Irsta Parish, Västmanland, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 21:25, 4 June 2012 by LarsonW (talk | contribs) (Parish I.D. info)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Irsta Parish, Västmanland, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Västerås
Pastorat -1921 Irsta, 1922-1961 Irsta och Västerås Badelunda, 1962- Irsta, Kärrbo, Kungsåra, Ängsö and Björksta
Län 1634- Västmanland
Landskap Västmanland
Härad Siende
Tingslag -1893 Siende härad, 1894-1928 Tuhundra, Siende and Yttertjurbo, 1929-1966 Siende and Norrbo, 1967-1970 Västerås (under rådhusrätten)
Domsaga -1718 Siende, Tuhundra and Åkerbo, 1719-1795 Siende, Tuhundra, Åkerbo and Snevringe, 1796-1928 Siende, Tuhundra and Snevringe, från 1850-talet benämnd Västmanlands södra, 1929-1966 Västmanlands mellersta, 1967-1970 Västerås (under rådhusrätten), 1971- Västerås
Fögderi 1720-1835 Västerås norra, 1836- Västerås
Länsmansdistrikt -1886 Siende härad, 1886-1917 Västerås fögderis fjärde
Kronofogdedistrikt 1965- Västerås
Kommun 1863-1951 Irsta, 1952-1966 Kungsåra, 1967-1970 Västerås stad, 1971- Västerås
Militär indelning Lif-Regementets Grenadier-Corps: Lif-Kompaniet
Vestmanlands Regemente: Nya Ordin. Soldat-Roteringen
Extra Soldat-Roteringen
Västmanlands Regemente: Livkompaniet
-1791 Livregementet Till Häst: Överstelöjtnantens kompani 1791- Livregements (Brigadens Lätta Infanteri-) Grenadjärkår: (Västerås kompani) Livkompaniet
FamilySearch I.D. 6373530
NAD Ref Code SE/ULA/10483


Place Names

Adelsbo, Arnbo, Apalla,
Berga, Björnön, Brunnby, Båtbyggartorp,
Dybo,
Ebbesta, Ericsbo, Enbo, Enby Stora, Enby Ytter,
Flintkrogen, Fohlsta, Förderfvet,
Geddeholm, Gillberga, Grimsta, Grindbo, Grindstugan, Gräflinge,
Hagbyholm, Hjulmakartorp, Holmtorpet,
Jonsbo,
Klafsta, Klinta, Kohagen, Kolarbo, Konugla, Kusta, Kyrkobyn, Källsta, Källtorpet,
Limsta, Lista,
Malmen, Marsta,
Nybygget, Nytorp,
Olsbo, Olsta, Onsholm,
Prostgården, Panko,
Rabo, Romarbo, Rångsta,
Simström, Skabarken, Sköttbo, Stohagen, Stora Enby, Sylta,
Tellbo, Trädarö,
Uggelsta, Ullvi, Urby, Urby egor,
Wäsby,
Ytter Enby,
Åby,
Ählby


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Irsta, Husförhörslängd 1836-1845, Ortregister

Jurisdictional Information from: Riksarkivet. "Irsta Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). April 2012 http://www.nad.riksarkivet.se/