Mogata Parish, Östergötland, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 18:41, 8 April 2013 by LarsonW (talk | contribs) (Added place names)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Mogata Parish, Östergötland, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Östergötland
Landskap Östergötland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names

Andersbo under Borum, Andersbo under Hälla, Anderstorp, Arrestbyggningen, Asplund, Aspängen,
Backen, Backstugan utan namn under Varsten, Bergdalen, Berget, Berglund under Lilla Sörby, Berglund under Össby, Bergstugan, Bergtorpet (Berget), Björklund under Bocksätter, Björklund under Lilla Sörby, Björklund under Össby, Björnstorp, Björstad, Blomsterbo Lilla, Blomsterbo Stor, Blåbergsköp, Bocksätter, Born, Borum, Brinken, Brunnebytorp, Bugan, Båtsmanstorp Nr 177 Timanstorp under Dyhult, Båtsmanstorp Nr 179 Falktorpet under Bocksätter, Båtsmanstorp Nr 180 Tjädertorpet under Solberga, Båtsmanstorp Nr 181 Överkvarteret under Långerum, Båtsmanstorp Nr 182 utan namn under Gottsten, Båtsmanstorp Nr 183 Vikensborg under Skruckeby, Båtsmanstorp Nr 186 Runnbäcken under Hälla, Båtsmanstorp Nr 187 Stora Blomsterbo under Hov,
Damsätter, Djupdalen, Djurshall (Hallstugan), Djursnäs, Dyhult Frälsegård, Dyhult Nergård, Dyhult Uppgård Augment, Dyhultsborg, Dykällan,
Egeltorp Lilla och Stora, Eklund Lilla, Eklund Stora, Ekstugan under Blåbergsköp, Ekstuan under Kullerstad, Engstugan (Ängstugan), Engsätter (Ängsätter), Eriksberg, Evalund,
Fagersätter, Falktorpet, Fattighuset Husby, Fattighuset Mogata, Flämmestad Kronofogdeboställe, Flämmestad Östergård, Fransberg, Fredrikslund,
Gottsten, Granhult, Granhult Lilla, Grenadjärtorp Nr 38 Stora Eklund under Åsen, Grenadjärtorp Nr 40 Sandtorp under Kullerstad, Grenadjärtorp Sand under Össby, Grenadjärtorp utan namn under Åskog, Grenadjärtorp utan namn under Össby, Grevby, Grinden, Grindstugan, Grindtorp, Grönbrink, Gästgivaregården Köp,
Hagabrunn, Hagalund, Hagasund, Hagen under Åsen, Hagen under Össby, Hagstugan, Hemmingsbo, Himmelstalund, Holmborg, Hov, Hult, Hultbacken, Husby Fattighus, Husby Säteri, Husbyvik, Håckenstad, Häggebo, Häggetorp, Hälla Gropen Kvarn och Såg, Hälla Lillgård, Hälla Norrgård, Hälla Norrgård Kvarn, Hälla Palmjord, Hälla Storgård, Hälla Södergård, Hälla Södergård Såg, Hällen, Hällerstad, Hällorna, Häkullen, Hösterum,
Jonstorp, Jämmerdal,
Kalkbrinken, Karlbrinken, Karlsborg, Karlshov, Klinten, Klockaregården, Knoppsätter, Kottorpet Lilla och Stora, Kronofogdebostället Flämmestad, Kullen, Kullerstad, Kvarnen Gropen, Kvarnen Hälla Norrgård, Kårtorp, Kårtorp Lilla, Köp Gästgivaregård, Körninge,
Landsberg Lilla, Landshorvan, Livgrenadjärtorp (see grenadjärtorp), Loviseberg, Långerum, Långtorp, Låsta, Löndal, Lötaborg, Löten under Dyhult Nergård, Löten under Varsten, Lövhagen, Lävkällan,
Melby, Melängen, Melsätter, Minnet, Misskärr, Moborg, Mogata Fattighus, Målarestugan, Måsdalen, Måsebo,
Nybygget under Husby, Nydal, Nyhagen, Nylund, Nysätter,
Olofstorp, Orrtorpet Lilla Orrtorpet Stora, Oxelgården,
Palmjorden Hälla, Petersborg,
Raskopp, Rosenlund, Runnbäcken, Rävbrinken,
Sand, Sandkullen, Sandsveden, Sandtorp under Hälla, Sandtorp under Kullerstad, Sandtorp Nr 1-2 under Össby, Sjöhagen, Sjöstugan under Dyhult, Sjöstugan under Hösterum, Sjöängen, Skogen, Skruckeby, Skäggetorp, Skällkärr, Slatorp, Smedstorp, Sockenstugan, Solberga, Soldattorp utan namn under Stora Sörby, Spjutkiärret, Springarestorp, Spångtorp, Stenbacka, Stengården, Stenkullen, Stensätter, Stetin, Stugan utan namn under Hälla Norrgård, Stugan utan namn under Solberga, Stävantorp, Svarvaredalen, Sveaborg, Sveabrunn, Svenstorp, Sågen Gropen, Sågen Hälla Södergård, Säterstorp, Sörby Lilla, Sörby Stora,
Tallborg Nr 1-4, Talltorpet, Tilltorp, Timanstorp, Tjädertorpet, Torpa,
Udden under Flämmestad, Udden under Husby, Ullstorp,
Vadstorp, Varsten, Vikensborg, Värdshuset, Västralund,
Åbacken, Åkekärr Lilla, Åkekärr Stora, Ållersbo, Ålsätter, Åsen, Åskog,
Ängkärr, Ånglund, Ängstugan (Engstugan), Ängsätter (Engsätter),
Örbrinken, Össby, Österbo, Överkvarteret,


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Mogata, Husförhörslängd (AI:6) 1840-1845, Ortregister