Parishes of Historic Caernarfonshire

From FamilySearch Wiki
Revision as of 13:59, 15 May 2013 by Bromaelor (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Wales

Parishes

Here is a list of parishes which were in historic Caernarfonshire.

Under the Local Government Act 1972, the county and administrative county of Caernarfonshire were abolished, for both local government and ceremonial purposes, on April 1, 1974.

Click on a parish name for more information.

Aber Ceidio Llanbedrycennin Llanllyfni Prenteg
Abererch Chwilog Llanberis Llannor Pwllheli
Aberconwy Clynnog Llanddeiniolen Llanrhychwyn Rhiw
Aberdaron Conwy Llandegwning Llanrug Rhiw with Llanfaelrhys
Abersoch
Llandinorwig Llanrwst Rhos-fawr
Bangor Cricieth Llandudno Llanwnda Rhosgadfan
Bardsey Island Denio Llandudno cum Eglwys Rhos Llanystumdwy Rhoslan
Beddgelert Dinorwig Llandudwen Llechwedd Rhostryfan
Bethesda Dolbenmaen Llandwrog Llysfaen Ro-wen
Betws y Coed Dolgarrog Llandygwnning Maenan Tal-y-bont
Betws Garmon Dolwyddelan Llandygái Mellteyrn Tal-y-sarn
Bodfaen Dwygfylchi Llanengan Meyllteyrn Talsarn
Bodfel Edern Llanfaelrhys Moel Tryfan Talysarn
Bodferin Eglwys Rhos Llanfagladen Moeltryfan Tanysgafell
Bodfuan Eidda Llanfaglan Morfa Nefyn The Abbey
Boduan Garndolbenmaen Llanfair-is-gaer Nebo Tre-garth
Bontewydd Glanogwen Llanfairfechan Nefyn Treflys
Botwnnog Gwydir Llanfihangel Bachellaeth Pant Glas Trefriw
Bryncroes Gyffin Llanfihangel-in-Rug Pen-rhos Tregarth
Buan Hebron Llanfihangel-y-Pennant Penisa'r-waun Tudweiliog
Caerhun Llangystennin Llanfihangel Rug Penllech Tynygroes
Caernarfon Llanrhos Llangelynin Penmachno Waunfawr
Llanaelhaearn Llangelynnin Penmorfa Ynyscynhaearn
Carmel Llanarmon Llangwnnadl Pentir
Carnguwch Llanbadrig Llangybi Pentre'rfelin
Llanbeblig Llangystennin Penygroes
Llangïan Pistyll
Llanbedrog Llanhairn Porthdinllaen
Llaniestyn Porthmadog
Llanllechid