Öja Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 18:28, 5 January 2013 by DuboisM (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Öja Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Kronoberg
Landskap Småland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names 

Adamsberg, Annelund,

Backen, Backstuga ; Gamla Förridaregård- Svensgård- Södergård- Getaskärv Ryttaregård- Skärvagård- Törnåkra Mellangård- Östergård- Usteryd Persgård- Öja Hjälmagård- Öppestorp Frälsegård, Buskahult, Bygget,

Dhuratorp Kvarn, Dragontorpet Lyckeby Getaskärv Ryttaregård,

Eknäset, Ellanda ;  Fotagård- Norrgård- Prästgård- Västergård- Södergård, Ellebäcken,

Fattighuset Öja, Frälsegården Öppestorp, Förridaregården Gemla,

Garveriet Gransholm, Gatan, Gemla ; Norrgård- Pappersbruk- Kvarn- Svensgård- Säteri- Södergård, Getaskärv Norrgård- Pellagård- Ryttaregård- Skärvagård, Gransholm ; Klädesfabrik- Pappersbruk- Smedja, Granstorp, Gärdet,

Hagen Östra, Harakulla, Hjälmagården Öja, Hökaryd,

Krogen, Kullen, Kåragården Usteryd, Källeberg, Källebro, Källehult, Kärnan ; Ellanda Norrgård- Fotagård- Västergård,

Lenedal, Liljedal, Linnarstorp, Linnebacke, Lunden, Lyckan ; Ellanda Södergård- Gemla Södergård- Öppestorp Norrgård- Öppestorp Södergård, Övre, Lyckeby Getaskärv Ryttaregård- Skärvagård,

Marieberg, Mellangården Törnåkra,

Norratorp, Norrgården ; Usteryd- Öppestorp, Nyatorp Ellanda Södergård- Öppestorp Persgård, Nykulla,

Os, Usteryd,

Persgården Usteryd- Öppestorp, Perstorp, Petersborg, Planen,

Rosendal, Rutatorpet, Råsen,

Sjumanslid, Skräddaregården Öja, Skåningegården Öppestorp, Smedjegården Öja,

Soldattorp ; # 86 Rutatorpet Usteryd Södergård, # 87 Usteryd Södergård, # 88 Ellanda Norrgård, # 89 Ellanda Norrgård, # 90 Öja Hjälmagård, # 91 Öja Hjälmagård, # 92 Öja Hjälmagård, # 93 Törnåkra Östergård, # 94 Råsen Gransholm, # 95 Gransholm, # 96 Källebro Öppestorp Frälsegård, # 97 Källebro Öppestorp Frälsegård, # 99 Lyckeby Getaskärv Ryttaregård, # 100 Gemla Svensgård, # 101 Gemla Förridaregård, # 102 Gemla Södergård, # 103 Gemla Norrgård, Stom Öja, Strömhult Djuratorp, Svenstorp, Södratorp, Sövringsgården Öja,

Törnåkra Mellangård- Västergård- Östergård, Västergården Öja,

Usteryd Kåragård- Norrgård- Os- Persgård- Södergård,

Åsen,

Öja Skräddaregård- Smedjegård- Stom- Västergård- Östergård, Östraryd, Östratorp,


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References 

Öja Parish 1840-1849 AI;7, Husförhörslängd. Ort register.