Parishes of Historic Caernarfonshire

From FamilySearch Wiki
Revision as of 10:35, 16 May 2013 by Bromaelor (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Wales

Parishes

Here is a list of parishes which were in historic Caernarfonshire.

Under the Local Government Act 1972, the county and administrative county of Caernarfonshire were abolished, for both local government and ceremonial purposes, on April 1, 1974.

Click on a parish name for more information.

Aber Ceidio Llanbedr-y-Cennin Llanllyfni Prenteg
Abererch Chwilog Llanberis Llannor Pwllheli
Aberconwy Clynnog Llanddeiniolen Llanrhychwyn Rhiw
Aberdaron Conwy Llandegwning Llanrug Rhiw with Llanfaelrhys
Abersoch
Llandinorwig Llanrwst Rhos-fawr
Bangor Cricieth Llandudno Llanwnda Rhosgadfan
Bardsey Island Denio Llandudno cum Eglwys Rhos Llanystumdwy Rhoslan
Beddgelert Dinorwig Llandudwen Llechwedd Rhostryfan
Bethesda Dolbenmaen Llandwrog Llysfaen Ro-wen
Betws y Coed Llandygwnning Maenan Tal-y-bont
Betws Garmon Dolwyddelan Llandygái Mellteyrn Tal-y-sarn
Bodfaen Dwygfylchi Llanengan Meyllteyrn Talsarn
Bodfel Edern Llanfaelrhys Moel Tryfan Talysarn
Bodferin Eglwys Rhos Llanfagladen Moeltryfan Tanysgafell
Bodfuan Eidda Llanfaglan Morfa Nefyn The Abbey
Boduan Garndolbenmaen Llanfair-is-gaer Nebo Tre-garth
Bontewydd Glanogwen Llanfairfechan Nefyn Treflys
Botwnnog
Llanfihangel Bachellaeth Pant Glas Trefriw
Bryncroes Gyffin Llanfihangel-in-Rug Pen-rhos Tregarth
Buan Llanfihangel-y-Pennant Penisa'r-waun Tudweiliog
Caerhun Llangystennin Llanfihangel Rug Penllech Tynygroes
Caernarfon Llanrhos Llangelynin Penmachno Waunfawr
Llanaelhaearn Llangelynnin Penmorfa Ynyscynhaearn
Carmel Llangwnnadl Pentir
Carnguwch Llangybi Pentre'rfelin
Llanbeblig Llangystennin Penygroes
Llangïan Pistyll
Llanbedrog Llanhairn Porthdinllaen
Llaniestyn Porthmadog
Llanllechid


Version 2 - work in progress


Aberdaron
| Abererch
Abergwyngregin
Bangor
Beddgelert
Betws Garmon
Betws y Coed
Bodferin
Bodfean
Botwnnog
Bryncroes
Caerhun
Caernarfon
Carnguwch
Ceidio
Clynnog
Conwy
Cricieth
Denio
Dolbenmaen
Dolwyddelan
Dwygyfylchi
Edeyrn
Eglwysfach
Eglwys Rhos / Llanrhos
Gyffin
Llanfaelrhys
Llannor
Llanaelhaearn
Llanarmon
Llanbeblig
Llanbedr y Cennin
Llanbedrog
Llanberis
Llanddeiniolen
Llandygai
Llandegwning
Llandrillo yn Rhos
Llandudno
Llandudwen
Llandwrog
Llanengan
Llanfaglan
Llanfairfechan
Llanfair is Gaer
Llanfihangel Bachellaeth
Llanfihangel y Pennant
Llangelynnin
Llangian
Llangwnnadl
Llangystennin
Llangybi
Llaniestyn
Llanllechid
Llanllyfni
Llanrhychwyn
Llanrug
Llanrwst
Llanwnda
Llanystumdwy
Llysfaen
Mellteyrn
Nefyn
Penllech
Penmachno
Penmorfa
Penrhos
Pistyll
Rhiw
Treflys
Trefriw
Tudweiliog
Ynyscynhaearn
Ysbyty Ifan