Norrby Parish, Västmanland, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 15:02, 11 June 2012 by LarsonW (talk | contribs) (Added place names)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Norrby Parish, Västmanland, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift -1951 Uppsala ärkestift, 1952- Västerås
Pastorat -1961 Norrby, 1962- Sala and Norrby
Län 1634-1640 Västmanland, 1641-1646 Sala, 1647- Västmanland
Landskap Västmanland
Härad Simtuna, 1621-1848 Övertjurbo (i administrativt hänseende)
Tingslag -1887 Simtuna härad, 1888-1970 Västmanlands östra domsaga
Domsaga -1970 Simtuna, Torstuna, Våla, Över- and Yttertjurbo, från 1850-talet benämnd Västmanlands östra, 1865- Västmanlands södra (Yttertjurbo)
Fögderi 1720-1881 Salberg, 1881-1946 Salbergs-Väsby, 1946- Sala
Länsmansdistrikt -1893 Norrby and Sala, 1893-1897 Salbergs-Väsby fögderis fjärde, 1898-1917 Simtuna
Kronofogdedistrikt 1965- Västerås
Kommun 1863-1951 Norrby, 1952-1970 Tärna, 1971- Sala
Militär indelning Vestmanlands Regemente:
Väsby Kompani
Nya Ordin. Soldat-Roteringen
Extra Soldat-Roteringen
Västmanlands Regemente: Majorens (Väsby) kompani
FamilySearch I.D. 6372707
NAD Ref Code SE/ULA/11106


Place Names

Albäck,
Boda, Bolandet, Bredgården,
Dikarbo,
Eljansbo,
Fallet, Furbo, Fågelsta, Fåglesta,
Gamsebo, Gunnarsbo,
Hagaberg, Härsta,
Illbo, Ingbo, Isätra,
Kaplansgården, Klockaregården, Kumlaby, Kyllinge Kvarn, Kyllinge såg, Kyllinge ägor, Kyllinge, Kärrbäck Norr, Kärrbääck Sör,
Maritbo,
Norr Kärrbäck, Norrbäck ägor, Norrbäck,
Orrbo,
Prästgården, Pålsbo,
Rörlunda,
Skorkebo, Skorkebo, Skräddarbo, Skäggebo, Storbarbo, Svartbäck, Sör Kärrbäck, Sörby, Sörbäck,
Torskebo ägor, Torskebo,
Usansbo,
Varmsätra,
Öja, Ölsta,

To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Norrby, Husförhörslängd 1847-1856, Ortregister

Jurisdictional Information from:  Riksarkivet. "Norrby Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). April  2012 http://www.nad.riksarkivet.se/