Långasjö Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 17:32, 24 November 2012 by DuboisM (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Långasjö Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Kronoberg
Landskap Småland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names 

Aleholm, Allgunås Norrgård - Södergård - Västergård, Anemåla, Arbetsdal (Rubbadal),

Backagården Långasjö, Backstugan ; Bredalycke Norrgård - Brunamåla - Harebo Södergård - Häljanäs - Ingemundebo Västergård - Östergård - Kallamåla Frälsegård - Skattegård - Karsamåla Västergård, Koppekull, Lida Västergård -  Östergård, Piggsmåla, Plaggebo Södergård, Runnemåla Norrgård, Sibbahult Norrgård - Skallebo Södergård - Skurebo Norrgård - Södergård - Västergård-  Strängsmåla, Trollamåla Norrgård - Södergård, Björkelund, Björkholmen Sibbahult Norrgård - Skuerebo Norrgård, Blackamåla, Bokelund, Bomansdal, Bondemåla, Bredalycke Norrgård - Södergård, Brunamåla, Brännamåla Västergård - Östergård, Bågsjö (Bogsjö),

Dalen, Danielsbäck, Dannäs, Djäknaliden,

Ekeboryd, Enkedal (Änkedal), Enkonaryd,

Fanjunkarebostället Totamåla, Fattigstugan, Fiskestad, Flaken Västergård - Östergård, Friden, Frostensmåla, Fänabben,

Garveriet Kallamåla Skattegård - Långasjö Backagård, Gatstugan Karlsmåla Västergård, Grimsgöl Kvarn - Norr och Södergård Säteri Rusthåll, Grönaholm, Grönalund, Gustafsborg, Gåsahagen,

Hallen, Hamburg, Harebo Norrgård - Södergård, Husartorp # 17 Grimsgöl - # 18 Långasjö Västergård - # 18 Ramsjö Södergård - # 22 Trollamåla Södergård - Häljanäs - Kvarn,

Ingemundebo Västergård - Östergård,

Johansberg,

Kallamåla Frälsegård - Skattegård - Garveri, Karsamåla Västergård - Östergård, Kejsaremålen, Klasatorpet, Klintakrogen, Koppekull, Kristinelund, Kvantakulle, Kvarnaryd, Kvarnen Grimsgöl - Häljan-s - Lida Östergård - Långasjö Östergård, Kvarntorpet Frostensmåla - Ramsjö Norrgård,

Lassamåla, Lida Västergård - Östergård - Östergård Kvarn, Lindgrensbråne, Lingedal, Lotorpet, Lunden Flaken Östergård - Totamåla, Långasjö Backagård Garveri - Rusthåll - Västergård Rusthåll - Östergård Kvarn - Östergård Rusthåll, Löjtnantbostället Sibbahult Norrgård, Lönnedal,

Madhagen, Marielund, Mon, Motorpet, Mundekulla Norrgård - Södergård,

Nabben, Nybygget Grimsgöl - Ramsjö Södergård - Lilla - Stora, Näset,

Odlingshagen, Orraholm,

Parismåla, Pellamåla, Piggsmåla, Ålaggebo Norrgård - Södergård, Prämboda, Prästgården,

Sandslätt, Sibbahult Södergård, Sjöholmen Bredalycke Norrgård - Strängsmåla, Sjöhägnen, Skallebo Norrgård - Södergård, Skurebo Norrgård - Södergård - Västergård, Smedjan, Smedjelyckan, Soldattorp ; # 30 Harebo Södergård - # 31 Ingemundebo Västergård - # 33 Harebo Norrgård . # 36 Prämboda - # 37 Lida Västergård -  # 39 Bågsjö - # 41 Kallamåla Frälsegård - # 42 Skallebo Södergård - # 43 Bredalycke Södergård - # 44 Ramsjö Norrgård - # 45 Frostensmåla - # 46 Brunamåla - # 48 Runnemåla Södergård - # 49 Plaggebo Södergård - # 50 Sibbahult Södergård- # 51 Allgunås Norrgård - Pellamåla - Råamåla, Stenbäckshall, Stjärntorpet, Stockabäck, Storön, Strängsmåla, Strängsmålavrå, Stubbholmen, Studsmåla Lillgård - Storgård Pastorsstom, Sundslätt, Svenstorp,

Trollamåla Norrgård - Södergård Rusthåll, Tvillingsledet, Tågalund,

Vilan, Visensborg,

Änkedal (Enkedal),

Ödegärdet,


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References 

Långasjö Parish 1843-1848 AI;15, Husförhörslängd. Ort register.