Lofta Parish, Kalmar, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 17:48, 17 February 2012 by Helene23 (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Lofta Parish, Kalmar, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Kalmar
Landskap Småland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names

Aspudden,

Backstugan, Bergsbo, Bergsholm, Bergtomten, Berneberg, Bersebo, Betala, Bidalen, Björkelund, Björksätter, Björnsholm Garveri, Blomtorp, Boda, Borgen, Borsnäs, Brotorp, Bruket Överum, Båtsmanstorp Nr 31 - 46. Börjesved,

C se K

Droppstad Rusthåll,

Engstad, Fattigstugan, Finntorp, Flinkebo, ´Forserum, Fågelmossen, Fårö, Fårövalk, Fästad, Nr 1 - Nr 4,

Garveriet under Björnsholm

Gatan under Hässlestad  Nr 1 - 2, Gatan under Överum Herrgård, Granebo, Grenadjärtorp, Grindstugan, Gursten Säteri, Gästgivaregåden Vida, Gölen,

Hagaberg, Haganäs, Harg, Hargård, Hjulbergstorp, Hjulby, Hjulbynäs, Hjulbytorp, Hollerstorp, Holmen, Hägerstad, Hägg Nr 1 - 3, Hägg Kvaran, Hässelborg, Hässelstad, Hässelstadstorp, Högby,

Jonstorp,

Karlsborg Utjord, Kavelbro, Klarakälla, Klint, Klockaregården, Komministergården, Kristinebeg, Kronolänsmansbostället Fästad, Kronsborg, Kvarnen Hägg, Kvarnhagen, Kvistrum, Kårtorp, Källdalen,

Lapserum, Lapserumstorp, Livgrendsjärtorp, Lottorp, Långbacken, Lögtorpet,

Marielund, Mejstad, Mejstadstorp, Melby, Måsebo,

Nannersbo, Norrmalm, Norrsjö, Nybygget under Borsnäs, Nystugan, Nysäter, Nytorp, Olofsrum, Olofsrum Lilla, Olstorp, Ottinge säteri,

Petersborg under Hässelstad, Petersborg under Överum Herrgård, Piludden, Postgården Harg,

Q se K

Rabo, Reverum, Riskasten under Hässelstad, Riskasten under Ottinge, Ryvenäs, Råserum,

Sandstugan, Sandtorp, Sjötorpet, Skarptorp, Skebo, Skynnerstad Lilla, Skynnerstad Stora, Slättmossen, Smedstorp, Smällegrind, Sofielund, Solberga, Strängnäs, Strömserum, Stubbetorp, Stugan, Stuttorp, Stuttorpsstugan, Sveaborg, Sveden, Svederna, Sågaretorp,

Telackebo, Stora, Tingsta, Tomhål, Tomten, Trostad, Törnamossen,

Utterbo,

Vadet, Vankom, Vida Gästgivaregård, Vidalund, Vivelsjö, Väkterbo,

Åbo, Åttinge Säteri,

Ängstad,

Österbo, Övertorp, Överum Bruk, Överum HerrgårdTo see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Lofta, Husförhörslängd 1845-1850, Ortregister