Ludgo Parish, Södermanland, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 17:00, 20 June 2012 by LarsonW (talk | contribs) (Parish I.D. info)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Ludgo Parish, Södermanland, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Strängnäs
Pastorat -1961 Ludgo and Spelvik, 1962- Runtuna, Ripsa, Lid, Ludgo, Spelvik,
Län 1634- Södermanland
Landskap Södermanland
Härad Rönö
Tingslag -1910 Rönö härad, 1911-1914 Jönåker and Rönö, 1914-1947 Jönåker, Rönö and Hölebo, 1948-1970 Nyköpings domsaga
Domsaga -1878 Kungadömet, 1879- Nyköping
Fögderi 1720-1885 Första, 1886- Nyköping
Kommun 1863-1951 Ludgo, 1952-1970 Rönö, 1971- Nyköping
Militär indelning Lif-Regementets Grenadier-Corps
Södermanlands Kompani
Södermanlands Regemente
Nyköpings Kompani
Extra Soldat-Roteringen
Livregementet Till Häst
Sörmlands kompani
Södermanlands Regemente
Nyköpings
NAD Ref Code SE/ULA/10864


Place Names

Ahlstugan, Ahlsängen, Alekberg, Alkällan, Alkärret, Aspa Gästgifvaregård, Aspa Rusthåll,
Backen, Bergholm, Bergslund, Bergsstugan, Björkhult, Björklund, Björnbo, Blackbord, Blacktorp, Blomstugan (Lilla), Blomstugan (Stora), Bogslund, Branthäll, Brevik, Brink, Britsätter (Bresätter), Brolöt, Brostugan, Brunsvik, Bråten, Bygget, Bysjön, Bäcken, Bäcktorp, Böhlsatter,
Carlkärret, Carlsberg, Carlstorp, Cathrinelund, Charlottelund, Christinelund,
Dahl, Dahlsätter, Damkärr, Dammen (Lilla), Dammen (Stora), Davik, Djupbrodahl, Djupsjödahl,
Edeby, Edeby såg, Ekensberg, Ericsberg, Ericslund,
Fagerhult, Fagermoen, Fattighuset, Finsta, Fnöska, Fnöskastugan, Fnöskatorp, Fredgärdet, Frobergstugan, Fälle,
Granhult, Grankällan, Grindstugan, Gröndahl, Gustafsberg,
Hacksjön, Hagalund, Haglund, Hagstuga, Hagstugan, Hagtorp, Halltorp, Hasthagen, Hellesta, Hjortensberg, Holmslund, Holmstugan, Hult, Hultstugan, Humledahl, Hålkärret , Högbackstugan, Högden, Höglund, Högsätter, Hörningsholm,
Janslund, Johannisberg, Jonsberg, Juresta,
Kjällhagstugan, Kjällstugan, Klockargården, Kojstugan, Kronängen, Kryckeläng (Lilla), Kryckeläng (Stora), Kryckelängsstugan, Kråklund (Lilla), Kråklund (Stora), Kullen, Kårtorp, Kärrsätter,
Larslund, Lilla Blomstugan, Lilla Drammen, Lilla Kråklund, Lilla Näs, Lilla Stenbrosätter, Larslund, Lindsberg, Linjedahl, Logvreten, Lugnet, Lund, Lyckan, Långbro, Långvik, Löfhagen, Löflhagen, Löflund, Löfnäs, Löfsund, Löthen, Löthstugan,
Mallinge, Malma (vester), Malma (Öster), Malmalund, Malmasund, Malma Öhn, Marieberg, Mariedahl, Marielund, Mellanvik, Muskow, Muskö, Måstorp, Mässäng,
Nilsberg, Nilslund, Ny, Nybygget, Nysätter, Nyskogen, Nystugan, Nytorp, Näs (Lilla), Näs (Stora), Nästorp,
Olofslund, Olstorp, Oxhagen,
Penningeby, Penningebystugan, Pettersbo, Petterslund,
Ramsnäs, Riset, Ristorp, Rosenberg, Rosenlund, Ryssinge, Ryssingestugan, Rågjärdet (Lilla), Rågjärdet (Stora), Rågången,
Sandbrink, Sandvik, Sellberga, Sjögedahl, Sjögdahlsstugan, Sjöstugan, Sjöändan, Skogstorp, Skräddarstugan, Slahagen, Smedsbohl, Sophialund, Solberga, Spelmanstorp, Spelmansvreten, Stafstugan, Stenhult, Stenbrosätter (Lilla), Stenbrosätter (Stora), Stene (Lilla), Stene (Stora), Stinstorp, Stensätter, Stenstugan, Stocktorp, Strömtorp, Svaneberg, Sättra, Södertorp, Sörstugan,
Tallbacken, Tittut, Tofvetorp, Torpesta (Lilla), Torpesta (Stora), Torpstan, Torstahult, Trollesund, Trägårdsstugan, Tyfvik, Tyfvikssåg, Tåbergsvreten, Täppan,
Uggelkulla, Ullaberg,
Wretstugan, Westermalma, Wägen, Wägholm, Wärlund, Wärlundsqvarn,
Ånsund, Åstugan,
Ändtvik, Ängshult, Ängstugan, Ängtorp, Ängvahlasstugan, Äskvik,
Öbostugan, Ödesbrun, Öhn, Örbrink, Ösätter, Österlund,

To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Jurisdictional Information from: Riksarkivet. "Ludgo Församling." <u>Nationell ArkivDatabas</u> (NAD). May 2012 http://www.nad.riksarkivet.se/

Ludgo församling husförhörslängd 1846-1850, Ortregister