Lane - Ryr Parish, Göteborg och Bohus, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 16:00, 10 December 2012 by LarsonW (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Lane - Ryr Parish, Göteborg och Bohus, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Göteborg och Bohus
Landskap Bohuslän
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names

Alemyren, Allmänängen, Alltorp, Aneröd,
Backstugan, Backstugekasen, Berg, Bergshagen, Berlinarehagen, Björnhagen under Fagerhult, Björnhagen under Siversbo, Björnmyran under Köperöd, Björnmyran under Sörbo, Blekeshagen, Brabuane, Broholmen, Brokasen, Broskogen, Brännane, Brönningen, Byrstämman, Börshagen,
Dalalund, Dammhagen,
Ekebacken, Ekemyrkasen, Ekeskär, Ekestadsmyren,
Fagerhult Fagerhultsnäs, Finsbo, Frälsegården Häljebol, Frälsegården Köperöd, Frälsegården Svinbohult, Fälla,
Gloslid, Gruvekasen, Gömmet under Ekeskär, Gömmet under Kasebuarne,
Hagarne, Hagen under Ekeskär, Hagen under lerdalen, Hagen under Rödshult, Hagen Norra, Hagen Stora, Hallstensröd, Havrehagen, Hjälmhult, Hogane, Hogaström, Holmen, Horsemyra, Hoven, Huveröd Norra, Huveröd Södra, Håven, Häljebol, Häljebol Frälsegården, Höjentorp,
Intagan under Finsbo,
Kasebuarne, Kasen under Kyrkebyn, Kasen under Signeröd, Kasen under Häljebol, Kasen Stora, Katrineberg, Knutseröd, Kollebråten, Kopperöd Lilla, Kopperöd Stora, Korpås, Kroksholmen, Kronogården Köperöd, Krubban, Krubbekalvshagen, Kullehagen, Kullen, Kvarnbacken, Kvarnängen, Kvigemyren, Kyrkebyn, Kåröd, Käpphålan, Kärnhult, Kärrkasen, Köperöd Frälsegården, Köperöd Kronogården, Köperöd Lilla,
Lanneröd, Lerdalen, Liden under Berg, Liden under Uppelhult, Lilla Kopperöd, Lilla Köperöd, Lilla Skog, Lindraget, Linnebacken, Ljungkasen, Luggebotten, Lunden, Lövkasen, Lövmon,
Maden, Marbokasen Medkoppen, Mossehagen, Myren, Måkvrån, Måsen,
Normanneröd, Norra hagen, Norra Huveröd, Nybygget under Häljebol, Nybygget under Skäleröd, Nybygget under Vigansröd, Nyröd, Nytorpet under Kollebråten, Nytorpet under Skäleröd, Nytorpet under Sörbo, Näset,
Orrekvissla, Orreskogen,
Pantängen, Pålemyren,
Ren, Röd, Rödkällekas, Rödsbuane, Rödshult, Rönningen, Rönängen under Aneröd, Rönängen under Fagerhult, Rönängen under Torp, Rörmyren, Rörskogen,
Sandbacken, Sandbäcken, Sandviken, Signeröd, Siversbo, Sjöhagen, Sjökasen under Ekeskär, Sjökasen under Kåröd, Sjöänden, Skillnadsmyren, Skog Lilla, Skogen, Skråröd, Skälehagen, Skälleröd, Småhagarna, Soperöd, Stenbrokasen, ’Stenkasen, Stenröset, Stockhagen, Stommen under Finsbo, Stommen under Norra Huveröd, Stommen under Signeröd, Stommen under Skäleröd, Stommen under Södra huveröd, Stora Hagen, Stora Kasen, Stora Kopperöd, Storekas, Storkasen, Stormhagen, Storängen, Strykesten, Sturöd, Suröd, Svartemyra, Svenningshagen, Svenseröd, Svinbohult, Svinbohult Frälsegården, Sågebacken, Södra Huveröd, Sörbo,
Tengelsröd, Timmerdalen, Tomten, Torp, Torpemyren under Medkoppen Torpemyren under Sörbo, Torstensäng, Torvruka, Tyskhagen, Tångarne under Fagerhult, Tångarne under Sturöd
Ulveröd, Uppelhult,
Vigansröd,
Åsemyren, Åsevadet,
Älgkärret, Ängdalen, Ängen, Änghagen,
Ödegården under Skråröd, Ödegården under Torp, Ödegårdskas under Huveröd, Ödegårdskas under Skråröd,

To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Lane-Ryr, Husförhörslängd 1833-1845, Ortregister