Mistelås Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 18:45, 24 November 2012 by DuboisM (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Mistelås Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Kronoberg
Landskap Småland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names 

Agnaryd Gummesgård - Hansagård - Kapellansgård - Krokagård - Kronogård - Lassagård - Lunnagård - Södergård - Östergård, Aspedal,

Backstuga ; Agnaryd Gummesgård - Kapellansgård (Lassagård) - Lunnagård (Östergård) - Södergård - Hulevik - Käxås Norrgård ( Groparna) - Södergård - Sjuhult Norrgård . Södergård - Skyttebol - Spånghult - Sutarekullen - Tagel Säteri - Villarp Norrgård, Backstugan, Bengtsboda, Brotorpet Käxås Norrgård (Groparna) - Sjuhult Södergård, Bråten,

Djursafällan Käxås Norrgård (Groparna) - Södergård,

Ekatorp, Ekemo(e)n, Ekåsen Krosmo(e)n - Villarp Norrgård, Eriksbygget, Erngislebygget,

Fyrsborg, Fällan Tagel Säteri - Vret Norrgård,

Gammalstorp stom Komministerbostället, Gertruds, Grenajärtorp Ekåsen Villarp Norrgård - Käxås Norrgård - Mäxarp Södergård, Groparna Käxås, Gropadal, Grönadal, Grönahult, Gäddevik - Lilla,

Hagen, Horsabäcken, Hulevik,

Jonsboda,

Kittebo(da), Komministerbostället Mistelås stom, Kopparhult, Korsmo(e)n - Lilla, Kristiansbo, Kristiansboda Käxås Södergård  - Tagel Säteri, Kvarnen Agnaryd Södergård, Kvarntorpet, Käxås Groparna Rusthåll - Norregård Rusthåll - Södergård,

Mjölnaregården Sjuhult, Mäxarp Norrgård Rusthåll- Södergård, Mölleberg,

Norratorp, Norrgården Käxås - Mäxarp  - Sjuhult - Villarp - Vret,

Olsbäck,

Planen, Rosenlund, Rusthållet ; Käxås Groparna - Norrgård - Mäxarp Norrgård - Villarp Norrgård, Röslida,

Sandvik Lilla - Stora, Simonsäng, Sjuhult Mjölnaregård - Norrgård - Södergård, Sjöfällan Agnaryd Hansagård - Hulevik, Sjöhagen, Skogen, Skyttebol, Slättatorp, Soldattorp ; Agnaryd Lunndagård (Östergård), Hulevik, Käxås Södergård, Sjuhult Norrgård- Södergård - Spånghult - Vret Norrgård, Spånghult, Spångsdal, Stommen Mistelås, Sutarekullen, Svensbygget, Svenstorp Mäxarp Norrgård - Sjuhult Norrgård, Säteriet Tagel, Södratorp,

Vallen, Villarp Södergård, Vret Södergård, Västerås, Västeräng Tagel Säteri , Västraryd,

Åsen,

Östanskog, Österhage,


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References 

Mistelås Parish 1843-1853 AI;7, Husförhörslängd. Ort register.