Kalvsvik Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 20:01, 7 November 2012 by DuboisM (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Kalvsvik Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Kronoberg
Landskap Småland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names 

Arnanäs - Utjord,

Backstugan ; Boavred - Bräkenskalla - Hårestorp Södergård - Hässelycke - Hössöm Östergård - Kalvshaga  Björsagård - Lunden,  Kalvsvik Björket - Bolsgård - Johansgård - Klockaregård - Kullagård - Länsmansgård ,  Kullen,  Baggagården Kalvsvik, Baljaryd, Björkedal, Björkelund Frännafälla - Tjugeboda, Björket Kalvsvik, Björklyckan,  Björnaberg, Björsagården Kalvshaga - Kalvsvik, Boavred, Bokudden Kalvshaga Torsagård - Kläcklinge, Bolsgården Kalvsvik, Bolsvik, Brevik, Brokvarn, Bräkenskalla, Buskahult,

Degerhaga, Dönjanet,

Ekemåla, Ekelund, Eknäset,

Fattigstugan, Formetorp, Frännafälle,

Granelund, Gropholmarna, Grönadal, Gäddvik,

Hagsgärde, Hagstad, Hagtorpet, Hammaren, Hjortatorp, Holmahult, Hårestorp Norrgård - Södergård, Hässlelycke, Högahult, Höljeryd Kråketorp Norrgård - Sunnerö - Stora, Hössön Mellangård - Östergård,

Jaenstorp, Johangården Kalvsvik, Jonsbo, Jordhyttan Boavred - Dönjanet, Järndammen,

Kallstorp, Kalvshaga Björsagård - Lunden - Norrgård - Olofsgård- Torsagård - Ugglegård, Kalvsvik ; Baggagård - Björket - Björsagård - Bolsgård - Fattigstuga - Johansgård - Klockaregård - Kronogård - Kullagård - Ljungagård - Lockagård - Länsmansgård - Olsagård - Persgård - Södergård - Toragård, Kalsbergs Nybygge, Klockaregården, Kläcklinge Säteri, Kobackarna, Kolaryd, Kringlelyckan, Kråketorp Norrgård  - Södergård, Kullagården Kalvsvik, Kullekvarn, Kullen, Kvarnen Pene - Rösås, Kvarnlyckan, Källarelyckan, Källeberg, Källehult, Källåsen, Kättudden,

Lankekvarn, Ljungadal, Ljusadal, Lugnet, Lunden Klavshaga, Lyckan, Lyekulla, Länsmansgården Kalvsvik,

Madaholm, Malmsberg, Marken, Mossalyckan, Mörtevik,

Norratorp, Nyatorp, Nybygget ; Bräkenskalla - Degerhaga - Hagsgärde - Kalvshaga Ugglegård - Kalvsvik Baggagård - Kalvsvik Johansgård - Kalvsvik Kronogård - Kalvsvik Lockagård -  Kullen ä Rävsjö, Nyedal, Nyelycke, Nyhagen, Nykvarn,

Olofsgården Kalvshaga, Olsagården Kalvsvik, Oxbacken,

Pene Kvarn och Såg, Pensgården Kalvsvik, Peterslund,

Rosenlund, Ryelycke, Rävsjö, Räsvik, Rösås - Kvarn,

Sandsbro, Sandvik, Sandvikslyckan, Sjölyckan Kalvsvik Norrgård - Kolaryd, Skägganäs, Skärvet, Skärvudde, Skärvuddetorp, Smedhemmet Kalvsvik Olsagård - Persgård,

Smedstugan, Soldattorp ; # 32 Kalvsvik Toragård - # 33 Sunnerö - # 34 Kalvshaga Björsgård - #35   -Frännafälle - # 36 Kalvsvik Länsmansgård - # 37 Kalvsvik Kullagård - # 38 Kalvsvik Persgård - # 40 Kalvshaga Olofsgård - # 41 Hårstorp Norrtorp - #42 Bräkenskalla - # 44 Dönjanet - # 45 Kullen - # 49 Tjugeboda - Kalvshaga Norrgård - Kolaryd, Stensnäs, Stenvik, Storelycke, Storängen, Stugan ; Hagsta - Hössön Östergård - Kalvshaga Norrgård - Kalvshaga Olofsgård -  Kalvsvik Björsgård - Kalvsvik Södergård - Kläcklinge - Sunnerö, Sundbacken, sundet, Sågen Pene, Södratorp Kalvsvik Olsagård - Sunnerö,

Tellan, Tellelund, Tjugeboda Rusthåll, Toragården Kalvsvik, Tornaberg, Torstalycke, Torstorp, Törnelyckan,

Udden, Ugglegården Kalvshaga,

Vaktstugan, Vidingstorp, Västerhult Kalvshaga lunden - Kalvshaga Olofsgård, Västrelycke,

Åmad, Åsen, Östrahult,To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References  

Kalvsvik Parish 1841-1848 AI;10 Husförhörslängd. Ort register,