Lovö Parish, Stockholm, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 23:09, 4 November 2011 by Cottrells (talk | contribs) (Text replace - 'Sweden Portal Page' to 'Sweden')

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Lovö Parish, Stockholm, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län 1634-1639 Uppsala, 1640-1647 Stockholm, 1648-1651 Uppsala, 1652-1653 Stockholm, 1654-1660 Uppsala, 1661-1718 Drottningholm (part of Livgedinget), 1719-1785 Stockholm, 1786-1809 Svartsjö, 1810- Stockholm
Landskap Uppland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names

Kungliga Slotter ( Royal Palace), Sjöflygeln, Waktflygeln, Pagebyggningen, Nockeby, Kjersö Lott Engsholmen, Kjersö Boställe, Ståthållarhuset, Apotheket (Pharmacy), Materialskrivarebostället, Cavalliersbyggningen, Snickarebostället, Casernen, Wärdshusen, Smedbostället, Röda byggningen, Wagnshuset, Skollärarebostället, Fattighuset, Henriksberg, Enskilda personers hus, Mamsellerna Lundgrens hus, Hofkam. Wetterviks hus, Loviselund, Klemmingsberg Stora, Adolphsberg, Timmerm. Grundquists hus, Klemmingsberg Lilla, Kyrkovärden Bergströms hus, Enkan Björklunds hus, Enkan Nordsteens hus, Öfverste Ljungbergs hus, Stadsmäkl. Stenbergs hus, Skom. Rönnblads hus, Capellmäst. Bervalds hus, Fru Philipsons hus, Fru Kolmodins hus, Doctor Engbergs hus, Målaren Hööks hus, Fateburspigan Sjöbergs hus, Fru Hambergs hus, Fractur Elfgrens hus, Skepparen Sundins hus, Skomak. Reins hus, Svanteberg, page 86 hard to read, Drabant byggningen, Hertigarnas Hus. China Waktmästare boställe, China boställe, Fru Karstens hus, Hjortbergs hus, Billbergs hus, Grefvinnan Ekströms hus, Hvilan, Hemmet, Damtorpet, Orangeriet, Lugnet, Kungshatt, Hättan, Skräddarholmen, Fågelön, Björnholmen, Professor Passys hus, Kranhandl. Ekervalls hus, Doctor Engbergs hus.

Malmvik, Lindö, Lindö Bro, Westerängen, Lulehof, Lunda, Söderby, Stäkstorp, Edeby, Alviken, Berga, Prestgården, Prestviken, Barkarby, Klockaregården, Rörby, Hogsta, Norrby, Dyviken, Lamarudd.To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Riksarkivet. "Lovö" Nationell ArkivDatabas (NAD). January 2011 http://www.nad.ra.se/

Lovö parish, Husförhörslängd, 1836-1840, Ort register.