Misterhult parish, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 23:04, 4 November 2011 by Cottrells (talk | contribs) (Text replace - 'Sweden Portal Page' to 'Sweden')

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Misterhult
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat Misterhult
Län Kalmar
Landskap Småland
Härad Tunalän
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning Smålands Husar-Regemente: Staby Sqvadron, Öfv.- Lieutn Kompani, Tjusts Båtsmans-Kompani, Extra Båtsmans-Roteringen


Place Names:

Adriansnäs, Agnemar, Almtenäs, Andersbo, Apelmålen, Arvidsmåla, Askaremåla, Axelhammar,

Backstuga (under Lilla Fighult), Backtuga (under Stora Fighult), Baggemåla, Baggetorp, Baggetorpsqvarn, Bastebörd, Basthult (Lilla), Basthult (Stora), Bastudden, Bergö, Bergebo, Bjurhiet, Björkhorfva, Björnehult (under Plittorp), Björnehult (under Sulegång), Bilxnäs, Blomsterhult, Blomstermålen, Blåsebacke, Boda, Bodaqvarn, Bodatorp, Bohult, Bonäs, Bostorp, Brevik (Lilla), Brevik (Stora), Broviken, Bodalen, Broen, Brohult, Brostuga, Brusebacke, Bussevik, Byggverket, Bållnäs, Båtstad, Bäckeby, Bäckemålen, Bärgemåla,

Carlsberg, Carlsborg, Carlsonshorfva, Carlstorp,

Dalen, Dalhorfva, Dalsfällan, Dalshorfva (under Lilla Fjelltorp), Dalshorfva (under Stora Fjelltorp), Danielsholm, Djupedal, Djupsjödal, Djupsmåla, Djupviks torp, Djurvadsnäs, Dubbetorp,

Ekelid, Ekelund (under Djurvadsnäs), Ekelund (under Kroxtorp), Ekenäs, Ekerum, Ekhult, Elmekärr, Engdal, Engedal, Engenäs, Enkewarpet, Ericsbacke, Ericsmåla,

Fagerhult, Fagersjömåla, Fagerslätt, Fattigstugan, Figeholms köping, Fighult (Lilla), Fighult (Stora), Figsjöhagen, Figsjökrog, Fintorpet, Fjelltorp (Lilla), Fjelltorp (Stora), Flatemåse, Flathult, Flinthem, Flivik, Flohult, Fogelhem, Fogelviken, Fogelö, Fredricsberg, Friden, Fårebo,

Gastbacken, Gatstuga, Gersebo (Lilla), Gersebo (Stora), Gersebohagen, Gestersmåla, Gissemåla, Gloestad, Gransjömåla (under Jemserum), Gransjömåla (under Sulegång), Gransmåla, Granstorpet, Gren, (Norra), Gren (Södra), Greneholm, Grimgölen, Grindstuga, Grindstuga (under Uthammar), Grindstuga (under Wirum), Grinnerum, Grodam, Grytemar, Grytsjömåla, Grälebro, Gröna Mo, Gröndal, Grönehorfva, Grönehult, Grönhult, Grönstorp, Grönö (Lilla), Grönö (Stora), Gåsehäll, Gässhult, Gölberget, Gölehorfva (under Bållnäs), Gölehorfva (under Tjustgöl), Göljhult, Göludden, Görlid, Götehult, Göthebo,

Hagaberg, Hagstuga, Hagtorpet, Hallssengsö, Hammar (Öfra), Hammarsbo, Hammarslund, Hamnö, Harenäs, Hallersberg, Hedvigsberg, Hedvigslund, Hella, Hellerum, Helsingsås, Helsingsö, Helsingsömåse, Hemmingshult, Hemmingsmåla, Holmsjömåla, Holwik, Horfva (Norra), Horfva (Wästra), Horfva (Södra), Hult (Lilla), Hult (Wästra), Hult (Östra), Hvirfhult, Hunö, Hålö, Hålös Udden, Hägnad, Hällen, Hällerum (under Wester Ramnebo), Höckhult, Höckhult (Lilla), Högforss, Höghult, Högskulla, Högskulla Udde, Hörningsbeck, Hörningshult, Hörningsnäs, Hörningsvik,

Imbramåla,

Jacobstorp, Jaensbo, Jemserum, Johannisberg, Johanshägnad, Johans Lund,

Kalsebo, Kammarbo, Kasthorfva, Klareberg, Klarebäck, Klevehäll, Klintemåla, Klinten, Klämmestorp, Kolbotten, Kolhorfva, Kolsjöfällan, Koppramåla, Kortegård, Krogen, Krokäng, Kroxtorp, Kråkelund, Kråkemåla, Källehorfva, Källehult (under Hvirfhult, Källehult (under Jemserum), Källstuga, Källtorp, Kärrstuga, Köksmåla, Köksmåla (Lilla),

Ladukärr, Laxemar (Lilla), Laxemar (Stora), Laxhult, Lekaremåla, Lerhorfva (under Blomsterhult) Lerhorfva (under Brodalen), Lervik, Lidhult, Lillehorfva, Lilläng, Linnäsudden, Ljungbo, Logryt (Lilla), Logrytet, Logrytsmåla, Lund, Lustkullen, Lyckedal, Långdraget, Långhult, Långhult (Lilla), Långö, Löfudden,

Manketorp, Marstrand, Marsö, Mederhult, Misterhult, Misterhults Herregård, Mosseberga, Mostuga, Mörtfors, Målbäcken, Måleberg, Målehult, Målelid, Målsum, Måsestuga, Mörkviken, Mörtsjömåla,

Nilstorp, Norliden, Norrahorfva, Norrhult, Nybo, Nygård, Nymålen, Nystad, Näs (Gammel), Näs (Ny), Näset (under Baggetorp), Näset (under Bussevik),

Orremåla,

Perstorp, Pettersborg (under Bussevik), Pettersborg (under Kråkemåla), Piggestorp, Plittorp, Plåttorp, Prest Kammarn,

Qvarnen, Qvarn (Lilla), Qvarnsnäs, Qvarnstuga, Qvarnstugan (under Uthammar), Qvarnstugan (under Wirum), Qvarntorp, Qvilleholm,

Rambecken, Ramnebo (Wester), Ramnebo (Öster), Ramshult, Rastorp, Riket, Rosendal (under Göthebo), Rosendal (under Kroxtorp), Rosenhult, Råckebo, Råckebros Grind, Råsbecken, Räfklinten, Rännerdalen, Röhäll, Römarn, Rönäs,

Samsvik, Sandbecken, Sandhorfva (under Kroxtorp), Sandhorfva (under Kråkemåla), Sandmoen, Sandsbörd, Sandsnäs, Sandvik, Sillebecken, Simpevarp, Sippetorp, Sjöbo (under Stora Skaftvik), Sjöbo (under Sulegång), Sjöhagen, Sjöhorfva (under Flathult), Sjöhorfva (under Kråkemåla), Sjömålen, Skafdö, Skaftvik (Lilla), Skaftvik (Stora), Skaftviksnäs, Skarpetorp, Skumpriket, Skurö, Skyttorp, Skåne, Skärsgård, Slätehorfva, Släthult, Slätemo, Smedjemålen, Smedstorp (under Tjustgöl), Smedstugan, Smedtorp (under Gässhult), Smedtorpet, Snarås, Snugga, Snäckedal, Socknestugan, Solberget, Solliden (under Wester Ramnebo), Solliden (under Öster Ramnebo), Solstad, Solstadshorfva, Solstadsgrufva, Springarmåla, Spånghult, Späckemåla, Stenbo, Stenbrohult, Stenbygget, Stenhiet, Stenkullen, Stjenrneberg, Stockbeckshult, Stockshult, Stolpen, Strupö, Strängbo, Strängemåla, Strängenäs, Stränghorfva, Ström, Strömmingstorp, Strömserum, Strömstuga, Stubbhult, Stymmelmåse, Ståltorpet, Sulegång, Sulegångsqvarn, Sundet, Sunehult, Sundsnäs, Svenshult, Svensmåla, Svenstorp, Sågqvarn, Sågqvarnstuga, Sågstugan, Södrahorfva, Södramo, Sörebo (under Kroxtorp), Sörebo (under Plittorp), Sörevik,

Tallstuga, Tellshammar, Tjustgöl, Thomastorp, Thorshult, Tjurshult, Tralledal, Tranekärr, Tveta, Twetö,

Ugglekärr, Ufvö (Norra), Ufvö (Södra), Ulfvedal no. 1, Ulfvedal no. 2, Upp Långö, Ut Långö, Utbygget (under Släthult), Uthammar,

Wackersvik, Westerbo, Werkstuga, Westerbo (under Sulegång), Westerbostuga, Wickerum, Wik (Norra), Wid kyrkan, Winö, Wirbo, Wireqvarn, Wirum, Wistad, Wällehorfva, Wärnamo, Wärnamohorfva, Wärqvarnsgrind,

Ytteryd, Yttermåla,

Åby, Åbyhagen, Åkestorp, Åkrok, Årtevik, Årtvik, Åsa,

Äfrö, Ählö, Äleviken, Ängenäs, Ängstuga, Ängvik, Ärnhult, Ärtbecken, Äskestuga, Äspenäs,

Ördal, Örliden, Öråsa, ÖröTo see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Riksarkivet. "Misterhult Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). January 2011 http://www.nad.ra.se/

Skatteverket. "Misterhult." Förteckning (Sveriges församlingar genom tiderna). January 2011 Sveriges församlingar genom tiderna

Ortnamnsregister, Misterhult Husförhörslängd 1816 - 1823.