Jumkil Parish, Uppsala, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 21:08, 15 June 2012 by LarsonW (talk | contribs) (Parish I.D. info)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Jumkil Parish, Uppsala, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Uppsala ärkestift, 1989- Uppsala
Pastorat -1922 Åkerby and Jumkil, 1923-1961 Bälinge, Åkerby and Jumkil, 1962- Bälinge, Åkerby, Jumkil and Börje
Län 1634- Uppsala
Landskap Uppland
Härad Ulleråkers härad, -1938 Bälinge härad (part of Jumkil)
Tingslag Bälinge härads tingslag (Bälinge part), -1903 Ulleråkers härad, 1904-1970 Tiunda
Domsaga (for Bälinge part of Jumkil, see Bälinge for time period 1689-1714), 1680-1714 see Balingsta, 1715-1926 Uppsala läns mellersta, 1927-1970 Uppsala läns södra, 1971- Uppsala
Fögderi 1720-1878 Tredje (Ulleråkersdelen), 1720-1878 Fjärde (Bälingedelen), 1879-1885 Andra (Ulleråkersdelen), 1879-1885 Tredje (Bälingedelen), 1886-1917 Uppsala läns mellersta, 1918-1966 Tiunda, 1967- Uppsala
Länsmansdistrikt -1917 Bälinge härad, -1917 Ulleråkers härad (Ulleråkersdelen)
Kronofogdedistrikt 1965- Uppsala
Kommun 1863-1951 Jumkil, 1952-1970 Bälinge, 1971- Uppsala
Militär indelning Lif-Regementets Dragon-Corps: Norra Uplands Sqvadron, Norra Uplands Kompani, Extra Soldat-Roteringen, Upplands Regemente: Bälinge (Uppsala) kompani, - 1791 Livregementet till Häst: Norra Upplands kompani, 1791 - 1815 Livregementsbrigadens Kyrassiärkår: Norra Upplands skvadron, 1815 - Livregementets Dragonkår (Dragoner): Norra Upplands skvadron
FamilySearch I.D. 2056981
NAD Ref Code SE/ULA/10498


Place Names

Agersta gård, Andersbo, Asphagen, Ahlsta Ängskärn, Backbo, Bakom, Björklund, Björnar bo, Blacksta, Blacksta Soldattorp, Bod, Bolandet, Bondbo, Broholm, Brotorpet, Callås, Dalkarlsbo, Dalkarls egor, Ekedalen, Ekelunda, Fattigstugan, Fjällstugan, Fogelbo, Förarslätt, Granhagen, Granmarken, Grindstugan, Gröndal, Grönvallen, Gullforssen, Hagalund, Hemmingsbo, Himbra, Holmsta, Huset (Stora), Hörnbo, Igelbo (Lilla), Igelbo (Stora), Jacobsdal, Jonsund, Jordbron, Kallås, Kjettslinge, Klockare garden, Knutbo, Korsebo, Kroksta, Kullviken, Kårängen, Källberga, Källbo, Källhagen, Källslätt, Källsveden, Källsveden (Lilla), Källtorp, Laggvretstorp, Lilla Igelbo, Lilla Källsveden, Lindesberg, Lugnet, Långhäll, Löfhyddan, Nickbotorp, Norrbo, Norrgrind, Nybone, Nybygget, Nyslätt, Nystugan, Näset, Nässelbo, Skimnarbo, Skräddarbotorp, Skuggen, Skulla, Staffansbo, Stenbacken, Stenforssbacka, Stenhagen, Stenvik, Stigsbo, Stora Igelbo, Storhagen,Stängslet, Svedja Fattighus, Sågrödningen (Sågrönningen), Sätra, Trillbo, Tästugan, Ubby, Ullbolsta gård, Wadstugan, Wallhofs egor, Wallhofs gård, Wallhofs Qvarn, Ängstorp, Ängstugan, Örnsätra,To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Riksarkivet. "Jumkil Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). April 2011 http://www.nad.ra.se/

Jumkil, husförhörslängd 1846-1850, Ortregister.