Munktorp Parish, Västmanland, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 21:57, 7 June 2012 by LarsonW (talk | contribs) (Added place names)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Munktorp Parish, Västmanland, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Uppsala ärkestift
Pastorat Vittinge
Län 1634-1640 Västmanland, 1641-1646 Sala, 1647- Västmanland
Landskap Västmanland
Härad Torstuna
Tingslag -1887 Torstuna härad, 1888-1970 Västmanlands östra
Domsaga -1970 Simtuna, Torstuna, Våla, Över- and Yttertjurbo, från 1850-talet benämnd Västmanlands östra, 1865- Västmanlands södra (Yttertjurbo), 1971- Sala
Fögderi 1720-1881 Väsby, 1881-1946 Salbergs-Väsby, 1946- Sala
Länsmansdistrikt -1893 Vittinge (dock temporärt förenat med Torstuna, Härnevi and Österunda distrikt enligt KB:s förordnande) 1893-1897 Salsbergs-Väsby fögderis femte, Torstuna
Kronofogdedistrikt 1965- Västerås
Kommun 1863-1970 Vittinge, 1971- Heby
Militär indelning Lif-Regementets Grenadier-Corps: Östra Vestmanlands Kompani
Vestmanlands Regemente:
Salbergs Kompani
Nya Ordin. Soldat-Roteringen
Extra Soldat-Roteringen
Livregements (Brigadens Lätta Infanteri-) Grenadjärkår: Östra Västmanlands kompani
Västmanlands Regemente:
Salbergs kompani
Livregementet Till Häst:
FamilySearch I.D. 6372797
NAD Ref Code SE/ULA/11082


Place Names

Afhulta, Asptorp,
Baggbo, Bartviken, Bergbo, Bergsbyn, Björke, Björunda, Blåsenberg, Bovallen, Bovallstorp, Brasktorp, Brydinge, Brånsta, Busktorp, Bålsta, Bäppeby,
Capellansgården,
Degran, Dåvön,
Ekeby, Eklunda, Eneby,
Fattighuset, Ferna Hemlinge, Flicksta, Furberga,
Grinda, Grindtorp, Grintorp, Grytkärret, Gränby, Grömsta, Gustafstorp, Gårdesta,
Harnsta, Hasselbo, Heljeby, Heljesta, Hemlinge, Hessle, Hesta, Hofgården, Hofven, Hogsta, Holmsta, Holmtorp, Holmtorp, Hyttan, Hägersta, Härtlösa, Hästhagen,
Johannisberg, Julsta,
Kammersta, Kansta, Kråkholmen, Kårsta, Källmora, Kärrhult,
Laggarbo, Lia, Lifsberga, Lilla Paradis, Lilla Rönningstorp, Lilla Rönningstorp, Lilla Skottorp, Lilla Sköltorp, Lisjö Hemlinge Lisjöbruk Lisjögård, Lissberga Lundberga, Långdalen, Långdalen,
Mortorp, Måsta, Möljesta,
Nalbesta, Narla, Nasta, Nibble, Norr Berga Norr Rasgärde, Norr Sylta, Norr Tå, Norr Wåle, Norrhamra, Norrtorp, Norsa, Nybygge, Nytorp, Nyttorp,
Orgnistgården,
Paradis, Prestorp, Profosstorp, Prostgården,
Rabbsta, Ransta, Risbro, Ristorp, Roteringstorp, Rämsta, Rönningstorp Lilla, Rönningstorp,
Sandsta, Sandviken Stora, Sensta, Sillsta, Sjöbaka, Sjöboda, Skogstorp, Skolgården, Skottorp Lilla, Skottorp Stora, Skräddartorp, Skästa, Smedstorp, Smedtorp, Smedtorp, Salsätter, Sorby, Staf, Stenby, Stenhagen, Stensbo, Stora Sandviken, Stora Skottorp, Stäholm, Svarftorp, Svetorp, Såghagen, Sör Berga, Sör Hamra, Sör Rasgärde, Sör Sylta, Sör Tuna, Sör Tå, Sör Wåhle,
Tallbo, Tavastbo, Tistersta, Torunda, Trappan, Tränsta,
Uggelbo, Ullfvi, Utter Skälby,
Wallby, Webo, Wendelsbo, Vester Lundby, Vester Sörby, Westerby, Vesthamra, Wiby, Wippeby, Wisseltorp, Wreta,
Ytter Sörby,
Åfwa, Ållesta, Ålsätra, Åsby, Åselsta Åskesta,
Öfver Skälby, Öhn, Öster Lundby, Östhamra,

To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding ParishesCollections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Munktorp, Husförhörslängd 1837-1847, Ortregister

Jurisdictional Information from: Riksarkivet. "Munktorp Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). April 2012 http://www.nad.riksarkivet.se/