaż oryginalne zapisy mogą znajdować się w archiwum lub bibliotece na terenie Polski, Biblioteka Historii Rodziny może mieć kopię mikrofilmu do udostępnienia. Biblioteka posiada kopie wiele rekordów z polskich archiwów.

Polskie placówki archiwizują zapisy związane z historią polski, kultury i ludzi. Są to zapisy  przede wszystkim o wartościach genealogicznych takich jak:

 • Zapisy w księgach kościoła wyznania katolickiego
 • Zapisy w księgach kościoła wyznania mojżeszowego
 • Kościół protestancki zrezygnował już z rejestracji niektórych danych
 • Ewidencja ludności i rejestry urodzeń, ślubów, zgonów prowadzone przez Urzędy Stanu Cywilnegoi
 • Dokumentacja spisowa ludności i gospodarstw
 • Dokumentacja sądowa
 • Dokumentacja wojskowa
 • Listy emigracyjne
 • Ewidencja gruntów

Archiwa w Polsce: Informator adresowy. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1996. (Książka FHL 943,8 J54ap.) Ten przewodnik opisuje usługi z archiwów i bibliotek w Polsce, jak również pewne ograniczone informacje dotyczące głównych archiwów i bibliotek w innych obszarach świata.

Lewanski, Richard C. Guide to Polish Libraries and Archives.(Przewodnik po polskich bibliotekach i archiwach) New York, New York: Columbia University Press, 1974. (FHL book 943.8 J54l.)

State Archives

Poland Archives.jpg

There are several regional state archives. These collect civil records and civil transcripts (copies) of church records. Recent records, generally those less than 100 years old, are kept at local civil registration offices (Urząd Stanu Cywilnego).

The State Archives of Poland are not open to the public. Limited access is offered only to scholars who have first acquired permission from the state archive where they plan to visit. Some of the materials you need may be found in local church and civil offices.

Microfilm copies of many records at the Polish State Archives are available at the Family History Library, but the State Archives have several records that have not yet been filmed. If the records you need are not in the Family History Library collection, you may request information from, or photocopies of, the records you need by writing to the Directorate of the Polish State Archives (Naczelna Dyrekcja). They will forward your request to the appropriate state archive.

 • Naczelna Dyrekcja has published two books about the holdings of all the national archives in Poland:
  • Biernata, Andrzeja and Anny Laszuk. Archiwa panstwowe w Polsce, Przewodnik po zasobach (State Archives in Poland, Guide to Resources). Warszawa: "DiG," 1998.  (FHL book 943.8J54a 1998.)
  • Laszuk, Anna. Ksiegi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach panstwowych w Polsce, Informator (Parish and Civil Registration Records at State Archives in Poland, Directory).Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Panstwowych, 1998. (FHL book 943.8 J53k.)
 • For the vital records at the State Archives in Poland: See the PRADZIAD database. Enter the name of the town where the parish, the public registry office or the religious community were located, or enter the name of the commune on the territory of which the town searched for is located, or the county on the territory of which it was located before the war; select the name of the province within the 1975-1998 or 1918-1939 borders; select the denomination or religion in respect of which the register was kept; select the type of event.
 • Archiwum Zabużańskie Urzędu Stanu Cywilnego Warszawa Śródmieście, ul. Smyczkowa 14, 02-678 Warszawa. For catholic records check the Register of Vital Records of Roman Catholic Parishes from the Region beyond the Bug River by Edward A. Peckwas.
 • More records at the state archives:

The State Archive in Lomza The Registry of Residents since 1899 –For some of the towns within the province –for details we have to contact the archives.
The State Archive in Torun The Residents Registration Records 1865-1930, Police Records –Passport Applications 1920-1939, Lists of Residents for surrounding area (Chelmza)
The State Archive in Krakow The List of Residents in the City of Krakow from 1921 (1850, 1857, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910). Go to: ELA database - under „tytul spisu” put "spis ludnosci")
The State Archive in Przemysl The Greek-Catholic Church Records from the area of Przemysl and Rzeszow (you can find more detail information about it in the “East European Genealogist” Winter 1997).
At State Archive in Olsztyn you can perform searches or go directly to State Archive in Olsztyn / Szukaj where you will find over 550 digitized books (with Polish headings).  Within these books, the digitized documents for births, marriages, and deaths are written in German.

Branches of State Archives of Poland

Regional branches of the State Archives, located in major cities, collect records of the area they serve.

Addresses of these archives are available on several Internet sites:

The Head Office of State Archives

Polish Archives

For a listing of Polish archives with connections to the Internet see:

http://www.rootsweb.com/~polwgw/addresses.html

www.jewishgen.org/infofiles/poland.html

State Archives in Olsztyn


http://www.jewishgen.org/infofiles/poland/PolishTownsArchives.htm


ARCHIVES

Polish State Archives in Warsaw

State archives of Katowice

State archives in Wrocław State archives in Wrocław

 
http://www.gca.ch/Genealogie/Oels/staatsarchiv_breslau.htm  Information about the State Archives in Breslau and information about Kreis Oels.
State Archives in Torun and Woclawek

Naukowy Portal Archiwalny  
Archiwa Państwowe na portalu
Poznań w Dokumentach   
Biblioteka Kórnicka 

For Slask area

Provincial or County Archives

In Poland many provinces have their own repositories for records pertaining to their area that are separate from those of the national government.

Many records of genealogical value are kept by these archives, including:

 • Birth, marriage, and death records
 • Census records (when available)
 • Land records
 • Some church records

The provincial archives of Poland are not open to the public. Limited access is offered only to scholars and those who have received specific permission in writing from the Polish Directorate of the Polish State Archives in Warszawa.

Local Civil Offices

In Poland, records created by the local government less than 100 years ago—including birth, death, and marriage records—are kept in local offices. These records are not available to the public. For more information about these offices (which are comparable to county courthouses and town halls in the U.S.) and their records, see Poland Civil Registration- Vital Records.

You can get information about records kept at local civil offices by writing to them. See Poland Letter Writing Guide.

Church Archives

Church archives collect records generated by the church, such as parish registers. Each diocese has its own policies regarding gathering records into the archive of the diocese. Generally, older records are found in the diocesan archives; more recent records are found at the local parish.

Some Catholic dioceses have gathered older records into a diocesan archive. You can write to these archives and request brief searches of their records. See Poland Church Records.

Protestant church records can be difficult to locate in Poland. Many have been lost due to wars and boundary changes, especially so in former Pomerania regions. Many other records have been filmed and are listed in the Family History Library Catalog. In a few cases, records still exist in the local church but have not been microfilmed (e.g. Lublin Lutheran). For a complete listing of Protestant Church archives and repositories, see references in Poland Church Directories. Some Lutheran records for former Prussian regions are held in Lutheran Church Archives in Berlin. Protestants should not hesitate to look into Catholic records for their information. If no Lutheran or other Protestant church existed in a particular area, the residents would have been civilly obligated to register their b/m/d at the nearest Catholic Church.

Many church records are kept by local parishes, which may also have earlier records. You can write to local parishes and church archives for information. See Poland Church Records.

Genealogical Societies with focus on specific regions of Poland can often help to find records that may be particularly elusive.

Some of the records found at the church archives

Archdiocese Archive in Bialystok is in possession of the extracts from the vital records (total of 1041 volumes) from1865 up to the current year. The extracts are listed in accordance with the following Decanates:

 • Decanate Białystok - 430 volumes
 • Decanate Korycin - 64 volumes
 • Decanate Krynki - 81 volumes
 • Decanate Knyszyn - 93 volumes
 • Decanate Dąbrowa Białostocka - 74 volumes
 • Decanate Sokółka - 182 volumes
 • Decanate Grodno (1865-1937) - 92 volumes
 • Decanate Łunna (1922-1937) - 25 volumes

The Archive of the Polish Province of Dominicans in Krakow is in possession of catholic records from Czortkow, right now within the borders of the Ukraine. www.dominikanie.pl, ul. Stolarska 12 , 30-215 Krakow, Poland.

Other Libraries

Some useful sources, such as local histories, city directories, maps, newspapers, and genealogies, are available in major libraries in Poland and the United States. Contact these libraries and ask about their collection, hours, services, and fees.

Historical and Genealogical Societies

Very few historical and genealogical societies exist in Poland. Such societies may maintain libraries that collect genealogical records. Some North American societies are also working at indexing and/or extracting data from Polish records of various types. For more information, including addresses of some societies, see Poland Societies.

Inventories, Registers, and Catalogs

Many archives have catalogs, inventories, guides, or periodicals that describe their records and how to use them. If possible, study these guides before you visit an archive so that you can use your time more effectively.

The Family History Library has copies of several published inventories, catalogs, directories, and guides of other libraries. These records are listed in the Family History Library Catalog under:

POLAND - ARCHIVES AND LIBRARIES

POLAND, (COUNTY) - ARCHIVES AND LIBRARIES

Web Sites

Poland Library of Congress

Explore the experiences and stories of Polish Americans found in the Chicago Public Library