Pjätteryd Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 22:21, 15 December 2012 by DuboisM (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Pjätteryd Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Kronoberg
Landskap Småland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names 

Abborrslätt, Abrahamsborg, Anderstorp, Askersund, Aspholmen Kvarn,

Backatorpet, Backstuga ; Abborraslätt- Barset- Boastad-Bökhult- Fotabol- Fothult Norrgård, Södergård- Grimsbygd- Grävlingsrås- Gåaryd- Hökhult- Klöxhult Norrgård- Linnerås- Långaskog- Länshult- Länshult Södergård- Millebygen- Möcklehult Östergård- Nybygden- Osnaköp Norrgård- Södergård- Prästgården- Ruke- Sjöabro- Stenshult Östergård - Yxnäs, Barset, Bengtsboda Bökhult- Skeppshult, Bengtstorp, Bergagården. Björkeberg, Björkedal, Björkerås, Björkö Norra, - Bökhult, Björnhult, Boastad, Bockatorp, Bokelid, Brantelid, Brokabygd, Brostugan Bergagården- Osnaköp Norrgård, Bruudden, Bäckastugan, Bökenstorp, Bökeveka, Bökhult, Bökön,

Daltorpet, Djursnäs,

Ekelida, Ekhult Västra- Östra, Ekåsen, Eldsboda, Elinstorp, Eriksberg, Eriksdal, Erlandsås,

Fallatorpet, Fattighuset, Finnhult, Flyhagen, Fotabol, Fotatorp Södra, Fothult Norrgård- Södergård, Froagården Lönshult, Fållalund, Fållen,

Gammalstorp, Garveriet, Glädjelida, Granaholm, Granesprång, Grenadjärtorp Bökhult- Gåaryd kvarn- Klöxhult Södergård- Osnaköp Norrgård, Grimsbygd, Grävlingshall, Grävlingsholm, Grävlingsrås, Grönadal, Grönelid, Grönningetorp, Gummesberg, Gummestorp, Gustafsfors, Gåaryd, Gåraryd kvarn, Gölsmåla,

Hagatorp Lilla- Stora, Hagstad, Haraholm, Hassletorpet, Helsingborg, Helsingdal, Helsingör, Heslerås, Heurlinsdal, Holmen Lilla- Stora, Hult Lilla, Hulthagen, HulugårdenLönshult, Huluvik, Hyttan, Håkansberg, Håkansholm, Håkanstorp, Håresköp, Häradshövdingsbostället Kalv, Häradskrivarebostället Kolborset, Hästhagen, Högelid Lilla- Stora, Hökhult, Hökåsen,

Johansdal Möcklehult Östergård, Johansdal Nybygden- Osnaköp Södergård, Johansholm, Jonsboda, Jonsköp, Jonstorp, Jordkojan Bökön-Fothult Norrgård- Käxnäs, Juleboda, Julsnäs, Jönsö,

Kalvsnäs, Carlstorp, Kiastad, Kiastadvik, Kihagen (Kohagen?), Killeberg Hökhult- Skärshult, Klöxhult Norrgård-Rusthåll- Södergård, Korsbacke(n), Kristinelund, Krusatorpet, Krypatorp (Soldattorp) Skeppshult, Kråkatorp, Kullen,  Kållakärr, Kållasund, Kärrnäs, Käxnäs,

Leaboda, Liatorpet, Lillö, Lindholm, Lindholmen Stenshult, Lindhult, Lindås Västra- Östra, Lindåsen, Lindön, Linneboda, Linnerås, Lommastugan, Lundbyholm, Lunden Håresköp- Kolborset, Långaskog, Länshult, Lärkesö, Lönsboda, Lönshult Froagård- Hulugård- Norrgård - Södergård, Lövhult,

Madestorp Norra- Södra, Marielund, Milleboda, Millebygden, Möcklehult Västergård- Östergård,

Norratorp Fothult Södergård- Sjöabro, Norrgården Kolborset, Norrgården Osnaköp, Nybygden, Nybygget, Nydala, Nöjet,

Olovsdal, Olovstorp, Ormakulla, Orraberg, Osholmen, Oshult, Osnaköp Södergård, Ottersnäs,

Pappersbruket, Persatorpet, Perstorp Boastad- Fothult, Petersborg, Pettersdal, Pikatorpet, Planen Långaskog- Runnarsköp, Prästgården,

Rosendal, Rosenlund, Ruke -kvarn-Ladugård, Runnarsköp, Runnebäck,

Samuelstorp, Sjötorpet, Sjöudden, Skeppshult, Skogsnös, Skyttaholm, Skärmansköp, Skörsholm, Skörshult, Skärsnäs, Skövlehyltan, Slättebacke, Smedsholm, Snickareboda, Soldattorp; Hökön- Håresköp- Hökhult- Lindhult- Lönshult- Hulugård- Onsaköp Södergård- Skärshult- Svinaberga- Yxnäs, Soldattorp (Krypatorp) Skeppshult, Spåningsrås, Stackudden, Stensberg, Stenshult Västergård- Östergård, Stenslund, Stensnäs, Stockhult Lilla- Stora, Strömhult, Stuga utan namn; Bökhult- Lönshult Norrgård- Möcklehult Västergård- Stenshult, Sunesholm, Svanaboda, Svanberg, Svensboda, Svenslund, Svenstorp, Svinaberga, Kolborset Södergård, Södratorp, Söraholm,

Tommatorpet (Tummatorpet), Tornet, Tranebäck, Trekanten, Tvivelstorp, Tången,

Ulvatorpet,

Wannås, Vilhelmsdal, Wittsjö, Wägaholm, Wäktarestugan, Wästerboda, Wästerhult, Wästervik,

Yxnäs,

Åhus, Åraslöv, Åtorpet,

Öarne, Öjhult, Örsholm, Örshult, Ösjsöholm, Östratorp,


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References 

Pjätteryd Parish, 1841-1846 AI;9, Husförhörslängd. Ort register.