Difference between revisions of "Nykil Parish, Östergötland, Sweden Genealogy"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
(Added Place Names)
Line 20: Line 20:
 
=== Place Names  ===
 
=== Place Names  ===
  
Alstugan,
+
Alstugan, Alviken Majorsboställe, Anderstorp, Asplund (Aspelund) under Tostebo Rusthåll, Asplund under Hundkärr Boställe, Augmentet Visäter Västergård, Avlöningshemmanet Stora Kolaryd,
Alviken Majorsboställe,
+
 
Anderstorp,
+
<br>Backen, Backhemmet, Backstugan utan namn under Hörna Östergård, Backstugan utan namn under Kungshult, Backstugan utan namn under Kättestad Frälsegård, Backstugan utan namn under Ullstorp Ödegård, Backstugan utan namn under Visäter Västergård, Bastedalen, Bergdalen, Berget (Bergsäter), Berget under Näverdal, Berget under Ullstorp Ödegård, Bergslund under Drögshult Rusthåll, Bergslund under Häggebo, Bergslund under Ullstorp Ödegård, Bergsnäs, Bergstugan (Kvarnlyckan) under Kättestad Rusthåll, Bergstugan under Rötsla, Bergsäter under Lilla Kolaryd Rusthåll, Bergsäter under Lilla Tobo, Bergtomta, Bergtomta, Bjärsvik (Bjersvik) Rusthåll, Björklund under Gatekulla, Björklund under Hundkärr Boställe, Björklund under Knoppetorp, Björklund under Visäter Västergård, Björklund, Björksholm, Björksnäs (Björknäs) under Hörna Västergård, Björksnäs under Bjärsvikk Rusthåll, Björksnäs under Brickebo Boställe, Björksnäs under Skackebo Kronoskogvaktareboställe, Björksäter under Haraldstorp, Björksäter under Kopparhult, Björksäter under Tuna Rusthåll, Björneberg, Boarp Frälsegård, Boarp Mellangård, Boarp Storgård, Bostället Brickebo, Bostället Hundkärr, Bostället Måla, Bostället Träbo, Brickebo Boställe, Brink under Bjärsvik Rusthåll, Brink under Drögshult Rusthåll, Brobacken, Brona, Brostugan, Brostugan, Brunneby Trumslagareboställe, Brunnebystugan, Brånahult (Brånnhult), Bränngården Ullstorp, Bysäter, Bäck, Bäckelund, Bäcksholm, Bäckstugan (Sjöstugan),<br>
Asplund (Aspelund) under Tostebo Rusthåll,
+
 
Asplund under Hundkärr Boställe,
+
Damsäter, Djupdal (Djupdalen), Dockebo Garveri, Dockebo, Drögshult Nedergård, Drögshult Rusthåll, Drögshult Storgård,
Augmentet Visäter Västergård,
+
 
Avlöningshemmanet Stora Kolaryd,<br>
+
<br>Ekelund under Kättestad Kronogård, Ekelund under Tostebo Rusthåll, Eklund (Ekelund), Eksnäs, Ekstugan, Elvsbo (Älvsbo), Erikslund, Erstorpet,
Backen,
+
 
Backhemmet,
+
<br>Fattighuset Nykil, Filbacken, Freden, Frillesbo, Frälsegården Boarp, Frälsegården Hörna, Frälsegården Kättestad, Främlingshem, Fräsa, Fågelkulla,
Backstugan utan namn under Hörna Östergård,
+
 
Backstugan utan namn under Kungshult,
+
<br>Garveriet Dockebo, Gatekulla, Gisbo Rusthåll, Granstorp, Grebbmåla (Grevmåla), Grimstorp, Grindstugan under Dvärstad Nedergård, Grindstugan under Ullstorp Källgård, Grindstugan, Gropen, Grytbäcken, Grytenborg, Gråpet, Gröndal, Grönlund, Grönsveden(Grönsved), Gustavsberg, Gården Ullstorp, Gårdsäter Rusthåll, Gäckilsbo (Gäckelsbo) Rusthåll, Göklund, Gölstugan, Gölstugan, Göstorp,
Backstugan utan namn under Kättestad Frälsegård,
+
 
Backstugan utan namn under Ullstorp Ödegård,
+
<br>Hagdal, Hagdalen, Hagen, Hagen, Hagnäs under Boarp Mellangård, Hagnäs under Frillesbo, Hagsberg, Hagstugan under Llla Tobo, Hagstugan under Utterstorp, Hagstugan, Hagsäter, Haraldsbo, Haraldsbostugan, Haraldstorp Utjord, Harberget, Hjorthäll, Holm, Hospitalshemmanet Munketorp, Hovgård, Hult (Hultet) Västra, Hult (Hultet) Östra, Hult Östra, Hultet under Övarp, Hultsäter, Humlarp (Hummelarp), Humlebäcken, Hundkärr (Hunnkärr) Boställe, Hundkärrstugan, Håkantorp, Häggarp (Häggorp), Häggebo, Hällevad (Hellevad), Häradsmarken Skackebo, Hästhagen, Hättan, Högmon, Högmålen, Högstorp, Högstorp, Högtomta, Hökhult, Hönshagen, Hörna Frälsegård, Hörna Västergård Rusthåll, Hörna Östergård Rusthåll,
Backstugan utan namn under Visäter Västergård,
+
 
Bastedalen,
+
<br>Ingvastebo,
Bergdalen,
+
 
Berget (Bergsäter),
+
<br>Jakobslund, Jakobslund, Jansberg, Jonsbo, Jonstorp, Jäppsäter Lilla, Jäppsäter Stora,
Berget under Näverdal,
+
 
Berget under Ullstorp Ödegård,
+
<br>Kammaren under Gatekulla, Kammaren under Kättestad Frälsegård, Kammaren under Sibenhorva, Kammaren under Smedsbo Utjord, Kammaren under Sörbo, Kammaren under Tosbebo Rusthåll, Kammaren under Vittsäter, Karlsberg, Karlsberg, Karlsbo, Karlstorp, Karstorp, Klasa, Klintorp, Klippan, Klippängen, Klockarebostället Nykil, Klockarestugan, Knoppetorp, Kolaryd Lilla Rusthåll, Kolaryd Stora Avlöningshemman, Kolstugan, Komministerbostället Nykil, Kopparhult, Krankebo, Krogen under Åserum Säteri, Kroken, Kronogården Kättestad, Kronogården Vittsäter, Kronoskogvaktarebostället Skackebo, Kråklund, Kullen under Haraldstorp Utjord, Kullen under Kättestad Kronogård, Kullsäter, Kungshult (Kongshult), Kvarngården Visäter, Kvarnkulla, Kvarnlyckan, Kvarnstugan under Frillesbo, Kvarnstugan under Gäckilsbo Rusthåll, Kvarntorpet, Kyrkoherdebostället Näs, Kyrkomarken Nykil, Kållersmosse, Källarholm (Källeholm), Källarstugan (Källerstugan), Källgården Ullstorp, Källhult, Källstugan, Källsätter (Kjällsätter), Källsätter, Kättestad Frälsegård, Kättestad Kronogård, Kättestad Rusthåll,
Bergslund under Drögshult Rusthåll,
+
 
Bergslund under Häggebo,
+
<br>Landstorp, Larstorp, Lasäter, Lejonsberg, Lennartsberg (Lenasberg), Lillstugan under Träbo Boställe, Lillsäter, Limmerhult, Lindesberg, Lindhult (Linnhult), Livgrenadjärtorp nr 112 Smedhemmet under Kättestad Rusthåll, Livgrenadjärtorp nr 114 Stenstorp under Tostebo Rusthåll, Livgrenadjärtorp nr 115 Måshult under Hörna Västergård, Livgrenadjärtorp nr 118. Harberget under Vallnäs, Livgrenadjärtorp nr 119 Gråpet under Gårdsäter Rusthåll, Livgrenadjärtorp nr 120 Kvarntorpet under Uttersbo Rusthåll, Livgrenadjärtorp nr 121 Paradiset under Stora Tobo Rusthåll, Livgrenadjärtorp nr 122 Fräsa under Rösäter Rusthåll, Livgrenadjärtorp nr 123 Håkantorp under Gisbo Rusthåll, Livgrenadjärtorp nr 149 Lillsäter under Åbysäter, Livgrenadjärtorp nr 150 Bäcksholm under Lilla Kolaryd Rusthåll, Livgrenadjärtorp nr 150 Erstorpet under Kättestad Frälsegård, Livgrenadjärtorp nr 150 Lilla Släpa under Tuna Rusthåll, Livgrenadjärtorp nr 150 Nystugan under Stora Kolaryd, Livgrenadjärtorp nr 7 Svansätter under Vittsäter, Livgrenadjärtorp nr 8 Kvarnkulla under Kopparhult, Ljungsberg, Ljungstorp, Lugnet, Lund under Gärdsäter Rusthåll, Lund Västra, Lund Östra, Lund, Lundsberg, Lång(e)vik, Långsäter, Långsäter, Lönndalen (Löndalen), Löten, Lövdalen, Lövsäter,
Bergslund under Ullstorp Ödegård,
+
 
Bergsnäs,
+
<br>Majorsbostället Alviken, Mantorp, Mariedal, Marksäter, Mellangården Boarp, Mellangården Visäter, Mostugan, Munketorp Hospitalshemman, Måla Boställe, Måshult, Mörketorp (Mörktorp),
Bergstugan (Kvarnlyckan) under Kättestad Rusthåll,
+
 
Bergstugan under Rötsla,
+
<br>Nedergården Dyärstad, Norrgården Visäter, Norrsäter, Nyby, Nybygget under Drögshult Rusthåll, Nydal, Nyhagen, Nyhagen, Nykil Fattighus, Nykil Klockareboställe, Nykil Komministerboställe, Nykil Kyrkomark, Nyland, Nylund, Nystad, Nystugan under Drögshult Rusthåll, Nystugan under Ingvastebo, Nystugan under Lilla Tobo, Nystugan under Stora Kolaryd, Nystugan under Stora Tobo Rusthåll, Nysäter under Gårdsäter Rusthåll, Nysäter under Pukeberg, Nysäter under Åbysäter, Nyängen, Näbben, Näs Kyrkoherdeboställe, Näs Norra, Näverdal, Nöden,
Bergsäter under Lilla Kolaryd Rusthåll,
+
 
Bergsäter under Lilla Tobo,
+
<br>Oxkullen,
Bergtomta,
+
 
Bergtomta,
+
<br>Paradiset, Persbo, Perstorpet, Pettersborg under Skullebo, Pettersborg under Ullstorp Ödegård, Prästkullen, Pukeberg, Päna,<br>
Bjärsvik (Bjersvik) Rusthåll,
+
 
Björklund under Gatekulla,
+
Rangelstorp, Reddarp (Reddorpet), Regementspastorbostället Ullstorp Bränngård, Risberget, Ristorpet, Roligheten, Rom Lilla, Rom Stora, Rosendal, Rossna (Råsna), Rundelen, Runnebo, Runnebostugan, Rusthållet Bjärsvik, Rusthållet Drögshult, Rusthållet Gisbo, Rusthållet Gårdsäter, Rusthållet Gäckilsbo, Rusthållet Hörna Västergård, Rusthållet Hörna Östergård, Rusthållet Kättestad, Rusthållet Lilla Kolaryd, Rusthållet Rösäter, Rusthållet Stora Tobo, Rusthållet Tostebo, Rusthållet Tuna, Rusthållet Uttersbo, Rusthållet Vallsnäs, Räcksäter, Rösslebacken, Rösten, Rösäter Rusthåll, Rötsla (Rössla),
Björklund under Hundkärr Boställe,
+
 
Björklund under Knoppetorp,
+
<br>Sand, Sandbäcken, Sandstorp, Sandstorp, Sandstugan, Sandvik, Sibenhorva (Sibbenvarva), Sjunkäng, Sjöbacka, Sjöhagen, Sjölund, Sjöstugan under Måla Boställe, Sjöstugan under Sibenhorva, Skackebo Häradsmark, Skackebo Kronoskogvaktareboställe, Skackebostugan, Skallhult, Skattorpet, Skinnarhagen Stora, Skogen, Skogsberg, Skogstorp under Hörna Rusthåll, Skogstorp under Klasa, Skogstorp under Träbo Boställe, Skruvhult, Skullebo, Skälsten, Skälsäter, Släpa Lilla, Släpa Stora, Slättvarva, Smedhemmet, Smedsbo Utjord, Smedstorp, Smårå, Solberget, Soldattorp nr 116 Slättvarva under Gäckilsbo Rusthåll, Soldattorp nr 117 Sandvik under Bjärsvik Rusthåll, Soldattorp nr 124 Trollfall under Drögshult Rusthåll, Soldattorp nr 147 Svenstorp under Runnebo, Soldattorp nr 148 Backen under Ullstorp Ödegård, Soldattorp nr 3 Norra Näs under Häggebo, Soldattorp nr 4 Källarstugan under Skullebo, Soldattorp nr 6 Källarholm under Frillesbo, Soldattorp nr 9 Lund under Boarp Frälsegård, Spånghagen, Stenbäcken, Stenkullen, Stensjöfall, Stenstorp, Stenstugan, Stensveden, Stensäter, Stensäter, Storgården Boarp, Storgården Dvärstad, Strandsäter, Strömnäs, Stugan utan namn under Klasa, Stugan utan namn under Lilla Kolaryd Rusthåll, Stugulyckan, Sundsnäs, Sundstorp under Alviken Majorsboställe, Sundstorp under Drögshult Rusthåll, Sundstorp, Svansätter, Svensbo, Svenstorp under Ingvastebo, Svenstorp under Runnebo, Sågen under Alviken Majorsboställe, Sågen under Tyrsbo, Sångstorp, Särlången, Säteriet Åserum, Säterstugan (Sätterstugan), Södergården Vittsäter, Söderö, Sörbo, Sörhult, Sörkind, Sörstugan,
Björklund under Visäter Västergård,
+
 
Björklund,
+
<br>Tjällmo (Tjellmo), Tobo Lilla, Tobo Stora Rusthåll, Tomta, Tostebo Rusthåll, Tribben, Trollfall (Trollefall), Trumslagarebostället Brunneby, Träbo Boställe, Tuna Rusthåll, Tunås, Tyrsbo,
Björksholm,
+
 
Björksnäs (Björknäs) under Hörna Västergård,
+
<br>Udden, Uggletorp, Ullstorp Bränngård Regementspastorboställe, Ullstorp Gård, Ullstorp Källgård, Ullstorp Ödegård (Ögård), Utjorden Haraldstorp, Utjorden Smedsbo, Utjorden Viborga, Utjorden Öna, Uttersbo Rusthåll, Utterstorp,
Björksnäs under Bjärsvikk Rusthåll,
+
 
Björksnäs under Brickebo Boställe,
+
<br>Vadsveden, Vakten, Vallsnäs (Valsnäs) Rusthåll, Vassbacken, Viborga Utjord, Vigelsbo (Vigilsbo), Virstugan, Visäter (Visätter) Kvarngård, Visäter Mellangård, Visäter Norrgård, Visäter Västergård Augment, Visäter Östergård, Vittsäter (Vittsätter) Kronogård, Vittsäter (Vittsätter) Södergård, Vägstorp (Veistorp) under Visäter, Vägstorp, Västergården Hörna, Västergården Visäter, Västerängen,
Björksnäs under Skackebo Kronoskogvaktareboställe,
+
 
Björksäter under Haraldstorp,
+
<br>Åbylund, Åbysäter, Åsen, Åserum Säteri,<br>
Björksäter under Kopparhult,
+
 
Björksäter under Tuna Rusthåll,
+
Älvsbo (Elvsbo, Ängberget, Ängholmen, Ängstugan under Drögshult Rusthåll, Ängstugan under Häggebo, Ängstugan under Tyrsbo, Ängstugan, Ängsveden, Ängsätter,
Björneberg,
+
 
Boarp Frälsegård,
+
<br>Ödegården Ullstorp, Öna Utjord, Örbacka, Örtomta, Östergården Hörna, Östergården Visäter, Övarp, Övergård,  
Boarp Mellangård,
 
Boarp Storgård,
 
Bostället Brickebo,
 
Bostället Hundkärr,
 
Bostället Måla,
 
Bostället Träbo,
 
Brickebo Boställe,
 
Brink under Bjärsvik Rusthåll,
 
Brink under Drögshult Rusthåll,
 
Brobacken,
 
Brona,
 
Brostugan,
 
Brostugan,
 
Brunneby Trumslagareboställe,
 
Brunnebystugan,
 
Brånahult (Brånnhult),
 
Bränngården Ullstorp,
 
Bysäter,
 
Bäck,
 
Bäckelund,
 
Bäcksholm,
 
Bäckstugan (Sjöstugan),<br>
 
Damsäter,
 
Djupdal (Djupdalen),
 
Dockebo Garveri,
 
Dockebo,
 
Drögshult Nedergård,
 
Drögshult Rusthåll,
 
Drögshult Storgård,<br>
 
Ekelund under Kättestad Kronogård,
 
Ekelund under Tostebo Rusthåll,
 
Eklund (Ekelund),
 
Eksnäs,
 
Ekstugan,
 
Elvsbo (Älvsbo),
 
Erikslund,
 
Erstorpet,<br>
 
Fattighuset Nykil,
 
Filbacken,
 
Freden,
 
Frillesbo,
 
Frälsegården Boarp,
 
Frälsegården Hörna,
 
Frälsegården Kättestad,
 
Främlingshem,
 
Fräsa,
 
Fågelkulla,<br>
 
Garveriet Dockebo,
 
Gatekulla,
 
Gisbo Rusthåll,
 
Granstorp,
 
Grebbmåla (Grevmåla),
 
Grimstorp,
 
Grindstugan under Dvärstad Nedergård,
 
Grindstugan under Ullstorp Källgård,
 
Grindstugan,
 
Gropen,
 
Grytbäcken,
 
Grytenborg,
 
Gråpet,
 
Gröndal,
 
Grönlund,
 
Grönsveden(Grönsved),
 
Gustavsberg,
 
Gården Ullstorp,
 
Gårdsäter Rusthåll,
 
Gäckilsbo (Gäckelsbo) Rusthåll,
 
Göklund,
 
Gölstugan,
 
Gölstugan,
 
Göstorp,<br>
 
Hagdal,
 
Hagdalen,
 
Hagen,
 
Hagen,
 
Hagnäs under Boarp Mellangård,
 
Hagnäs under Frillesbo,
 
Hagsberg,
 
Hagstugan under Llla Tobo,
 
Hagstugan under Utterstorp,
 
Hagstugan,
 
Hagsäter,
 
Haraldsbo,
 
Haraldsbostugan,
 
Haraldstorp Utjord,
 
Harberget,
 
Hjorthäll,
 
Holm,
 
Hospitalshemmanet Munketorp,
 
Hovgård,
 
Hult (Hultet) Västra,
 
Hult (Hultet) Östra,
 
Hult Östra,
 
Hultet under Övarp,
 
Hultsäter,
 
Humlarp (Hummelarp),
 
Humlebäcken,
 
Hundkärr (Hunnkärr) Boställe,
 
Hundkärrstugan,
 
Håkantorp,
 
Häggarp (Häggorp),
 
Häggebo,
 
Hällevad (Hellevad),
 
Häradsmarken Skackebo,
 
Hästhagen,
 
Hättan,
 
Högmon,
 
Högmålen,
 
Högstorp,
 
Högstorp,
 
Högtomta,
 
Hökhult,
 
Hönshagen,
 
Hörna Frälsegård,
 
Hörna Västergård Rusthåll,
 
Hörna Östergård Rusthåll,<br>
 
Ingvastebo,<br>
 
Jakobslund,
 
Jakobslund,
 
Jansberg,
 
Jonsbo,
 
Jonstorp,
 
Jäppsäter Lilla,
 
Jäppsäter Stora,<br>
 
Kammaren under Gatekulla,
 
Kammaren under Kättestad Frälsegård,
 
Kammaren under Sibenhorva,
 
Kammaren under Smedsbo Utjord,
 
Kammaren under Sörbo,
 
Kammaren under Tosbebo Rusthåll,
 
Kammaren under Vittsäter,
 
Karlsberg,
 
Karlsberg,
 
Karlsbo,
 
Karlstorp,
 
Karstorp,
 
Klasa,
 
Klintorp,
 
Klippan,
 
Klippängen,
 
Klockarebostället Nykil,
 
Klockarestugan,
 
Knoppetorp,
 
Kolaryd Lilla Rusthåll,
 
Kolaryd Stora Avlöningshemman,
 
Kolstugan,
 
Komministerbostället Nykil,
 
Kopparhult,
 
Krankebo,
 
Krogen under Åserum Säteri,
 
Kroken,
 
Kronogården Kättestad,
 
Kronogården Vittsäter,
 
Kronoskogvaktarebostället Skackebo,
 
Kråklund,
 
Kullen under Haraldstorp Utjord,
 
Kullen under Kättestad Kronogård,
 
Kullsäter,
 
Kungshult (Kongshult),
 
Kvarngården Visäter,
 
Kvarnkulla,
 
Kvarnlyckan,
 
Kvarnstugan under Frillesbo,
 
Kvarnstugan under Gäckilsbo Rusthåll,
 
Kvarntorpet,
 
Kyrkoherdebostället Näs,
 
Kyrkomarken Nykil,
 
Kållersmosse,
 
Källarholm (Källeholm),
 
Källarstugan (Källerstugan),
 
Källgården Ullstorp,
 
Källhult,
 
Källstugan,
 
Källsätter (Kjällsätter),
 
Källsätter,
 
Kättestad Frälsegård,
 
Kättestad Kronogård,
 
Kättestad Rusthåll,<br>
 
Landstorp,
 
Larstorp,
 
Lasäter,
 
Lejonsberg,
 
Lennartsberg (Lenasberg),
 
Lillstugan under Träbo Boställe,
 
Lillsäter,
 
Limmerhult,
 
Lindesberg,
 
Lindhult (Linnhult),
 
Livgrenadjärtorp nr 112 Smedhemmet under Kättestad Rusthåll,
 
Livgrenadjärtorp nr 114 Stenstorp under Tostebo Rusthåll,
 
Livgrenadjärtorp nr 115 Måshult under Hörna Västergård,
 
Livgrenadjärtorp nr 118. Harberget under Vallnäs,
 
Livgrenadjärtorp nr 119 Gråpet under Gårdsäter Rusthåll,
 
Livgrenadjärtorp nr 120 Kvarntorpet under Uttersbo Rusthåll,
 
Livgrenadjärtorp nr 121 Paradiset under Stora Tobo Rusthåll,
 
Livgrenadjärtorp nr 122 Fräsa under Rösäter Rusthåll,
 
Livgrenadjärtorp nr 123 Håkantorp under Gisbo Rusthåll,
 
Livgrenadjärtorp nr 149 Lillsäter under Åbysäter,
 
Livgrenadjärtorp nr 150 Bäcksholm under Lilla Kolaryd Rusthåll,
 
Livgrenadjärtorp nr 150 Erstorpet under Kättestad Frälsegård,
 
Livgrenadjärtorp nr 150 Lilla Släpa under Tuna Rusthåll,
 
Livgrenadjärtorp nr 150 Nystugan under Stora Kolaryd,
 
Livgrenadjärtorp nr 7 Svansätter under Vittsäter,
 
Livgrenadjärtorp nr 8 Kvarnkulla under Kopparhult,
 
Ljungsberg,
 
Ljungstorp,
 
Lugnet,
 
Lund under Gärdsäter Rusthåll,
 
Lund Västra,
 
Lund Östra,
 
Lund,
 
Lundsberg,
 
Lång(e)vik,
 
Långsäter,
 
Långsäter,
 
Lönndalen (Löndalen),
 
Löten,
 
Lövdalen,
 
Lövsäter,<br>
 
Majorsbostället Alviken,
 
Mantorp,
 
Mariedal,
 
Marksäter,
 
Mellangården Boarp,
 
Mellangården Visäter,
 
Mostugan,
 
Munketorp Hospitalshemman,
 
Måla Boställe,
 
Måshult,
 
Mörketorp (Mörktorp),<br>
 
Nedergården Dyärstad,
 
Norrgården Visäter,
 
Norrsäter,
 
Nyby,
 
Nybygget under Drögshult Rusthåll,
 
Nydal,
 
Nyhagen,
 
Nyhagen,
 
Nykil Fattighus,
 
Nykil Klockareboställe,
 
Nykil Komministerboställe,
 
Nykil Kyrkomark,
 
Nyland,
 
Nylund,
 
Nystad,
 
Nystugan under Drögshult Rusthåll,
 
Nystugan under Ingvastebo,
 
Nystugan under Lilla Tobo,
 
Nystugan under Stora Kolaryd,
 
Nystugan under Stora Tobo Rusthåll,
 
Nysäter under Gårdsäter Rusthåll,
 
Nysäter under Pukeberg,
 
Nysäter under Åbysäter,
 
Nyängen,
 
Näbben,
 
Näs Kyrkoherdeboställe,
 
Näs Norra,
 
Näverdal,
 
Nöden,<br>
 
Oxkullen,<br>
 
Paradiset,
 
Persbo,
 
Perstorpet,
 
Pettersborg under Skullebo,
 
Pettersborg under Ullstorp Ödegård,
 
Prästkullen,
 
Pukeberg,
 
Päna,<br>
 
Rangelstorp,
 
Reddarp (Reddorpet),
 
Regementspastorbostället Ullstorp Bränngård,
 
Risberget,
 
Ristorpet,
 
Roligheten,
 
Rom Lilla,
 
Rom Stora,
 
Rosendal,
 
Rossna (Råsna),
 
Rundelen,
 
Runnebo,
 
Runnebostugan,
 
Rusthållet Bjärsvik,
 
Rusthållet Drögshult,
 
Rusthållet Gisbo,
 
Rusthållet Gårdsäter,
 
Rusthållet Gäckilsbo,
 
Rusthållet Hörna Västergård,
 
Rusthållet Hörna Östergård,
 
Rusthållet Kättestad,
 
Rusthållet Lilla Kolaryd,
 
Rusthållet Rösäter,
 
Rusthållet Stora Tobo,
 
Rusthållet Tostebo,
 
Rusthållet Tuna,
 
Rusthållet Uttersbo,
 
Rusthållet Vallsnäs,
 
Räcksäter,
 
Rösslebacken,
 
Rösten,
 
Rösäter Rusthåll,
 
Rötsla (Rössla),<br>
 
Sand,
 
Sandbäcken,
 
Sandstorp,
 
Sandstorp,
 
Sandstugan,
 
Sandvik,
 
Sibenhorva (Sibbenvarva),
 
Sjunkäng,
 
Sjöbacka,
 
Sjöhagen,
 
Sjölund,
 
Sjöstugan under Måla Boställe,
 
Sjöstugan under Sibenhorva,
 
Skackebo Häradsmark,
 
Skackebo Kronoskogvaktareboställe,
 
Skackebostugan,
 
Skallhult,
 
Skattorpet,
 
Skinnarhagen Stora,
 
Skogen,
 
Skogsberg,
 
Skogstorp under Hörna Rusthåll,
 
Skogstorp under Klasa,
 
Skogstorp under Träbo Boställe,
 
Skruvhult,
 
Skullebo,
 
Skälsten,
 
Skälsäter,
 
Släpa Lilla,
 
Släpa Stora,
 
Slättvarva,
 
Smedhemmet,
 
Smedsbo Utjord,
 
Smedstorp,
 
Smårå,
 
Solberget,
 
Soldattorp nr 116 Slättvarva under Gäckilsbo Rusthåll,
 
Soldattorp nr 117 Sandvik under Bjärsvik Rusthåll,
 
Soldattorp nr 124 Trollfall under Drögshult Rusthåll,
 
Soldattorp nr 147 Svenstorp under Runnebo,
 
Soldattorp nr 148 Backen under Ullstorp Ödegård,  
 
Soldattorp nr 3 Norra Näs under Häggebo,
 
Soldattorp nr 4 Källarstugan under Skullebo,
 
Soldattorp nr 6 Källarholm under Frillesbo,
 
Soldattorp nr 9 Lund under Boarp Frälsegård,
 
Spånghagen,
 
Stenbäcken,
 
Stenkullen,
 
Stensjöfall,
 
Stenstorp,
 
Stenstugan,
 
Stensveden,
 
Stensäter,
 
Stensäter,
 
Storgården Boarp,
 
Storgården Dvärstad,
 
Strandsäter,
 
Strömnäs,
 
Stugan utan namn under Klasa,
 
Stugan utan namn under Lilla Kolaryd Rusthåll,
 
Stugulyckan,
 
Sundsnäs,
 
Sundstorp under Alviken Majorsboställe,
 
Sundstorp under Drögshult Rusthåll,
 
Sundstorp,
 
Svansätter,
 
Svensbo,
 
Svenstorp under Ingvastebo,
 
Svenstorp under Runnebo,
 
Sågen under Alviken Majorsboställe,
 
Sågen under Tyrsbo,
 
Sångstorp,
 
Särlången,
 
Säteriet Åserum,
 
Säterstugan (Sätterstugan),
 
Södergården Vittsäter,
 
Söderö,
 
Sörbo,
 
Sörhult,
 
Sörkind,
 
Sörstugan,<br>
 
Tjällmo (Tjellmo),
 
Tobo Lilla,
 
Tobo Stora Rusthåll,
 
Tomta,
 
Tostebo Rusthåll,
 
Tribben,
 
Trollfall (Trollefall),
 
Trumslagarebostället Brunneby,
 
Träbo Boställe,
 
Tuna Rusthåll,
 
Tunås,
 
Tyrsbo,<br>
 
Udden,
 
Uggletorp,
 
Ullstorp Bränngård Regementspastorboställe,
 
Ullstorp Gård,
 
Ullstorp Källgård,
 
Ullstorp Ödegård (Ögård),
 
Utjorden Haraldstorp,
 
Utjorden Smedsbo,
 
Utjorden Viborga,
 
Utjorden Öna,
 
Uttersbo Rusthåll,
 
Utterstorp,<br>
 
Vadsveden,
 
Vakten,
 
Vallsnäs (Valsnäs) Rusthåll,
 
Vassbacken,
 
Viborga Utjord,
 
Vigelsbo (Vigilsbo),
 
Virstugan,
 
Visäter (Visätter) Kvarngård,
 
Visäter Mellangård,
 
Visäter Norrgård,
 
Visäter Västergård Augment,
 
Visäter Östergård,
 
Vittsäter (Vittsätter) Kronogård,
 
Vittsäter (Vittsätter) Södergård,
 
Vägstorp (Veistorp) under Visäter,
 
Vägstorp,
 
Västergården Hörna,
 
Västergården Visäter,
 
Västerängen,<br>
 
Åbylund,
 
Åbysäter,
 
Åsen,
 
Åserum Säteri,<br>
 
Älvsbo (Elvsbo,
 
Ängberget,
 
Ängholmen,
 
Ängstugan under Drögshult Rusthåll,
 
Ängstugan under Häggebo,
 
Ängstugan under Tyrsbo,
 
Ängstugan,
 
Ängsveden,
 
Ängsätter,<br>
 
Ödegården Ullstorp,
 
Öna Utjord,
 
Örbacka,
 
Örtomta,
 
Östergården Hörna,
 
Östergården Visäter,
 
Övarp,
 
Övergård,
 
  
 
<br>
 
<br>
Line 552: Line 106:
 
=== References  ===
 
=== References  ===
  
Nykil, Husförhörslängd (AI:9 and AI:10) 1831-1840, Ortregister
+
Nykil, Husförhörslängd (AI:9 and AI:10) 1831-1840, Ortregister  
 
 
  
 
[[Category:Parishes_in_Östergötland_County,_Sweden]]
 
[[Category:Parishes_in_Östergötland_County,_Sweden]]

Revision as of 15:58, 19 March 2013

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Nykil Parish, Östergötland, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Östergötland
Landskap Östergötland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names

Alstugan, Alviken Majorsboställe, Anderstorp, Asplund (Aspelund) under Tostebo Rusthåll, Asplund under Hundkärr Boställe, Augmentet Visäter Västergård, Avlöningshemmanet Stora Kolaryd,


Backen, Backhemmet, Backstugan utan namn under Hörna Östergård, Backstugan utan namn under Kungshult, Backstugan utan namn under Kättestad Frälsegård, Backstugan utan namn under Ullstorp Ödegård, Backstugan utan namn under Visäter Västergård, Bastedalen, Bergdalen, Berget (Bergsäter), Berget under Näverdal, Berget under Ullstorp Ödegård, Bergslund under Drögshult Rusthåll, Bergslund under Häggebo, Bergslund under Ullstorp Ödegård, Bergsnäs, Bergstugan (Kvarnlyckan) under Kättestad Rusthåll, Bergstugan under Rötsla, Bergsäter under Lilla Kolaryd Rusthåll, Bergsäter under Lilla Tobo, Bergtomta, Bergtomta, Bjärsvik (Bjersvik) Rusthåll, Björklund under Gatekulla, Björklund under Hundkärr Boställe, Björklund under Knoppetorp, Björklund under Visäter Västergård, Björklund, Björksholm, Björksnäs (Björknäs) under Hörna Västergård, Björksnäs under Bjärsvikk Rusthåll, Björksnäs under Brickebo Boställe, Björksnäs under Skackebo Kronoskogvaktareboställe, Björksäter under Haraldstorp, Björksäter under Kopparhult, Björksäter under Tuna Rusthåll, Björneberg, Boarp Frälsegård, Boarp Mellangård, Boarp Storgård, Bostället Brickebo, Bostället Hundkärr, Bostället Måla, Bostället Träbo, Brickebo Boställe, Brink under Bjärsvik Rusthåll, Brink under Drögshult Rusthåll, Brobacken, Brona, Brostugan, Brostugan, Brunneby Trumslagareboställe, Brunnebystugan, Brånahult (Brånnhult), Bränngården Ullstorp, Bysäter, Bäck, Bäckelund, Bäcksholm, Bäckstugan (Sjöstugan),

Damsäter, Djupdal (Djupdalen), Dockebo Garveri, Dockebo, Drögshult Nedergård, Drögshult Rusthåll, Drögshult Storgård,


Ekelund under Kättestad Kronogård, Ekelund under Tostebo Rusthåll, Eklund (Ekelund), Eksnäs, Ekstugan, Elvsbo (Älvsbo), Erikslund, Erstorpet,


Fattighuset Nykil, Filbacken, Freden, Frillesbo, Frälsegården Boarp, Frälsegården Hörna, Frälsegården Kättestad, Främlingshem, Fräsa, Fågelkulla,


Garveriet Dockebo, Gatekulla, Gisbo Rusthåll, Granstorp, Grebbmåla (Grevmåla), Grimstorp, Grindstugan under Dvärstad Nedergård, Grindstugan under Ullstorp Källgård, Grindstugan, Gropen, Grytbäcken, Grytenborg, Gråpet, Gröndal, Grönlund, Grönsveden(Grönsved), Gustavsberg, Gården Ullstorp, Gårdsäter Rusthåll, Gäckilsbo (Gäckelsbo) Rusthåll, Göklund, Gölstugan, Gölstugan, Göstorp,


Hagdal, Hagdalen, Hagen, Hagen, Hagnäs under Boarp Mellangård, Hagnäs under Frillesbo, Hagsberg, Hagstugan under Llla Tobo, Hagstugan under Utterstorp, Hagstugan, Hagsäter, Haraldsbo, Haraldsbostugan, Haraldstorp Utjord, Harberget, Hjorthäll, Holm, Hospitalshemmanet Munketorp, Hovgård, Hult (Hultet) Västra, Hult (Hultet) Östra, Hult Östra, Hultet under Övarp, Hultsäter, Humlarp (Hummelarp), Humlebäcken, Hundkärr (Hunnkärr) Boställe, Hundkärrstugan, Håkantorp, Häggarp (Häggorp), Häggebo, Hällevad (Hellevad), Häradsmarken Skackebo, Hästhagen, Hättan, Högmon, Högmålen, Högstorp, Högstorp, Högtomta, Hökhult, Hönshagen, Hörna Frälsegård, Hörna Västergård Rusthåll, Hörna Östergård Rusthåll,


Ingvastebo,


Jakobslund, Jakobslund, Jansberg, Jonsbo, Jonstorp, Jäppsäter Lilla, Jäppsäter Stora,


Kammaren under Gatekulla, Kammaren under Kättestad Frälsegård, Kammaren under Sibenhorva, Kammaren under Smedsbo Utjord, Kammaren under Sörbo, Kammaren under Tosbebo Rusthåll, Kammaren under Vittsäter, Karlsberg, Karlsberg, Karlsbo, Karlstorp, Karstorp, Klasa, Klintorp, Klippan, Klippängen, Klockarebostället Nykil, Klockarestugan, Knoppetorp, Kolaryd Lilla Rusthåll, Kolaryd Stora Avlöningshemman, Kolstugan, Komministerbostället Nykil, Kopparhult, Krankebo, Krogen under Åserum Säteri, Kroken, Kronogården Kättestad, Kronogården Vittsäter, Kronoskogvaktarebostället Skackebo, Kråklund, Kullen under Haraldstorp Utjord, Kullen under Kättestad Kronogård, Kullsäter, Kungshult (Kongshult), Kvarngården Visäter, Kvarnkulla, Kvarnlyckan, Kvarnstugan under Frillesbo, Kvarnstugan under Gäckilsbo Rusthåll, Kvarntorpet, Kyrkoherdebostället Näs, Kyrkomarken Nykil, Kållersmosse, Källarholm (Källeholm), Källarstugan (Källerstugan), Källgården Ullstorp, Källhult, Källstugan, Källsätter (Kjällsätter), Källsätter, Kättestad Frälsegård, Kättestad Kronogård, Kättestad Rusthåll,


Landstorp, Larstorp, Lasäter, Lejonsberg, Lennartsberg (Lenasberg), Lillstugan under Träbo Boställe, Lillsäter, Limmerhult, Lindesberg, Lindhult (Linnhult), Livgrenadjärtorp nr 112 Smedhemmet under Kättestad Rusthåll, Livgrenadjärtorp nr 114 Stenstorp under Tostebo Rusthåll, Livgrenadjärtorp nr 115 Måshult under Hörna Västergård, Livgrenadjärtorp nr 118. Harberget under Vallnäs, Livgrenadjärtorp nr 119 Gråpet under Gårdsäter Rusthåll, Livgrenadjärtorp nr 120 Kvarntorpet under Uttersbo Rusthåll, Livgrenadjärtorp nr 121 Paradiset under Stora Tobo Rusthåll, Livgrenadjärtorp nr 122 Fräsa under Rösäter Rusthåll, Livgrenadjärtorp nr 123 Håkantorp under Gisbo Rusthåll, Livgrenadjärtorp nr 149 Lillsäter under Åbysäter, Livgrenadjärtorp nr 150 Bäcksholm under Lilla Kolaryd Rusthåll, Livgrenadjärtorp nr 150 Erstorpet under Kättestad Frälsegård, Livgrenadjärtorp nr 150 Lilla Släpa under Tuna Rusthåll, Livgrenadjärtorp nr 150 Nystugan under Stora Kolaryd, Livgrenadjärtorp nr 7 Svansätter under Vittsäter, Livgrenadjärtorp nr 8 Kvarnkulla under Kopparhult, Ljungsberg, Ljungstorp, Lugnet, Lund under Gärdsäter Rusthåll, Lund Västra, Lund Östra, Lund, Lundsberg, Lång(e)vik, Långsäter, Långsäter, Lönndalen (Löndalen), Löten, Lövdalen, Lövsäter,


Majorsbostället Alviken, Mantorp, Mariedal, Marksäter, Mellangården Boarp, Mellangården Visäter, Mostugan, Munketorp Hospitalshemman, Måla Boställe, Måshult, Mörketorp (Mörktorp),


Nedergården Dyärstad, Norrgården Visäter, Norrsäter, Nyby, Nybygget under Drögshult Rusthåll, Nydal, Nyhagen, Nyhagen, Nykil Fattighus, Nykil Klockareboställe, Nykil Komministerboställe, Nykil Kyrkomark, Nyland, Nylund, Nystad, Nystugan under Drögshult Rusthåll, Nystugan under Ingvastebo, Nystugan under Lilla Tobo, Nystugan under Stora Kolaryd, Nystugan under Stora Tobo Rusthåll, Nysäter under Gårdsäter Rusthåll, Nysäter under Pukeberg, Nysäter under Åbysäter, Nyängen, Näbben, Näs Kyrkoherdeboställe, Näs Norra, Näverdal, Nöden,


Oxkullen,


Paradiset, Persbo, Perstorpet, Pettersborg under Skullebo, Pettersborg under Ullstorp Ödegård, Prästkullen, Pukeberg, Päna,

Rangelstorp, Reddarp (Reddorpet), Regementspastorbostället Ullstorp Bränngård, Risberget, Ristorpet, Roligheten, Rom Lilla, Rom Stora, Rosendal, Rossna (Råsna), Rundelen, Runnebo, Runnebostugan, Rusthållet Bjärsvik, Rusthållet Drögshult, Rusthållet Gisbo, Rusthållet Gårdsäter, Rusthållet Gäckilsbo, Rusthållet Hörna Västergård, Rusthållet Hörna Östergård, Rusthållet Kättestad, Rusthållet Lilla Kolaryd, Rusthållet Rösäter, Rusthållet Stora Tobo, Rusthållet Tostebo, Rusthållet Tuna, Rusthållet Uttersbo, Rusthållet Vallsnäs, Räcksäter, Rösslebacken, Rösten, Rösäter Rusthåll, Rötsla (Rössla),


Sand, Sandbäcken, Sandstorp, Sandstorp, Sandstugan, Sandvik, Sibenhorva (Sibbenvarva), Sjunkäng, Sjöbacka, Sjöhagen, Sjölund, Sjöstugan under Måla Boställe, Sjöstugan under Sibenhorva, Skackebo Häradsmark, Skackebo Kronoskogvaktareboställe, Skackebostugan, Skallhult, Skattorpet, Skinnarhagen Stora, Skogen, Skogsberg, Skogstorp under Hörna Rusthåll, Skogstorp under Klasa, Skogstorp under Träbo Boställe, Skruvhult, Skullebo, Skälsten, Skälsäter, Släpa Lilla, Släpa Stora, Slättvarva, Smedhemmet, Smedsbo Utjord, Smedstorp, Smårå, Solberget, Soldattorp nr 116 Slättvarva under Gäckilsbo Rusthåll, Soldattorp nr 117 Sandvik under Bjärsvik Rusthåll, Soldattorp nr 124 Trollfall under Drögshult Rusthåll, Soldattorp nr 147 Svenstorp under Runnebo, Soldattorp nr 148 Backen under Ullstorp Ödegård, Soldattorp nr 3 Norra Näs under Häggebo, Soldattorp nr 4 Källarstugan under Skullebo, Soldattorp nr 6 Källarholm under Frillesbo, Soldattorp nr 9 Lund under Boarp Frälsegård, Spånghagen, Stenbäcken, Stenkullen, Stensjöfall, Stenstorp, Stenstugan, Stensveden, Stensäter, Stensäter, Storgården Boarp, Storgården Dvärstad, Strandsäter, Strömnäs, Stugan utan namn under Klasa, Stugan utan namn under Lilla Kolaryd Rusthåll, Stugulyckan, Sundsnäs, Sundstorp under Alviken Majorsboställe, Sundstorp under Drögshult Rusthåll, Sundstorp, Svansätter, Svensbo, Svenstorp under Ingvastebo, Svenstorp under Runnebo, Sågen under Alviken Majorsboställe, Sågen under Tyrsbo, Sångstorp, Särlången, Säteriet Åserum, Säterstugan (Sätterstugan), Södergården Vittsäter, Söderö, Sörbo, Sörhult, Sörkind, Sörstugan,


Tjällmo (Tjellmo), Tobo Lilla, Tobo Stora Rusthåll, Tomta, Tostebo Rusthåll, Tribben, Trollfall (Trollefall), Trumslagarebostället Brunneby, Träbo Boställe, Tuna Rusthåll, Tunås, Tyrsbo,


Udden, Uggletorp, Ullstorp Bränngård Regementspastorboställe, Ullstorp Gård, Ullstorp Källgård, Ullstorp Ödegård (Ögård), Utjorden Haraldstorp, Utjorden Smedsbo, Utjorden Viborga, Utjorden Öna, Uttersbo Rusthåll, Utterstorp,


Vadsveden, Vakten, Vallsnäs (Valsnäs) Rusthåll, Vassbacken, Viborga Utjord, Vigelsbo (Vigilsbo), Virstugan, Visäter (Visätter) Kvarngård, Visäter Mellangård, Visäter Norrgård, Visäter Västergård Augment, Visäter Östergård, Vittsäter (Vittsätter) Kronogård, Vittsäter (Vittsätter) Södergård, Vägstorp (Veistorp) under Visäter, Vägstorp, Västergården Hörna, Västergården Visäter, Västerängen,


Åbylund, Åbysäter, Åsen, Åserum Säteri,

Älvsbo (Elvsbo, Ängberget, Ängholmen, Ängstugan under Drögshult Rusthåll, Ängstugan under Häggebo, Ängstugan under Tyrsbo, Ängstugan, Ängsveden, Ängsätter,


Ödegården Ullstorp, Öna Utjord, Örbacka, Örtomta, Östergården Hörna, Östergården Visäter, Övarp, Övergård,


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Nykil, Husförhörslängd (AI:9 and AI:10) 1831-1840, Ortregister