History of Swedish Counties

From FamilySearch Wiki
Revision as of 22:56, 14 August 2008 by LarsonW (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

SWEDISH COUNTIES: (LÄN) USED IN THE FAMILY HISTORY LIBRARY CATALOG


BLEKINGE                                    GOTLAND                             GÄVLEBORG

GÖTEBORG OCH BOHUS             HALLAND                              JÄMTLAND

JÖNKÖPING                                 KALMAR                                KOPPARBERG

KRISTIANSTAD                            KRONOBERG                        MALMÖHUS

NORRBOTTEN                            SKARABORG                        STOCKHOLM

SÖDERMANLAND                        UPPSALA                              VÄRMLAND

VÄSTERBOTTEN                         VÄSTERNORRLAND            VÄSTMANLAND

ÄLVSBORG                                  ÖREBRO                              ÖSTERGÖTLAND