Mjölby Parish, Östergötland, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 21:18, 1 March 2013 by LarsonW (talk | contribs) (Added place names)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Mjölby Parish, Östergötland, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Östergötland
Landskap Östergötland
Härad Vifolka
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names

Alebacken, Algustorp Utjord,
Augmentet Sörby Rusthåll, Backen (Back), Backgården Lundby, Backgården Södra Berga, Backstuga utan namn under Egeby Nygård, Backstuga utan namn under Egeby Västergård, Backstuga utan namn under Egeby Östergård, Backstuga utan namn under Hadelöv By, Backstuga utan namn under Hadelöv Frälsegård, Backstuga utan namn under Hadelöv Rusthåll Nr 50, Backstuga utan namn under Hadelöv Rusthåll Ägor, Backstuga utan namn under Humpen Utjord, Backstuga utan namn under Kolstad Storgård, Backstuga utan namn under Lundby, Backstuga utan namn under Lärketorp, Backstuga utan namn under Mjölby Bondegård, Backstuga utan namn under Mjölby Kattkällan, Backstuga utan namn under Mjölby Prästgård, Backstuga utan namn under Mjölby Södergård, Backstuga utan namn under Norra Berga Södergård, Backstuga utan namn under Slomarp Säteri, Backstuga utan namn under Spännarhemmet, Backstuga utan namn under Södra Berga Pilgård, Backstuga utan namn under Södra Berga Södergård, Backstuga utan namn under Södra Berge Ödegård, Backstuga utan namn under Sörby Ägor, Backstuga utan namn under Västra Eldslösa Storgård, Backstuga utan namn under Östra Eldslösa Frälsegård, Backstuga utan namn under Östra Eldslösa Rusthåll, Berga Norra Mellangård, Berga Norra Norrgård, Berga Norra Storgård, Berga Norra Södergård Boställe, Berga Södra Backgård, Berga Södra Källgård, Berga Södra Pilgård, Berga Södra Södergård, Berga Södra Ödegård, Berga Södra Östergård Rusthåll, Berga Södra Östergård, Berget, Berggården Kolstad, Bergstuga (n), Bergstugan, Björkbacken (Björkebacken), Björkholmen, Bockarp (Båckarp) Lilla, Bockarp (Båckarp), Bondegården Mjölby, Bostället Norra Berga Södergård, Bro Hadelöv, Brohagen, Broslät Stora, Broslätt Lilla, Brunsvig, Byn Mjölby, Bäckgården Lundby,
Ceder(s)klev,
Egeby (Ekeby) Östergård, Egeby Mellangård, Egeby Nygård, Egeby Västergård, Egebytorp, Ekebacken, Ekeberg, Eken, Eldslösa Västra Mellangård, Eldslösa Västra Norrgård, Eldslösa Västra Stogård Rusthåll, Eldslösa Västra Södergård, Eldslösa Östra Frälsegård, Eldslösa Östra Rusthåll, Eldslösa Östra Skattegård, Engen (Ängen),
Fagerhult, Fattighuset Mjölby, Finnbacken, Fnuggen under Kattkällan Utjord, Fnuggen under Mjölby Gästgivaregård, Folknan (Folknam), Frälsegården Sörby, Frälsegården Östra Eldslösa, Fälltorpet,
Gatan, Gravgården Lilla Mjölby, Gravgården Mjölby, Grenadjärtorp utan namn under Egebytorp, Grindstugan under Gåvarp, Grindstugan under Hadelöv Ägor, Grindstugan, Grytmålen Hospitalshemman, Grytmålen, Grönlund, Gunnarp, Gåvarp (Govarp), Gästgivaregården Mjölby,
Habblarp, Haddelöv Rusthåll Nr 50, Hadelöv (Hadelö) Bro, Hadelöv (Hadelö) Mellangård, Hadelöv (Hadelö) Rusthåll Nr 49, Hadelöv (Hadelö) Rusthåll Nr 50 Utjord, Hadelöv (Hadelö) Rusthåll Nr 50, Hadelöv (Hadelö) Sistegård, Hadelöv (Hadelö) Östergård, Hagalund, Hagstugan, Hallen under Kattkällan Utjord, Hallen under Mjölby Gravgård, Hallorna Utjord, Hermanshult (Herrmanshullt), Hjulpan, Holmen Nedre Mjölby, Holmen Övre Mjölby, Hospitalshemmanet Grytmålen, Hospitalsutjorden Tomten Mjölby, Hulterstad Ägor, Hulterstad, Hultet, Humpen Utjord, Humpen, Hålakvarnen Mjölby, Hålan Lilla Mjölby Utjord, Hålan Mjölby, Hålbråtan Stora,
Intränga(n),
Jeriko,
Kammaren (Kammarn), Kanikegården Mjölby, Karemålen (Karmålen), Kattkällan Mjölby Utjord, Kattkällan Mjölby, Kattkällan Mjölby, Kindbergshult, Kittibråt (Kittebråt), Kleven, Klostergården Mjölby, Kniphammaren Mjölby, Kolarp, Kolstad Berggård, Kolstad Lillgård, Kolstad Storgård, Komministerbostället Lundby, Korintbacken, Krämarängen, Kvarnen Mjölby Bondegård, Kvarnen Mjölby Gravgård, Kvarnen Mjölby Kanikegård, Kvarnen Mjölby Klostergården, Kvarnen Mjölby Mångård, Kvarnen Mjölby Nygård, Kvarnen Mjölby Pilgård, Kvarnen Mjölby Såg, Kvarnen Mjölkulla, Kyrksäter (Kyrksätter), Källan, Källeberg under Hulterstad Ägor, Källeberg under Kolstad Storgård, Källgården Södra Berga, Källstugan,
Letarhemmet (Letarhem), Liden, Liden, Lilla Bockarp (Båckarp), Lilla Broslätt, Lilla Gravgården Mjölby, Lilla Hålan Mjölby Utjord, Lilla Hålan Mjölby, Lilla Långeryd, Lilla Omaksbo, Lilla Skogsberg, Lillgården Kolstad, Linneberg, Livgrenadjärtorp Nr 102utan namn under Lärketorp, Livgrenadjärtorp Nr 120 utan namn under Egeby Östergård, Livgrenadjärtorp Nr 122 utan namn under Egeby Mellangård, Livgrenadjärtorp Nr 131 utan namn under Miskarp, Livgrenadjärtorp Nr 134 utan namn under Hadelöv Frälsegård, Livgrenadjärtorp Nr 48 utan namn under Sörby Ägor, Livgrenadjärtorp Nr 50 utan namn under Hadelöv Rusthåll Nr 50, Livgrenadjärtorp Nr 55 utan namn under Habblarp, Livgrenadjärtorp utan namn under Norra Bega Storgård, Livgrenadjärtorp utan namn under Norra Berga Mellangård, Livgrenadjärtorp utan namn under Södra Berga Östergård, Livgrenadjärtorp utan namn under Västra Eldslösa Storgård, Livgrenadjärtorp utan namn under Östra Eldslösa Frälsegård, Ljungstorp, Lotten, Lund, Lundby Backgård, Lundby Bäckgård, Lundby Komministerboställe, Lundby Skattegård, Lundby Storgård, Lundby Utjord, Lundby Ödegård, Lundby, Lunnarp, Långeryd Lilla, Långeryd Stora, Lärketorp, Löten,
Mellangården Egeby, Mellangården Hadelöv, Mellangården Norra Berga, Mellangården Västra Eldslösa, Militiebostället Mjölby Södergård, Miskarp, Mjölby Bondegård Kvarn, Mjölby Bondegård, Mjölby By, Mjölby Fattighus, Mjölby Gravgård Kvaarn, Mjölby Gravgård, Mjölby Gästgivaregård Utjord, Mjölby Gästgivaregård, Mjölby Gästgivaregård, Mjölby Hålakvarn, Mjölby Hålan Lilla Utjord, Mjölby Hålan, Mjölby Kanikegård Kvarn, Mjölby Kanikegård, Mjölby Kattkällan Utjord, Mjölby Kattkällan, Mjölby Klostergård Kvaran, Mjölby Klostergård, Mjölby Kniphammar, Mjölby Lilla Gravgård, Mjölby Lilla Hålan Utjord, Mjölby Mångård Kvarn, Mjölby Mångård, Mjölby Nedre Holme, Mjölby Norrgård Älekvarn, Mjölby Norrgård, Mjölby Nygård Kvarn, Mjölby Nygård, Mjölby Pilgård Kvarn, Mjölby Pilgård Utjord, Mjölby Pilgård, Mjölby Pilgård, Mjölby Prästgård, Mjölby Snuggan, Mjölby Sockenstuga, Mjölby Stuverum, Mjölby Såg Kvarn, Mjölby Såg, Mjölby Södergård Militieboställe, Mjölby Tomten Hospitals Utjord, Mjölby Älekvaran, Mjölby Övre Holme, Mjölkulla Kvarn, Mjölkulla, Mo(e)n, Mångården Mjölby,
Norrgården Norra Berga, Norrgården Västra Eldslösa, Norrgården, Nybygget under Östra Eldslösa Skattegård, Nygården Egeby, Nygården Mjölby,
Olstorp, Omaksbo Lilla, Omaksbo, Oxdjupet, Oxhagen,
Pershult, Persmålen, Pilgården Mjölby, Pilgården Södra Berga, Pilkvarnan Mjölby, Prästgården Mjölby,
Rothemmet (Rothem) Utjord, Rusthållet Nr 49 Hadelöv, Rusthållet Nr 50 Hadelöv, Rusthållet Södra Berga Östergård, Rusthållet Sörby, Rusthållet Västra Eldslösa Storgård, Rusthållet Östra Eldslösa
Sanden under Mjölby Gravgård, Sanden under Mjölby Södergård, Sandhålan, Sistegården Hadelöv, Sjöslätten, Sjötorp (Sjötorpet), Skattegården Lundby, Skattegården Östra Eldslösa, Skogelund, Skogelund, Skogen under Mjölby Bondegård, Skogen under Mjölby Gästgivaregård, Skogen, Skogsberg Lilla, Skogsberg, Skrämman, Skuggen, Skåne, Slomarp (Slommarp) Säteri, Smedstorp, Snuggan Mjölby Utjord, Snuggan Mjölby, Sockenstugan Mjölby, Soldattorp utan namn under Hulterstad, Soldattorp utan namn under Kolstad Storgård, Solskina, Spännarhemmet (Spenarhemmet), Stenhagen, Stenstugan, Stensätter, Stockhemmet (Stockhem), Stolpatorpet, Stora Broslätt, Stora Långeryd, Storgården Kolstad, Storgården Lundby, Storgården Norra Berga, Storgården Västra Eldslösa, Struntebo, Stubben Utjord, Stubben, Stugan utan namn under Egebytorp, Stugan utan namn under Gåvarp, Stugan utan namn under Hadelöv Rusthåll Nr 50, Stugan utan namn under Hadelöv Ägor Stugan utan namn under Hadelöv Ägor, Stugan utan namn under Hulterstad, Stugan utan namn under Kolstad Berggård, Stugan utan namn under Kolstad Storgård, Stugan utan namn under Lundby Ödegård, Stugan utan namn under Mjölby Prästgård, Stugan utan namn under Norra Berga Mellangård, Stugan utan namn under Norra Berga Storgård, Stugan utan namn under Norra Berga Södergård, Stugan utan namn under Södra Berga Backgård, Stugan utan namn under Västra Eldslösa Norrgård, Stuverum Mjölby, Svinevallen, Sågen Mjölby, Säteriet Slomarp, Södergården Mjölby, Södergården Norra Berga, Södergården Södra Berga, Södergården Västra Eldslösa, Sörby Frälsegård, Sörby Rusthåll Augment,
Tarren, Tomten Mjölby Utjord, Tomten Mjölby, Torp utan namn under Ekeberg, Torpet under Kolstad Storgård, Trappan,
Ugglarp, Utjorden Algustorp, Utjorden Hallorna, Utjorden Rothemmet, Utjorden Stubben,
Valstorp (Vallstorp), Västergården Egeby,
Ägorna Hulterstad, Älekvarn Mjölby Norrgård, Ängen (Engen),
Ödegården Lundby, Ödegården Södra Berga, Örbacken, Örbergshult Norra, Örbergshult Södra, Östergården Egeby (Ekeby), Östergården Hadelöv, Östergården Södra Berga,

To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Mjölby, Husförhörslängd (AI:10 and 11) 1837-1843, Ortregister